Mastercard a foodora dávají Čechům možnost podílet se na financování školních obědů pro ohrožené děti na Ukrajině

8. srpna 2023 | Od editorcz

Obyčejná objednávka jídla z dovážkové služby zaplacená kartou Mastercard může pomoci zaplatit školní jídlo pro ohrožené děti na Ukrajině. Umožňuje to partnerství společností Mastercard a foodora, jehož účelem je podpořit Světový potravinový program OSN v jeho misi na pomoc ukrajinským dětem, které trpí důsledky probíhající války. Z každé objednávky zadané prostřednictvím aplikace foodora v době mezi 27. červencem a 6. zářím 2023 a zaplacené kartou Mastercard získá Světový potravinový program částku odpovídající celosvětovému průměru nákladů na jedno školní jídlo. Světový potravinový program tak může získat až 3,5 mil. Kč.

„Máme radost, že partnerství mezi námi a platformou foodora, jehož cílem je podpora Světového potravinového fondu, poskytne držitelům karet Mastercard možnost smysluplně pomoci tam, kde je pomoci nejvíce potřeba. Kampaň společností Mastercard a foodora je důkazem, že i malé kroky mohou vést k zásadním změnám. Společně chceme dosáhnout toho, aby měly děti na Ukrajině alespoň o jednu starost méně a mohly se soustředit na pokračování a dokončení svého vzdělání,“ říká Damian Zielinski, generální ředitel Mastercard pro ČR a Slovensko.

Účelem kampaně je podporovat potravinový fond v jeho pokračující úzké spolupráci s ukrajinskou vládou. Cílem spolupráce je poskytovat školní obědy dětem v 58 školách v Kyjevské oblasti. V příštím školním roce by se program měl rozšířit i do dalších regionů zasažených probíhající válkou. V rámci partnerství s platformou foodora se společnost Mastercard zavázala poskytnout 150 000 eur (zhruba 3,5 mil. Kč) na zajištění pravidelných školních obědů. Ke kampani společnosti Mastercard spuštěné v ČR se připojily i další země: Maďarsko, Řecko, Srbsko, Rumunsko a Chorvatsko.

Do kampaně se zapojí každý, kdo si v ČR v období od 27. července do 6. září objedná dovážku jídla prostřednictvím platformy foodora a zaplatí kartou Mastercard. Za každou takovou platbu věnuje Mastercard Světovému potravinovému fondu částku odpovídající celosvětovému průměru nákladů na školní oběd, tedy 0,20 eur (cca 4,75 Kč).

„Partnerstvím se společností Mastercard zaměřeným na podporu Světového potravinového fondu získáváme my i naši zákazníci možnost alespoň částečně ulehčit stávající obtížnou situaci pro ty nejzranitelnější děti na Ukrajině. Zároveň tím myslíme i na budoucnost, neboť věříme, že podporou školního stravování přispíváme k lepší budoucnosti dětí, na které nyní dopadá probíhající válka. Doufáme, že naše iniciativa dokáže pomoci co největšímu počtu ohrožených dětí a co možná nejrychleji,“ říká Adam Kolesa, šéf značky foodora v ČR.

Další informace o kampani najdete na adrese https://www.mujmastercard.cz/wfp.

editorcz