Mastercard urychluje přístup k udržitelným platebním kartám

5. dubna 2023 | Od editorcz

Společnost Mastercard dnes oznámila významné opatření, které bude do roku 2028 znamenat konec polyvinylchloridových (PVC) plastů v platebních kartách v síti Mastercard. Společnost tím pokračuje v naplňování svých závazků v oblasti udržitelnosti a současně umožňuje spotřebitelům snadněji snižovat dopady vlastní peněženky na životní prostředí.

Počínaje 1. lednem 2028 budou muset být všechny nové plastové platební karty Mastercard vyrobené z udržitelných materiálů, např. z recyklovaných plastů nebo bio-plastů jako jsou rPVC, rPET či PLA. Současně, a to je pro platební síť novinka, bude povinná i jejich certifikace. V průběhu přechodu na nové materiály bude Mastercard svým partnerům poskytovat potřebnou podporu.

Společnost Mastercard spustila svůj program Sustainable Card Program již v roce 2018. Od té doby se k němu přihlásilo přes 330 vydavatelů platebních karet z osmi desítek zemí. Díky spolupráci s významnými výrobci platebních karet přejde produkce více než 168 milionů fyzických platebních karet používaných v platební síti Mastercard na recyklované materiály a suroviny biologického původu. Dnes oznámené rozhodnutí tuto změnu ještě urychlí. Zároveň tento krok podporuje záměr společnosti Mastercard poskytovat inovativní a v první řadě digitální platební programy, které potřebu fyzické platební karty zcela eliminují.

„Udržitelné platební karty nejsou nic nového ani pro české a slovenské banky. A není divu. Podle našeho nejnovějšího průzkumu má až 53 procent Čechů zájem o ekologickou kartu – nejčastěji právě z recyklovaného plastu. Trendem současnosti, který také velkou mírou přispívá ke snižování dopadů na životní prostředí, jsou pak virtuální platební karty. Stále více lidí fyzickou kartu totiž vůbec nevyžaduje a používá už výlučně jen tokenizované platební karty v chytrém mobilu, hodinkách nebo platebním náramku,“ řekl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Zavedení nových požadavků bude znamenat, že veškeré nově vyráběné platební karty budou podléhat certifikaci společností Mastercard, jejímž účelem bude posoudit složení a udržitelnost karet. Certifikaci následně potvrdí nezávislý externí auditor. Po takovém potvrzení bude možné kartu označit známkou Card Eco Certification.

„Mastercard stojí v čele úsilí celého oboru o zajištění udržitelnější budoucnosti ohleduplné k životnímu prostředí. Spolu s tím, jak naši partneři reagují na poptávku spotřebitelů po ekologických řešeních, zavazujeme se i my k omezování našeho vlivu na životní prostředí – ve prospěch celé planety, lidstva a inkluzivního růstu,“ uvedl Ajay Bhalla, prezident společnosti Mastercard pro oblast Cyber & Intelligence.

Společnost Mastercard obrátila svou pozornost na udržitelnost již před více než deseti lety, kdy se začala zaměřovat na finanční inkluzi, zodpovědný přístup k datům a ochranu životního prostředí. Ekologické inovace a iniciativy zavádí Mastercard spolu se svými partnery v rámci celé své platební sítě. Patří mezi ně například koalice partnerů Priceless Planet Coalition, kalkulátor uhlíkové stopy Carbon Calculator či udržitelné platební karty.

„Mastercard podporuje řadu činností zaměřených na ochranu životního prostředí a omezování produkce odpadu. Vedle úsilí o dosažení nulových emisí firma uplatňuje také vliv a rozsah své platební sítě, jejímž prostřednictvím podporuje přechod k nízkouhlíkovému, regenerativnímu hospodářství,“ vysvětluje Ellen Jackowski, výkonná ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Mastercard.

Prostřednictvím své vývojové laboratoře Digital Security Lab spojila společnost Mastercard v roce 2018 své síly s výrobci platebních karet Gemalto, Giesecke+Devrient a IDEMIA. Účelem tohoto partnerství je snižovat podíl primárního PVC používaného ve výrobě platebních karet. Partnerské banky společnosti Mastercard působí ve více než 80 zemích po celém světě. Program Card Eco-Certification (CEC) spustila společnost Mastercard v roce 2021.

Úsilí o zajištění udržitelné budoucnosti

Řešení globální klimatické krize vyžaduje přispění každého z nás. Nejúčinnějším způsobem, jak může Mastercard přispět, je využít svou celosvětovou platební síť k vyvolání kolektivní akce. Mastercard se svými partnery spolupracuje při zavádění ekologických inovací a iniciativ, jako je například koalice partnerů Priceless Planet Coalition, kalkulátor uhlíkové stopy Carbon Calculator či udržitelné platební karty. Ve spolupráci s veřejnou, soukromou i sociální sférou prosazuje Mastercard další generaci inovací přispívajících k ochraně klimatu. Inovační laboratoř pro udržitelnost, Sustainability Innovation Lab, působí jako výzkumné a vývojové středisko společnosti Mastercard. Laboratoř je zdrojem udržitelných digitálních produktů a platformou pro spolupráci s dalšími partnery.

editorcz