Nieuwe studie belicht vijf eigenschappen van innovatieve leiders

5 november 2019 | Waterloo | Door Amandine Servotte

Mastercard en Business Harvard Business Review Analytic Services leveren heldere inzichten voor CEO’s


Innovatie is een gewaardeerd concept in de zakenwereld. Het is een woord dat vele mensen in de mond nemen om de aandacht te trekken en recruteringsacties te ondersteunen. Maar heeft iemand al eens echt stilgestaan bij de betekenis van innovatie en hoe ze een onderneming kan stimuleren? 

Mastercard en Business Harvard Business Review Analytic Services hebben vandaag de resultaten van de eerste Business Innovators Index bekendgemaakt. Het begeleidende rapport, Become 2020: Innovators Become Leaders, neemt de belangrijkste factoren onder de loep waarmee innovatieve leiders zich onderscheiden van hun collega’s.

“Organisaties hebben vandaag een duidelijke, werkbare strategie nodig om via de cultivering en beheersing van innovatie het verschil te maken”, zei Ajay Banga, voorzitter en CEO van Mastercard. “Become 2020 geeft concreet inzicht in vijf bekende eigenschappen van leidende executives in de wereld: hoe voeden en managen zij succesvol een inventieve cultuur ten voordele van hun klanten?”


Innovatie doorgronden

De voorbije 6 maanden ondervroeg Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS) meer dan 1.000 executives in de c-suite over hoe hun organisaties innovatie aanpakken in de 5 sleutelgebieden: proces, menselijk kapitaal, funding, klantenervaring en data en technologie.

Wereldwijd werden meer dan 1.000 consumenten onderzocht om te peilen hoe ondernemingen daadwerkelijk voorrang geven aan de belangrijkste verzuchtingen van hun klanten.

Na analyse van haar bevindingen ontwikkelde HBRAS de Business Innovators Index met 100 van de belangrijkste innovatiestrategieën, structuren en gedragingen. De studie wees uit dat de meeste   organisaties, ondanks het feit dat ze wel degelijk het belang van innovatie inzien voor hun groei en succes, hun ideeën niet toepassen.

Van de executives die wereldwijd onderzocht werden werd slechts 17% als leiders met een index van 88 geïdentificeerd, terwijl 41% werd geïdentificeerd als achterblijvers. De gemiddelde rangorde van de index was 58.


Inzichten activeren

Uit het rapport kwamen verschillende kernmethodes naar voor waarop ondernemingen hun innovatieprocessen kunnen omarmen, lanceren of heruitvinden:

    • Aan snelheid winnen: vernieuwers moeten in kwartalen en weken denken, niet in jaren. Bijna alle innovatieve leiders (96%) brengen hun nieuwe ideeën en oplossingen snel op de markt, terwijl maar 17% van de achterblijvers dat doet.
    • Data gebruiken als versnellers: Echte vernieuwers halen informatie uit tal van data, want intuïtie alleen volstaat niet. 73% van de leiders verwerft inzicht uit dankzij interne én externe gegevensbronnen.
    • Meteen prioriteit geven: Innovatie mag geen gedachte achteraf zijn. Nagenoeg 90% van de innovatieve leiders geeft voorrang aan inspanningen op de hoogste niveaus van hun bedrijf. Op die manier stellen ze het juiste budget en de juiste aankopen veilig, waardoor innovatie meer wordt dan een serie verbeteringen in de marge.
    • Een ideeëncultuur opbouwen: Organisaties moeten hun medewerkers de kans geven om zich als ondernemers te gedragen. Zo creëren ze niet alleen een bedrijfscultuur waarin risico’s aanvaard worden, maar geven ze ook ruimte voor een bredere ideeënstroom, zoals ook 84% van de innovatieve leiders dat ziet.
    • Focussen, focussen, focussen: Bijna de helft van de consumenten zeggen dat ze van ondernemingen verwachten dat ze nieuwe producten, diensten en functies ontwikkelen om aan hun behoeften tegemoet te komen. Organisaties moet voorrang geven aan baanbrekende ideeën, anders riskeren ze uit de consumentenboot te vallen.
“Het leven is voor ons allemaal een zoektocht naar wat we meer kunnen doen en wat we kunnen worden. Een van de redenen waarom innovatie ons aantrekt is dat we willen dat de wereld van morgen beter is dan die van vandaag”, zei Dr. David Ricketts, innovatie-assistent aan de Technology and Entrepreneurship Center van Harvard University. “De meeste innovaties die we gezien hebben werden aangedreven door bedrijven en Become 2020 tekent de wegenkaart uit voor de manier waarop ondernemingen dat ook in het volgende jaar zouden moeten doen, met diversiteit, verantwoordelijkheid en een duidelijke creatieve visie.”


Master Class door de leidende CEO’s in de wereld

Als een speciale aanvulling voor het rapport hebben Mastercard en HBRAS ook The CEO’s Innovation Playbook ontwikkeld. Daarin worden 50 acties belicht die volgens 12 van ’s werelds beroemdste CEO’s voor verandering kunnen zorgen. Ze vertegenwoordigen enkele van de belangrijkste organisaties zoals Accion, Bass Pro Shops, Citigroup, Coca-Cola, IBM, Lyft, PayPal, Ronald McDonald House, Salesforce, ServiceNow, University of Maryland, Baltimore County en Verizon.

Download de complete Become 2020-rapporten - Innovators Become Leaders en The CEO’s Innovation Playbook – via BecomeIndex.com 

Photo of Amandine Servotte
Amandine Servotte, Senior Communications Specialist BeLux