Průzkum Mastercard: Příležitost pro růst malých a středních rodinných firem je v jejich další digitalizaci

20. července 2023 | Od editorcz

Modernizovat své fungování chtějí pomocí nových digitálních nástrojů více než dvě pětiny malých a středních firem v rodinných rukách, vyplývá z aktuální studie společnosti Mastercard. Ovšem 28 procent účastníků průzkumu uvedlo, že si nejsou jisti tím, jaká řešení by pro ně byla nejvhodnější. Mezi další faktory, které brzdí rychlejší digitalizaci rodinných firem, patří nejistota kolem ochrany soukromí a úrovně zabezpečení.

Plných 99 procent všech evropských firem jsou malé a střední podniky, přičemž většinou jde o rodinné firmy. Jen o něco více než třetina z těchto rodinných firem má ovšem pocit, že jsou velice dobře připravené na fungování v podmínkách digitální ekonomiky. Firmy v rodinných rukách se přitom přechodu do digitálního světa, který výrazně urychlila pandemie covid-19, přizpůsobovaly v minulých letech velice rychle. Například skoro polovina z nich začala ve větší míře využívat digitální platby.

„Aby mnoho z malých a středních firem – a především těch rodinných – mohlo prosperovat v současném stále se měnícím světě, potřebují dodatečnou podporu. Bez zajištění takové podpory riskujeme, že tolik oblíbené malé místní firmy nebudou schopné reagovat na poptávku svých zákazníků a nedokážou si zachovat nezbytnou konkurenceschopnost. Společnost Mastercard již nyní poskytuje nějakou formu podpory čtyřem z pěti malých evropských firem a rozhodně v tom bude prostřednictvím široké nabídky svých řešení, zdrojů a digitálních nástrojů pokračovat i nadále,“ říká Mark Barnett, prezident společnosti Mastercard Europe.

Strive Czechia

Společnost Mastercard nedávno představila program Strive Czechia. Tato tříletá iniciativa umožní čtvrt milionu českých mikro a malých podniků prosperovat v digitální ekonomice. Základem programu jsou tři pilíře, a to rozvoj financování, podpora přístupu k digitálním nástrojům a rozvoj sítí a znalostí. Strive Czechia je součástí celosvětového programu Strive realizovaného s podporou Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard (Mastercard Center for Inclusive Growth). Konkrétní nástroje pro analýzu potřeb a identifikaci vhodných řešení budou představeny během následujícího roku. 

Vliv rodinných vztahů 

Fungování rodinné firmy s sebou nese i specifické komplikace, které mohou snahy v digitalizaci ztěžovat. Jedním z problémů je neochota ke změně. Někteří zaměstnanci (27 procent) mají pocit, že jejich malá firma není dostatečně otevřená potřebným změnám a brání se novým věcem. Za rezistentnější vůči novinkám se většinou považují starší generace. Unikátním aspektem činnosti rodinných firem je také nutnost řešit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Pětina respondentů v průzkumu zmínila, že právě osobní vztahy s příbuznými jsou největší překážkou v provozu firmy. Podle stejného podílu dotazovaných je dalším častým sporným bodem nástupnictví ve vedení firmy. 

Podpora pro rodinné firmy 

Rodinné firmy dále často v průzkumu uváděly, že k tomu, aby mohly dále růst, potřebují více informací a přístup ke školením a mentoringu. Více než dvě pětiny z nich projevily touhu modernizovat svou činnost lepším uplatňováním dostupných digitálních nástrojů. Z toho jasně plyne, že mezi rodinnými firmami existuje zájem o rozšiřování schopností a snaha držet krok s dobou. K tomu je ale zapotřebí, aby takové firmy měly dostatečně snadný přístup k potřebné pomoci, což zase otevírá možnosti poskytovatelům odpovídajících služeb, mezi které patří i Mastercard. Právě zmíněný program Strive Czechia posílí ekosystém organizací podpory drobného podnikání a podpoří rozvoj programů mentoringu a školení pro podnikatele, kteří tak zdarma získají přístup k poradenství na míru jejich potřebám.

editorcz