Undersøgelse: Små- og mellemstore virksomheder øgede digitaliseringen under Corona

15. april 2021 | Copenhagen, Denmark | Af Frida Almgren

Samtidig står forstærket fokus på sikker onlinehandel og bedre kundeoplevelser i centrum for mange virksomheder i år. Undersøgelsen, der er udført blandt små- og mellemstore nordiske virksomheder, viser også, at SMV’er ledet af kvinder blev ramt hårdere af omkostningerne ved pandemien, mens de danske SMV’er er markant mere optimistiske end i de øvrige nordiske lande.

København, 15.4.21. En undersøgelse foretaget blandt nordiske SMV’er viser, at digitalisering kom skarpt i fokus i løbet af pandemi-året 2020 – og at samme trend gør sig gældende i 2021.

Undersøgelsen afdækker samtidig også, at danske SMV’er ser noget lysere på fremtiden end deres pendanter i de øvrige nordiske lande. Og så viser den en bekymrende trend, hvor SMV’er ledet af kvinder var markant mere udsat for negative følger af pandemien.

Blandt de virksomheder, der finder digitalisering vigtig (47 pct.), siger lidt mere end 70 pct. at i de i 2021 – og fremover – især vil prioritere at udvikle online-virksomheden, blandt andet gennem bedre sikkerhed og en styrkelse af brugeroplevelsen.


”Pandemien har fremrykket mange af de digitale initiativer og planer, som små- og mellemstore virksomheder har haft stående på agendaen i forvejen. Den største forandring er, at de mindre virksomheder nu klart tænker anderledes om fremtiden, da e-handel og sikkerhed online nu må prioriteres. Det bliver en overgang, hvor vi må støtte dem så de kan håndtere de kommende udfordringer,” siger Malin Berge, der er Vice President for Strategi Growth hos Mastercard.
Undersøgelsen viser også, at SMV’er ledet af kvinder har været langt mere i pandemiens frontlinje end mandligt ledede virksomheder. 

52 pct. af SMV’erne med kvindelige ledere inden for underholdningsbranchen melder om omsætningsfald, mens det tilsvarende tal kun er 42 pct. for mandligt ledede virksomheder i samme branche. Det samme billede går igen i f.eks. uddannelsessektoren, hvor lidt mere end en tredjedel (34 pct.) melder om mindre omsætning i kvindeledede SMV’er, mens det tilsvarende tal hos mandligt ledede virksomheder er på 25 pct.

”Det faktum, at vi ser så store forskelle mellem SMV’er ledet af kvinder og mænd i den nordiske region, vækker uro. Det er desværre faktisk også en global problematik. En vis andel af undersøgelsens resultat kan forklares med, at der er større andele af kvindelige ledere indenfor nogle af de brancher, der har været hårdest udsat, som f.eks. hoteller og restauranter,


underholdning og pleje. Der er ingen tvivl om, at der er brug for yderligere ressourcer nu, ellers risikerer vi at skabe udfordringer for små- og mellemstore kvindeledede virksomheder der bliver enormt svære at løse senere,” siger Malin Berge.


Undersøgelsen har også et positivt, dansk resultat: De små- og mellemstore virksomheder i Danmark er, i sammenligning med resten af Norden, klart mere positive over for den nærmeste fremtid. 52 pct. ser ind i normal drift, mens 8 pct. tror på vækst. 18 pct. kæmper for virksomhedens overlevelse. Og mens det lyder markant, er det tilsvarende tal for resten af landende i undersøgelsen 28 pct., mens kun 46 pct. ser normal drift og 6 pct. tror på vækst.

Se hele undersøgelsen her

Frida Almgren

Medie kontakt

Christian Sehested, Geelmuyden Kiese
+45 31 26 30 27 | cs@gknordic.com