Mastercard Lighthouse MASSIV og UNDP annoncerer partnerskab og styrker deres engagement i impact måling og styring for startups

13. september 2022

Mastercard samarbejder med FN's Udviklingsprogram (UNDP) om Lighthouse MASSIV, et gratis partnerskabsprogram for startups dedikeret til at hjælpe en milliard mennesker med at leve mere fremgangsrige og sikre liv inden 2025. Formålet med Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet er at hjælpe impact tech-virksomheder med at måle og administrere deres aftryk, og forbinde dem med de bredere FN-netværk og -initiativer.

Siden lanceringen af Lighthouse MASSIV i 2019 har programmet haft deltagelse af impact virksomheder, der har fokus på at løse nogle af de mest komplekse globale udfordringer, herunder klimaændringer, fattigdom og social og økonomisk eksklusion, og er klar til at skalere deres løsninger. Nu, hvor vi går ind i efteråret 2022, et år med hidtil usete geopolitiske konflikter, fortsatte globale økonomiske udfordringer oven på Covid 19-pandemien samt virkningerne af klimaændringerne, er tiden inde til hurtigt at fremskynde den private sektors bidrag til FN´s 2030-Agenda for bæredygtig udvikling. At nå verdensmålene for bæredygtig udvikling i tide vil kræve, at alle i den private sektor engagerer sig i bæredygtighed, men der er et lige så stort behov for innovative løsninger fra visionære nye startups, der har viljen til at spille en central rolle i løsningen af presserende globale problemer.

"Med knap otte år til at nå de mål, der er opstillet i 2030-dagsordenen, har vi nu brug for, at alle støtter op. Denne uopsættelige agenda understreger vigtigheden af programmer som Lighthouse MASSIV, som målrettet støtter op om impact startup virksomheders strategiske arbejde med verdensmålene og lærer dem at indkorporere måling af deres indsats for at reducere Co2-aftryk, muliggøre retfærdig økonomisk vækst, og sikre inkluderende udvikling og ledelse. Vi sætter pris på dette vigtige partnerskab med Mastercard omkring at tilbyde bistand omkring impact måling og styring til startups. " – Marcos Neto, direktør for Sustainable Finance Hub, UNDP


Efterårets program skydes i gang
De deltagende startups kan se frem til et program, der med afsæt i det nye partnerskab med UNDP giver dem adgang til tiltag inden for impact måling og rådgivning på højt niveau. I tidligere programmer har effektmåling og rådgivning været en del af programmets ”Ekspert Workshop”, hvor virksomheder får støtte inden for forskellige specialområder som fx geografisk ekspansion, UX-design, marketing og kommercialisering. Tilbagemeldingerne fra de deltagende virksomheder var positive, og det inspirerede programmet til at inkludere UNDP-repræsentant Stine Kirstein Junge, rådgiver for den private sektor hos UNDP Nordic Office, i det officielle Lighthouse MASSIV Advisory Board for at styrke impactmålingen gennem hele programmet.

"Vi ser et stigende antal skalerbare impact startups, der anerkender vigtigheden af at forstå og arbejde med måling og -styring. Fra et forretningsperspektiv ser de, at det er nødvendigt, fordi det forbedrer deres investeringsmuligheder, og hjælper dem med at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere. Men endnu vigtigere sker der et skift, hvor flere og flere virksomheder begynder at tage det fulde ansvar for den indvirkning, de har på planeten. Det er vigtigt, at vi støtter og fejrer disse virksomheder, så de kan inspirere andre til også at deltage i den grønne og retfærdige bevægelse."  – Stine Kirstein Junge, rådgiver for den private sektor hos UNDP Nordic Office

Blandt de Advisory Board-medlemmer, der støtter startups, er repræsentanter fra Swedbank, Danske Bank, VNTRS og Nordic Impact Funds. Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet fokuserer på Norden og Baltikum og har til dato hjulpet 27 impact tech-virksomheder fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Estland med at skalere gennem partnerskaber.  


