Bijna drie op vier Belgische artsen weigert betaling met kaart

5 maart 2019 | Waterloo | Door Amandine Servotte

Bijna één op twee gezondheidsprofessionals (48 %) weigert betalingen met de kaart te aanvaarden

Bij de artsen stijgt dit cijfer zelfs tot 73 %

De meeste artsen (59 %) gebruiken geen betaalterminal omdat ze ervan uitgaan dat hun patiënten liever met cashgeld betalen

Nochtans gebeurt 64 % van de betalingen bij de artsen die over een betaalterminal beschikken, al elektronisch

 

Griep, een gemene hoest, een peuter die tandjes krijgt… Hop, weer eens naar de dokter! Maar dus éérst naar de geldautomaat, want in België aanvaardt slechts één gezondheidsprofessional op twee (52 %) betaling met kaart, zo meldt Mastercard vandaag. En toch worden bij de artsen die deze betaalwijze wél aanvaarden, gemiddeld 64 % van de consultaties afgerekend via de betaalterminal. Ondanks de toenemende vraag van patiënten blijft de medische sector achterophinken bij de overstap naar elektronisch betalen. Mastercard wil daarom artsen ondersteunen en samen met Ingenico een aanbod presenteren dat op hun maat is ontwikkeld en een niet te ontkennen meerwaarde voor de patiënt biedt.


Betalen met de kaart: gezondheidsprofessionals hinken achteropHet onderzoeksbureau IPSOS kreeg van Mastercard de opdracht om de verschillende betaalmethodes in de medische sector via een grote enquête bij gezondheidsprofessionals in België[1] op te meten. Hieruit blijkt dat de medische sector een aanzienlijke achterstand heeft wat betreft elektronisch betalen: bij bijna de helft van de gezondheidsprofessionals in België (48 %) kunnen patiënten hun consultaties niet betalen met hun bankkaart. Die trend is nog meer uitgesproken bij de huisartsen en specialisten: bijna drie op vier artsen (73 %) weigert betalingen met de kaart in zijn praktijk. Bijna allemaal (98 %) aanvaarden ze cashgeld.Mastercard merkt een paradox in de huidige maatschappelijke trend op: 64% van de Belgen zei in 2017 al dat een debetkaart hun favoriete betaalmethode was.[2] Sinds enkele jaren daalt zowel het aantal afhalingen als het afgehaalde bedrag gestaag.[3] Het gebruik van cashgeld om medische consultaties af te rekenen brengt overigens heel wat ongemakken mee: tijdverlies, risico op vergeten, onvoldoende geld op zak, diefstalrisico,… Voor sommige mensen is het door hun beperkte mobiliteit bovendien niet zo evident om naar de bank te gaan.

"Patiënten verplichten om geld uit de muur te halen vooraleer ze naar de dokter gaan, is een achterhaalde praktijk die volledig haaks staat op hun verwachtingen en hedendaagse betaalgewoonten. Er zijn in België meer dan 16 miljoen debetkaarten in omloop, en daarnaast zijn er ook nog de kredietkaarten, waaruit we kunnen concluderen dat iedereen toegang heeft tot een elektronische betaalmethode. Het recente succes van de invoering van betalingen via smartphones en smartwatches zijn het bewijs dat de Belgen steeds digitaler worden in hun manier van betalen. De bevolking is duidelijk vragende partij voor elektronisch betalen, en dat geldt óók in de medische sector. Ons doel is uiteraard niet om cashbetaling bij artsen af te schaffen, maar wél om patiënten de kans te geven om te betalen zoals zij willen, of zoals het hén het best uitkomt: cash of elektronisch, met de kaart of met de mobiele telefoon", zegt Jonathan Romain, Marketing & Communications Director bij Mastercard BeLux.


Hoewel betaling met de kaart nog geen groot succes is in medische kringen, tekenen zich afzonderlijke trends af binnen specifieke disciplines. Tandartsen zijn het meest gedigitaliseerd: 72 % van de ondervraagde tandzorgspecialisten aanvaardt betalingen met de kaart. Tweede in de rangschikking, met 60 %, staan de dierenartsen. Dit verschil is vermoedelijk te verklaren door het feit dat de tarieven bij deze groepen het meest variabel zijn en vaak ook hoger liggen.

