Europa is de wereldwijde regio waar vrouwelijk ondernemerschap de meeste kans op slagen heeft, aldus het nieuwste ‘Mastercard Index of Women Entrepreneurs’ rapport

23 november 2020 | Waterloo | Door Amandine Servotte

België staat op plaats 30 en zakt 9 plaatsen tegenover vorig jaar. Overal ter wereld zijn vrouwelijke ondernemers meer geimpacteerd door Covid-19 dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwen in de hele wereld zijn ongelijk zwaar getroffen door de Covid-19-pandemie. Maar liefst 87 procent van de vrouwelijke ondernemers zegt dat ze een negatieve invloed hebben ondervonden. Dit komt onder andere door de oververtegenwoordiging van vrouwen in de sectoren die het hardst door de economische recessie zijn getroffen, de uitgesproken digitale kloof tussen mannen en vrouwen in een steeds meer virtuele wereld en de toenemende druk van de verantwoordelijkheden voor o.a. de opvang van de kinderen. .

Socio-economisch beleid stimuleert het succes van vrouwelijke ondernemers

Voor het vierde jaar op rij, zet het MIWE-rapport de enorme socio-economische bijdragen van vrouwelijke ondernemers over de hele wereld in de verf, en geeft het inzicht in de factoren die hun vooruitgang stimuleren of afremmen. Door middel van een unieke methode – waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare gegevens van toonaangevende internationale organisaties zoals de OESO en de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labor organization) – maakt de MIWE 2020 een wereldwijde ranglijst over de vooruitgang van vrouwen in het bedrijfsleven vòòr de pandemie in 58 economieën. Dit vertegenwoordigt bijna 80% van de vrouwelijke beroepsbevolking.

De meest performante economie vermeld in de MIWE 2020 is een uitstekend voorbeeld van de genderspecifieke ondersteuningsmechanismen met snel en significant resultaat. Voor het eerst in de geschiedenis van de MIWE staat Israël op de eerste plaats als beste economie voor vrouwelijke ondernemers in de wereld, terwijl het in 2019 op de 4de plaats stond. Met als ambitie om het aantal vrouwelijke ondernemers binnen twee jaar te verdubbelen, is het succes van Israël te danken aan een gerichte overheidssteun voor kleine en middelgroete bedrijven (KMO). Het klassement “Ondersteuning voor de KMO” is dan ook van de 42e plaats in 2019 naar de 1e plaats in 2020 geëvolueerd. Ook Zwitserland heeft zijn ranking verbeterd: van de elfde plaats in 2019 staat het op de derde plaats in 2020, onder impuls van een sterke verbetering van de door de overheid geleide steun voor de KMO (een stijging van 37% ten opzichte van 2019) en een daaruit voortvloeiende toename van de maatschappelijke perceptie van ondernemerschap (een stijging van 45% ten opzichte van 2019). België staat maar op de 30ste plaats in de rangschikking en zakt 9 plaatsen tegenover 2019. Een gebrek aan significante initiatieven die de KMO ondersteunen horen mogelijks tot de factoren die de terugval van ons land in de ranking verklaren.

Covid-19 heeft voor tegenslagen gezorgd, maar creëerde kansen…

Het MIWE 2020 rapport geeft ook een eerste analyse van de gevolgen van Covid-19 voor vrouwen op het werk, en vermeld hierin een doeltreffend ondersteuningsbeleid. Hoewel dit van economie tot economie verschilt, zijn de maatregelen die het meest effectief blijken te zijn de uitgebreide  steunmaatregelen voor de KMO, zoals loonsubsidies, verlofregelingen, fiscale reddingsoperaties en de steun voor kinderopvang door de overheid.

Belangrijk is dat het verslag een optimistische kijk op de toekomst van het vrouwelijk ondernemerschap biedt. Het geeft aan dat de pandemie een katalysator zou kunnen zijn voor exponentiële vooruitgang voor vrouwen in het bedrijfsleven en een kans kan bieden om de inherente gendervooroordelen te corrigeren als beleidsmakers genderspecifieke initiatieven hun steun verlenen. Dit wordt in de MIWE 2020  geïllustreerd aan de hand van een aantal punten:

