Europas familieejede virksomheder er uenige om den digitale fremtid

31. august 2023

Familiedynamikker og mangel på digitale færdigheder står i vejen for modernisering, viser en undersøgelse fra Mastercard.

Europas små familieejede virksomheder risikerer at sakke bagud i konkurrencen, når økonomien bliver mere digital, viser ny forskning fra Mastercard. At overbevise familiemedlemmer om at modernisere og finde de rette digitale løsninger er centrale udfordringer, som små familievirksomheder står over for.
SMV'er som en samlet gruppe udgør 99% af alle europæiske virksomheder. Flertallet er ifølge Europa-Parlamentet familieejede, især mikrovirksomheder med færre end 10 medarbejdere. Ifølge undersøgelsen føler kun 37% af de familieejede SMV'er sig meget godt forberedt på at fungere i en digital økonomi.

Mastercard spiller en vigtig rolle i at fremme digitaliseringen af Europas SMV'er og servicerer 4 ud af 5 små virksomheder, cirka 18 millioner små virksomheder. Undersøgelsen er gennemført i 15 lande for at forstå, hvordan små virksomheder reagerer på Europas i stigende grad digitale økonomi og samfund. Undersøgelsen, der involverede 10.500 respondenter fra både familieejede og ikke-familieejede SMV'er, viser, at der er behov for nye strategier for at hjælpe mindre familievirksomheder bedre.

Barrierer for digital vedtagelse
Familievirksomheder har hurtigt tilpasset sig den digitale førsteverden, som pandemien har ført med sig, idet næsten halvdelen (47%) har øget deres brug af digitale betalinger. Ikke desto mindre viser forskningen, at familievirksomheder stadig er usikre på, hvilke digitale ressourcer og teknologier, der ville fungere bedst for dem.
Mere end to af fem (41%) sagde, at de ønskede nye digitale værktøjer for at modernisere deres virksomheder, men en betydelig del (28%) var usikre på, hvilken løsning der bedst ville understøtte dem.
Andre faktorer, der holdt dem tilbage, var bekymringer omkring privatliv og sikkerhed. Det var en mindre bekymring for ikke-familieejede virksomheder og antyder, at de måske har bedre sikkerhedsforanstaltninger på plads og derfor føler sig mere trygge.
Overraskende sagde næsten en tredjedel (30%) af familievirksomhederne, at afhængighed af en internetforbindelse var en barriere for at indføre nye digitale løsninger til at understøtte deres kommercielle aktiviteter.

"At følge med den hurtigt skiftende teknologi og digitale markedsføringsstrategier har vist sig at være en konstant udfordring." - Medarbejder i en event-sikkerhedsvirksomhed, Irland

Familiens rolle
En familieejet virksomhed oplever særlige udfordringer ved at drive en virksomhed, og det er med til at gøre det mere kompliceret at modernisere. Et problem, der blev afsløret, var modstand mod forandring, hvor nogle medarbejdere mente, at deres familievirksomhed ikke var åbne for at tilpasse sig tiden og prøve nye ting (27%), og ældre generationer blev betragtet som mindre tilbøjelige til at ville gøre det.
At navigere i relationer mellem familiemedlemmer er også en særlig faktor i familievirksomheder, hvor en femtedel siger, at personlige forhold til deres pårørende var den største barriere på arbejdet. Interessant nok var generationsskifte et kardinalpunkt for nogle, hvor en femtedel rapporterede, at der var konflikt om, hvem der skulle overtage virksomheden i fremtiden.

"Det kan være udfordrende at introducere nye ideer eller implementere ændringer i en familievirksomhed." - Medarbejder i en lille virksomhed, Spanien

Generelt set var respondenterne positive over for at arbejde sammen med deres pårørende, og familievirksomheder var mere optimistiske med hensyn til vækst i det kommende år end ikke-familieejede virksomheder. Dog kan usikkerheden om, hvorvidt og hvordan virksomheden skal modernisere og dynamikken i familien øge risikoen for, at nogle små familievirksomheder på sigt vil blive overhalet af mere tilpasningsdygtige konkurrenter.

"For mig personligt betyder det stolthed og opfyldelse, da jeg ved, at jeg arbejder sammen med min egen familie for en bedre fremtid." - Medarbejder hos en fisker og fiskehandler, Frankrig.