Een hardnekkig misverstand tussen patiënt en arts

De studie benadrukt voorts de belangrijkste nadelen van werken met cashgeld voor de artsen: de onveiligheid van het bewaren of vervoeren van belangrijke bedragen, de complexere boekhouding en de aanzienlijke hoeveelheid onbetaalde of achterstallige rekeningen. Precies daarom is de achterstand van de medische wereld inzake aanvaarding van elektronische betalingen nog verrassender.

Is er sprake van een misverstand tussen patiënt en arts? 59 % van de ondervraagde professionals in de gezondheidszorg verklaart geen betaalterminal te gebruiken omdat de patiënten vermoedelijk liever met cashgeld betalen. Van de ondervraagde artsen die geen terminal hebben, stelt 50 % dat de patiënt niet vraagt om met de kaart te mogen betalen, en 69 % dat er in de directe buurt een geldautomaat geïnstalleerd is.

"Het gaat om een misverstand tussen de arts en zijn patiënt. Uit de gesprekken met gezondheidsprofessionals hebben we geleerd dat patiënten de reflex hebben om ervoor te zorgen dat ze cashgeld op zak hebben omdat de geneeskunde bekendstaat als een weinig gedigitaliseerde sector op het vlak van betaalmogelijkheden. Als de arts echter proactief elektronisch betalen voorstelt, staan patiënten er wel degelijk voor open. Dat geldt óók voor kleinere bedragen zoals het remgeld", preciseert Jonathan Romain, Marketing & Communications Director bij Mastercard BeLux.


Er zijn twee kampen bij de artsenberoepen: degenen die aarzelen om elektronisch betalen te aanvaarden, en degenen die al overtuigd zijn. Van de professionals in de gezondheidszorg die hun patiënten de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen, is 82 % zeer tevreden, wegens het praktische én het veilige aspect hiervan. 98 % stelt dat de patiënt vlot betaalt, en 88 % vermeldt dat ze hierdoor ook kunnen innen van patiënten die geen cash op zak hebben, hetgeen het aantal achterstallen aanzienlijk terugschroeft. Tot slot heeft bijna iedereen lof voor de veiligheid van elektronisch betalen, omdat ze veel minder cashgeld moeten bewaren of vervoeren.

Een oplossing op maat van dokters

Gesterkt door deze vaststelling lanceert Mastercard, samen met Ingenico, een grote campagne om de artsen te sensibiliseren voor elektronisch betalen. Als breekijzer bieden ze die artsen een specifiek voor hen ontworpen betaalterminal aan. Deze oplossing houdt rekening met de behoeften van de artsen, meer bepaald assistentie bij de activering, technische support (7 dagen op 7) en de vraag naar een transparante all-inprijs.

"Gezondheidsprofessionals hebben andere behoeften dan handelaars wanneer het over elektronische betalingen gaat. Het kader en de situatie zijn verschillend, en artsen willen bij hun bijzondere, soms gevoelige contacten de zekerheid dat de betaling soepel, snel, zeker en vooral zonder technische problemen verloopt. En dan zijn er ook nog de thuisbezoeken, waarvoor de arts moet beschikken over een functionele, praktische, veilige en makkelijk te vervoeren terminal. Het is als technologiebedrijf onze taak om deze behoeften en verwachtingen te begrijpen, maar ook om een concrete en effectieve oplossing aan te reiken die de digitalisering van de sector ondersteunt", besluit Jonathan Romain.


[1] Studie van januari 2018 bij 232 professionals in de gezondheidszorg in België (huisartsen, specialisten, tandartsen en dierenartsen), met betrekking tot hun aanvaarding van elektronische betaling.

[2] https://www.febelfin.be/nl/mobiele-apps-doen-belg-bewuster-bankieren

[3] https://www.febelfin.be/nl/mobiele-apps-doen-belg-bewuster-bankieren

Photo of Amandine Servotte
Amandine Servotte, Senior Communications Specialist BeLux