Partnerskaber er nødvendige for at nå 2030-mål
Med dette initiativ fokuserer Mastercard udelukkende på bæredygtighed, finansiel inklusion og sociale impact-fokuserede virksomheder, og bruger sit globale netværk til at støtte stiftere. Som FN´s førende udviklingsorganisation er UNDP unikt positioneret til at hjælpe med at implementere verdensmålene gennem sit arbejde i mere end 170 lande og geografiske områder. Med en historik for at  arbejde på tværs af flere mål samtidigt støtter UNDP den private sektors engagement i bæredygtig udvikling. Samarbejder som det mellem Mastercard Lighthouse MASSIV og UNDP bidrager til at forstærke den private sektors rolle i at skabe betydelig positiv indvirkning på mennesker og sikre, at vi efterlader en bedre planet til fremtidige generationer. Lighthouse MASSIV-programmet er sat i verden for at støtte impact startups i at tage det ansvar på sig og opskalere deres forretning.

"Når vi arbejder med virksomheder, der skalerer hurtigt, bliver det vigtigere at rapportere om impact og være 100% sikre på, hvilke udmeldinger de kommer med om virksomhedens impact over for investorer, kunder og det bredere samfund. UNDP vil introducere virksomheder til verdensmålenes definitioner og minimimskrav, og tilbyde vejledning i form af en værktøjskasse, der er nem at implementere og tilbyder en holistisk tilgang til at måle og styre impact.  – Eleonore Hinlopen, Program Manager Lighthouse MASSIV hos Mastercard Nordics & Baltics

I årenes løb har Mastercard Lighthouse MASSIV programmet haft deltagelse af virksomheder som Investure, en fælles investeringsplatform til udviklingsmarkeder; DDFinance, et B-corp certificeret selskab, der tilbyder en markedsplads for investeringer til finansielle cooperativer i Afrika; Eliq, et intelligent energiselskab til ansvarligt energiforbrug og Farmforce, en platform, der sporer fødevareforsyningskæder for at forbedre landmændenes livskvalitet og beskytte miljøet. Læs mere om partnerskaberne og væksten i de tidligere Lighthouse MASSIV virksomheder i den nyligt offentliggjorte Mastercard Lighthouse rapport.

"Som en teknologivirksomhed, der er bygget op omkring et stærkt netværk af partnere, forstår Mastercard, hvor vigtige partnerskaber er for vækst. At støtte grundlæggere af impact tech-virksomheder med at finde partnerskaber og skalere er én ting, men endnu vigtigere skal man være i stand til at måle den faktiske effekt, der hævdes at være skabt. – Mats Taraldsson, Head of Fintech og Impact Tech Engagement hos Mastercard Nordics & Baltics

Læs mere om partnerne

Om Mastercard Lighthouse MASSIV
Mastercard Lighthouse MASSIV (som står for Make And Scale Social Impact Vision) sigter mod at fremme partnerskaber, der vil forbedre livet for en milliard mennesker inden 2025.  Programmet  er gratis og fokuserer primært på at hjælpe impact tech-virksomheder med at skalere globalt. Til dato er der via programmet blevet underskrevet 80 partnerskaber af 27 deltagende startups og organisationer.  Bliv involveret i de kommende programmer her: https://mclighthouse.com/massiv/
 

Om UNDP
UNDP er den førende FN-organisation, der kæmper for at gøre en ende på uretfærdighed forårsaget af fattigdom, ulighed og klimaforandringer. I samarbejde med vores brede netværk af eksperter og partnere i 170 lande hjælper vi nationer med at bygge integrerede, varige løsninger til mennesker og for planeten. Læs mere på undp.org eller følg med på @UNDP. 

Medie kontakt

James Thorpe, Mastercard
Pernille Jægerfelt Mouritsen, Konsulent for privatsektoren, UNDP

Om Mastercard

Mastercard er et globalt teknologiselskab i betalingsbranchen. Vores mission er at forbinde og drive en inklusiv, digital økonomi, der gavner alle, overalt. Det sker ved at gøre transaktioner sikre, enkle, smarte og tilgængelige. Ved hjælp af sikre data og netværk, partnerskaber og passion hjælper vores innovative løsninger individer, finansielle institutioner, regeringer og virksomheder med at realisere deres fulde potentiale. Vores anstændighedskvotient eller DQ driver vores kultur og alt, hvad vi gør inden for og uden for vores virksomhed. Med forbindelser på tværs af mere end 210 lande og territorier bygger vi en bæredygtig verden, der åbner uvurderlige muligheder for alle.

www.mastercard.com