  • Het Covid-19-tijdperk inspireerde vrouwen inzake vrouwelijk leiderschap in een tijd waarin maatschappelijke barrières en faalangst sommige vrouwen nog steeds belemmeren in het ondernemen. Covid-19 heeft het vermogen van vrouwen om onder buitengewone omstandigheden leiding te geven in de verf gezet. Vrouwelijke wereldleiders zoals premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland, kanselier Angela Merkel van Duitsland, premier Sanna Marin van Finland en ook Sophie Wilmès in België hebben de pogingen om Covid-19 in bedwang te houden voorgezeten, terwijl ze orde, zekerheid, vertrouwen en kalmte inboezemen. Bijna de helft (47,8%) van de vrouwelijke ondernemers meldt dat zij aangespoord worden om bij te dragen aan het e maatschappelijke belang, waardoor de impact van deze leiders niet kan worden onderschat.
  • Vrouwen in het bedrijfsleven tonen nu al een groot aanpassingsvermogen, ondanks belangrijke belemmeringen voor succes. In de frontlinie passen vrouwelijke ondernemers zich met hernieuwd vertrouwen aan de nieuwe wereld van het werk aan. 42% is overgestapt op een digitaal bedrijfsmodel en 34% heeft sinds de pandemie nieuwe zakelijke kansen geïdentificeerd.
  • De ‘next normal’ biedt een eenmalige kans om bestaande barrières weg te nemen, waardoor een grotere genderparticipatie en gelijkheid voor vrouwen in het bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Covid-19 heeft niet alleen de vele verschillen tussen vrouwen in het bedrijfsleven uitvergroot – van de digitale kloof tussen mannen en vrouwen tot financiële inclusie -, maar is ook een sterke stimulans geweest voor structurele vooruitgang. Voor de pandemie was de wereldwijde financiële kloof tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld bijna tien jaar lang gelijk gebleven. Door Covid-19 werd echter vooruitgang geboekt op dit gebied – de Britse regering heeft op het hoogtepunt van de pandemie in slechts twee dagen tijd bankrekeningen geopend voor meer dan 1,2 miljoen mensen en meer dan 11 miljoen informele werknemers in Brazilië hebben een spaarrekening aangevraagd om noodfondsen van de overheid te ontvangen.

Dit verslag wijst op kritische manier op de onaangeboorde waarde van vrouwen als leiders en benadrukt de rol van de pandemie in het versnellen van vooruitstrevende oplossingen. Het zal van cruciaal belang zijn om dit momentum te benutten, en de genderspecifieke initiatieven te ondersteunen om het potentieel van vrouwen te realiseren en de 172 miljard dollar die wereldwijd (World Bank) verloren is gegaan als gevolg van de verschillen in levenslange verloning tussen vrouwen en mannen, af te bouwen.

De inzet van Mastercard inzake inclusie

Sue Kelsey, Executive Vice president, Global Consumer Porducts and Financial Inclusion bij Mastercard zei “Een crisis zal altijd kwetsbaarheden in het systeem blootleggen, en Covid-19 heeft dat ook gedaan.

Dit zijn kritische vragen die besluitvormers op de voorgrond moeten plaatsen bij het plannen van hun weg naar economisch herstel. Overheden, financiële diensten en bedrijven moeten er collectief voor zorgen dat zij de juiste ondersteuningsprogramma’s, oplossingen en innovatie bieden om vrouwelijke ondernemers de kans te geven om open te bloeien in deze nieuwe wereld.”

Het MIWE-rapport is slechts een onderdeel van de bredere missie van Mastercard om de vooruitgang van de inclusie van personen te bevorderen, met een bijzondere inzet om vrouwelijke ondernemers en kleine ondernemingen te ondersteunen en vooruitgang te boeken door middel van initiatieven zoals Start Path en Path to Priceless.  In 2020 heeft Mastercard zijn wereldwijd engagement tot financiële inclusie uitgebreid en belooft om tegen 2025 in totaal een miljard mensen en 50 miljoen micro- en kleine bedrijven naar de digitale economie te brengen. Als onderdeel van deze inspanning zal er een directe focus gelegd worden op het bieden van oplossingen aan 25 miljoen vrouwelijke ondernemers die hen kunnen helpen hun bedrijf te laten groeien, door middel van een reeks initiatieven inzake financiering, coaching en de ontwikkeling van inclusieve technologieën.

Download het Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2020 rapport hier

Photo of Amandine Servotte
Amandine Servotte, Senior Communications Specialist BeLux