Skupina UniCredit rozšiřuje spolupráci s Mastercard

29. května 2023 | Od editorcz
  • Nevídaný rozsah spolupráce, první svého druhu v Evropě
  • Dohoda obou stran se týká 13 bank ve 12 zemích a všech karetních produktů - celkem jde o 20 mil. platebních karet
  • Cílem je urychlit inovace a posílit uživatelský komfort

 

Společnosti UniCredit a Mastercard oznámily rozšíření své vzájemné spolupráce v oblasti zprostředkování plateb. Jedná se o první případ, kdy velká obchodní banka zavádí v Evropě strategii, jež v takovémto rozsahu staví na jedné kartě na velkém počtu trhů. Uzavřená dohoda spojuje sílu 13 bank skupiny UniCredit ve 12 zemích včetně České republiky se znalostmi společnosti Mastercard v oblasti plateb a platebních karet. Výsledkem budou další inovace ve světě plateb a vylepšený digitální prožitek klientů.

UniCredit je naším dlouholetým významným partnerem. Společně jsme vytvořili řadu řešení, která skutečně pomáhají lidem a firmám po celé Evropě. Tyto zkušenosti bude nyní rozšířené partnerství dále rozvíjet tak, abychom držitelům platebních karet vydávaných společností UniCredit přinášeli další inovace,“ řekl Michael Miebach, generální ředitel společnosti Mastercard.

Nově posílené partnerství přesně vystihuje samu podstatu naší strategie UniCredit Unlocked a záměr využívat přítomnost na mnoha trzích prostřednictvím jednotné, komplexní nabídky pro naše klienty. Naše geografické rozšíření spolu s odbornými znalostmi společnosti Mastercard v oblasti platebních služeb nám umožní nejen zjednodušit partnerství a smlouvy, ale také posílit digitální, bezpečnostní a produktové nabídky stávajícím i budoucím držitelům našich platebních karet. Je to skvělý příklad nového způsobu řízení projektů v rámci UniCredit. Důsledně podporujeme všechny své entity a vystupujeme jako jedna firma,“ uvedl Andrea Orcel, generální ředitel společnosti UniCredit.

Nově posílené, víceleté partnerství společnosti UniCredit umožňuje držitelům jí vydávaných platebních karet poskytovat ty nejlepší nabídky, jednodušší základní produkty a optimalizovaný digitální prožitek díky kompletní sadě řešení v mobilních aplikacích. Dalším přínosem je možnost rozvíjet specificky zaměřený přístup k inovacím, což bude pro klienty znamenat větší výběr možností, jakým způsobem a pomocí jakých kanálů realizovat své platby.

Vzájemné partnerství kromě toho oběma stranám umožní dosahovat výraznějších hmatatelných výsledků v oblasti environmentální i společenské udržitelnosti. Oba partneři spojí své znalosti a zdroje s cílem realizovat nové projekty naplňující sdílené cíle v oblasti ESG. Budou tak moci vyvíjet řešení, která do každodenních plateb začlení možnost finančně přispívat a tím podporovat komunity v jejich rozvoji, díky uvážlivějším výdajům se podílet na boji s klimatickou změnou, a hmatatelně přispívat k naplňování cílů v ochraně životního prostředí.

Posílené partnerství mezi oběma společnostmi je zřetelnou ukázkou realizace strategie UniCredit Unlocked. Umožňuje totiž 13 bankám skupiny s minimálními nároky na kapitál poskytovat partnerům žádoucí hodnotu. Zatímco jednotlivé banky skupiny těží ze silných stránek svých trhů, vystupují v rámci strategie jako jednotná skupina. Partnerství je bezprostředním projevem potenciálu, který v sobě oblast plateb a platebních karet nese. UniCredit tento potenciál využívá ke zjednodušování poskytovaných produktů, k dosahování synergických úspor nákladů a k pokračování v digitální transformaci.

Záměrem partnerství je umožňovat naplňování strategických priorit společnosti UniCredit. Mezi ně patří digitalizace plateb, a nabídka multifunkčních řešení a komplexně vybavených platebních karet. Tyto priority jsou v souladu s hodnotami značky UniCredit a s jejím cílem rozvíjet vztahy a celoživotní věrnost klientů. Bance se navíc otevírají nové, široké možnosti díky přístupu k oceňovanému programu Priceless společnosti Mastercard a jejím sponzorským a marketingovým aktivům.

editorcz