Mastercard etablerer globalt Sustainability Innovation Lab i Stockholm

20. september 2021 | Stockholm, Sverige | Af Frida Almgren
Med hjemsted i Stockholm, Sverige, skal et nyt globalt Sustainability Innovation Lab danne rammen om klimabevidste digitale produkter og løsninger og understøtte impact-startups og partnere.

Mastercard annoncerer i dag etableringen af sit Sustainability Innovation Lab, som skal stå i spidsen for at videreudvikle virksomhedens klimabevidste digitale produkter og løsninger. Med initiativet sætter Mastercard fokus på og hjælper virksomheder med at omdanne og nytænke de måder, der produceres, distribueres og købes produkter og tjenester så de bliver bedre for både mennesker og miljø i takt med at den globale økonomi digitaliseres yderligere.  

Mastercard har bland andre grunde valgt at etablere laboratoriet i Stockholm som et udtryk for, at selskabet støtter EU’s grønne pagt. Regionen har længe været på forkant med bæredygtig innovation med et stærkt forbruger-, politisk og forretningsmæssigt engagement i skiftet til en grønnere økonomi.

”Hvis vi skal nå de globale klimamål, er det vigtigt hurtigt at skabe forudsætninger for nye og innovative løsninger som også fungerer i praksis. I takt med, at vi bygger en mere holdbar digital økonomi, kommer vores ’Sustainability Innovation Lab’ til at muliggøre nye, klimasmarte løsninger som kan forene både virksomheder og forbrugere i kampen for miljøet. At laboratoriet åbnes i Norden er samtidig et bevis på hvor langt fremme regionen er når det gælder innovation og holdbarhed,” siger Erik Gutwasser, der er chef for Norden og Baltikum hos Mastercard.

I erkendelse af, at forbruget må skifte til en mere bæredygtig retning for at kunne realisere de globale co2-reduktionsmål vil Mastercard gennem samarbejdet opnå nye digitale løsninger der skal gøre det lettere at være klimabevidste for både forbrugere og virksomheder. Sustainability Innovation Lab vil konkret fokusere på bæredygtigt forbrug i takt med at stadig flere forbrugere ønsker at bidrage til at hjælpe miljøet samt øge synligheden og sporbarheden på tværs af værdikæder i fremstillingen af produkter og tjenester, der har en positiv indvirkning på både mennesker og planeten.

Åben innovation for at skabe bæredygtig impact

Mastercard har en mangeårig historik for at opbygge langvarige partnerskaber med startups og iværksættere i Norden. Senest har Mastercard som for eksempel samarbejdet med det svenske fintech-selskab Doconomy om at integrere værktøjet Carbon Calculator, ligesom Mastercard har understøttet klima-fokuseret fintech-innovation gennem Climate Fintech Cards & Payments Challenge og dens Start Path engagement program, og Mastercard Lighthouse, en regional partnerskabsplatform. 

"Der er ingen tvivl om, at det er mennesket, der har forårsaget klimakrisen. Derfor er det op til os at gøre noget ved situationen. Ved at samarbejde med Mastercard og vores partnere over hele verden er vi overbeviste om, at innovation vil hjælpe os med at komme videre. Det er virkelig inspirerende at se, hvordan mulighederne i Sustainability Innovation Lab kan understøtte klimaarbejde for banker over hele verden," siger Mathias Wikström, CEO, Doconomy.

Forskning og udvikling på Mastercards Sustainability Innovation Lab er allerede i gang– med dedikerede Mastercard-medarbejdere og partnere – og åbner i fysisk form i foråret 2022.

Laboratoriet kommer til at trække på Mastercard lange historik indenfor innovation i for eksempel finansiel inklusion, og udforske hvordan teknologier som 5G, kvanteteknik og avanceret AI kan anvendes for at løse nogle af de mest akutte klimaudfordringer. Mastercards Sustainability Innovation Lab bestå af et forsknings- og udviklingscenter med fokus på løsninger inden for bæredygtigt forbrug og værdikæder; en ”Labs as a Service"-platform, der vil inddrage partnere og kunder i samskabelsen af bæredygtige løsninger med fælles værdi samt et nyt Mastercard Experience Center til produktdemonstrationer, løsninger og inddragelse af den enkelte.

Sustainability Innovation Labs arbejde vil i første omgang omfatte implementeringen af Mastercards Carbon Calculator-funktion, der nu stilles til rådighed på tværs af virksomhedens globale netværk. Det betyder, at løsningen uden videre kan benyttes af kunder - med understøttelse fra Doconomys team, der vil være til stede i det nye Lab. Her vil man også se nærmere på hvordan Mastercard Provenance, kan bidrage yderligere til at øge gennemsigtigheden ikke kun for social impact, men også miljømæssige forhold, såsom at gøre det muligt for alle led i forsyningskæder at træffe mere bæredygtige produktionsbeslutninger. 

For yderligere at drive den kollektive klimaindsats, fortsætter Mastercard med at gøre fremskridt i forhold til at nå  net zero emissions inden 2050. Senest har Mastercard tilsluttet sig  1,5 graders Supply Chain-leverandørinitiativet for at nedsætte emissioner på tværs af leverandørkæder. Samtidig har Mastercard samlet mere end 65 globale partnere som en del af Priceless Planet Coalition, der har til formål at plante 100 millioner træer.

Frida Almgren

Medie kontakt

Annika Kristersson, Mastercard