Støtte til familieejede virksomheder
Der var et stærkt ønske blandt familieejede virksomheder om at få mere uddannelse, træning og mentorskab for at hjælpe deres virksomheder med at vokse. Mere end to femtedele ønskede at modernisere virksomheden gennem bedre brug af digitale værktøjer. Det viser, at små familievirksomheder har en interesse i at opkvalificere sig og følge med tiden, men har brug for mere hjælp til at gøre det, hvilket peger på en klar mulighed for støtte.

"Små virksomheder er drivkraften i Europas økonomi, beskæftiger 82 millioner mennesker og har vist bemærkelsesværdig modstandsdygtighed i svære tider. Dog har mange SMV'er, især dem, der er familieejede brug for ekstra støtte for at trives i en skiftende verden", siger Mark Barnett, præsident for Mastercard Europe. "Uden hjælp løber vi risikoen for, at vores højt skattede små, lokale virksomheder ikke kan imødekomme nye forbrugerbehov og forblive konkurrencedygtige. Mastercard støtter allerede 4 ud af 5 små virksomheder i Europa og er forpligtet til at hjælpe dem med at følge med det skiftende digitale landskab gennem vores række af løsninger, ressourcer og digitale værktøjer."

Mastercard har identificeret tre hovedvækstbarrierer, som små virksomheder i Europa står over for; evnen til at modtage og foretage betalinger, adgang til finansiering til at støtte langsigtet vækst og adgang til værktøjer, der hjælper virksomheder med at deltage i det digitale økosystem. For at tackle disse udfordringer udnytter Mastercard sin infrastruktur, teknologi og partnerskaber til at støtte SMV'ernes behov.

Blandt de programmer, der for nylig er blevet implementeret i Europa, er initiativet "Strive" i Tjekkiet og Storbritannien, der giver mikro- og småvirksomheder mulighed for at lykkes i den digitale økonomi ved at låse op for adgang til kapital og tilbyde gratis vejledning, værktøjer og mentorskab. Derudover hjælper det prisvindende Start Path-program startups og små virksomheder med at rejse kapital, få adgang til det bredere betalingsmiljø og skabe en mere inkluderende økonomi.

For mere information om Mastercard-værktøjer og fordele, der hjælper SMV'er med at vokse, besøg https://www.mastercard.co.uk/en-gb/business/overview.html, eller for at se de tilbud, der er tilgængelige for Mastercards små virksomhedskortholdere, besøg www.mastercard.com/businessbonus/en/home

SLUT

Om undersøgelsen
Mastercard gennemførte en omfattende europæisk undersøgelse gennem sin forskningspartner Vitreous Worldwide. Undersøgelsen omfattede 10.501 respondenter i Europa, både fra familieejede virksomheder (5.250 respondenter) og ikke-familieejede små virksomheder (5.251), for at sikre, at der blev indfanget sammenlignelige synspunkter.
Undersøgelsen blev gennemført i 15 markeder med følgende stikprøvestørrelser: Storbritannien (1.000), Tyskland (1.000), Schweiz (1.000), Spanien (1.000), Portugal (1.000), Frankrig (1.000), Sverige (1.000), Irland (1.000), Serbien (500), Italien (500), Slovenien (501), Bulgarien (500), Israel (500), Nordmakedonien (500) og Polen (500).
Feltarbejdet fandt sted mellem den 2. juni og 19. juni 2023, og deltagerne udfyldte undersøgelsen online og blev tilskyndet på en passende måde med garanteret anonymitet (i overensstemmelse med bedste praksis inden for markedsundersøgelsesbranchen).

Om Mastercard
Mastercard er et globalt teknologiselskab inden for betalingsindustrien. Vores mission er at forbinde og drive en inklusiv, digital økonomi, der gavner alle, overalt, ved at gøre transaktioner sikre, enkle, intelligente og tilgængelige. Ved at bruge sikre data og netværk, partnerskaber og lidenskab hjælper vores innovationer og løsninger enkeltpersoner, finansielle institutioner, regeringer og virksomheder med at realisere deres største potentiale. Med forbindelser i mere end 210 lande og territorier bygger vi en bæredygtig verden, der låser op for uvurderlige muligheder for alle.