Mastercard nabízí správu předplatných přímo v bankovní aplikaci klienta

29. června 2023 | Od editorcz

Společnost Mastercard nabízí ve spolupráci s firmou Subaio jednoduchý a bezpečný způsob správy a ukončování opakovaných plateb. Spotřebitelé získají v rámci svého digitálního bankovnictví jednoduchý přehled o existujících předplatných a s nimi souvisejících pravidelných platbách. Tento přehled budou mít nezávisle na způsobu úhrady předplatného. Nové řešení tak nevyžaduje dodatečnou aplikaci, protože spotřebitelé se mohou z předplatného odhlásit přímo ze své bankovní aplikace.

Nové řešení Mastercard je již k dispozici bankám v Evropě, Kanadě a Severní Americe. Finanční instituce tak mohou pomocí jediného aplikačního rozhraní poskytnout svým klientům kontrolu nad jejich předplatnými, možnost kontrolovat digitální účtenky či zobrazovat údaje o jednotlivých poskytovatelích. Pro klienty to znamená značné zjednodušení digitální správy jejich financí.

„V dnešní době chtějí mít lidé daleko lepší přehled o svých měsíčních výdajích,“ říká Ajay Bhalla, prezident společnosti Mastercard pro oblast Cyber & Intelligence, a dodává: „Naše řešení poskytuje bezprostřední kontrolu nad platbami předplatných, a to s pomocí prostředku, který již spotřebitelé používají a kterému důvěřují. Díky tomu opět získávají kontrolu.“

Spotřebitelé mají na výběr nepřeberné množství služeb dostupných prostřednictvím předplatného – od dodávek vybavení domácnosti přes potřeby pro domácí zvířata až po streamingové služby nebo hry. Na světě mají více než tři čtvrtiny spotřebitelů pět nebo více předplatných a například v USA je to v průměru 12 mediálních a zábavních předplatných. Oblast předplatného roste raketovým tempem. Předpokládá se, že do roku 2025 dosáhne hodnota tohoto segmentu ve Spojených státech neuvěřitelných 1,5 miliardy USD.

Druhou stranou této mince je však skutečnost, že s rostoucím počtem předplatných je pro spotřebitele stále obtížnější si o svých pravidelných platbách udržovat potřebný přehled a včas rušit ty nevyužívané. Podle dat Mastercard připadá na předplatná 21 procent reklamovaných plateb, což má nežádoucí dopady i na obchodníky a vydavatele platebních karet.

„Společně s firmou Mastercard dáváme spotřebitelům do rukou nástroj, který jim v současném prostředí, kde vládnou předplatná, umožní se daleko lépe rozhodovat,“ vysvětluje Frederrick Hamaan, obchodní ředitel společnosti Subaio, a doplňuje: „Přinášíme uživatelsky přívětivý způsob, jak získat kontrolu nad předplatnými a opakovanými platbami, přesně na míru nárokům životního stylu současných spotřebitelů. Naše řešení posilují v současné digitální generaci pocit angažovanosti, což zase podporuje růst našich partnerů.“

Tím, že finanční instituce svým klientům umožní lepší kontrolu výdajů, snižují vlastní provozní náklady. Obchodníci i vydavatelé platebních karet zase těží z nižších nákladů na řešení reklamací a provoz středisek klientské podpory.

Partnerství se společností Subaio je součástí širší strategie společnosti Mastercard, jejímž cílem je v rámci poskytovaných funkcí zavádět nová řešení zaměřená na spotřebitele. Je-li pro spotřebitele snazší udělat si představu, jaká předplatná jim vyhovují, a mají-li současně možnost je snadněji spravovat, je pro vydavatele platebních karet a obchodníky jednodušší vytvářet a udržovat se svými klienty dlouhodobé vztahy.

Spolupráce mezi Mastercard a Subaio trvá už déle. Společnost Subaio se v roce 2020 zapojila do oceňovaného programu Mastercard Start Path a později se stala partnerem společnosti Aiia. Jako člen skupiny společností Mastercard je Aiia lídrem v oboru otevřeného bankovnictví. Společnost Subaio jí pomáhá s automatizací hodnocení bonity pro finanční instituce.

editorcz