Praha se připojuje k platformě Mastercard City Possible. Jako první město v ČR bude moci ve svém rozvoji využívat mezinárodních zkušeností

8. února 2022 | Od editorcz

Společnost Mastercard a Magistrát hlavního města Prahy dnes společně oznámily připojení Prahy k celosvětové síti City Possible společnosti Mastercard. Účelem této platformy je posilovat vzájemnou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, zlepšovat urbanistický rozvoj díky dokonalejšímu využívání dostupných dat a rozvíjet udržitelnost prostřednictvím inovativních řešení.

Platforma City Possible, jejímž průkopníkem je společnost Mastercard, je partnerská a tvůrčí iniciativa, která spojuje města, společnosti a komunity, aby společně identifikovaly výzvy a podílely se na vývoji řešení, která podpoří inkluzivní a udržitelný urbanistický rozvoj. Cílem platformy je umožňovat využívání nejnovějších technologií při rozvoji měst a zlepšování kvality života v nich.

Dnes podepsané Memorandum o porozumění vytváří základy koordinované podpory inkluzivního a udržitelného rozvoje města pomocí inovativních technologických řešení vyvinutých ve spolupráci se stovkami odborníků, měst a organizací zapojených do této mezinárodní iniciativy.

Spolupráce v Praze stojí zejména na třech pilířích:

1) Spolupráce s Prague City Tourism při digitalizaci činností podpory příjezdového cestovního ruchu města pomocí efektivního využívání dat a cílených marketingových a komunikačních aktivit.

2) Spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy a jeho přidruženými organizacemi s cílem podporovat udržitelnost prostřednictvím inovativních řešení.

3) Spolupráce se společností Operátor ICT, a.s., městskou akciovou společností, která Praze poskytuje široké spektrum služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Spolupráce bude zahrnovat analyzování anonymizovaných a agregovaných spotřebitelských a nákupních dat pro potřeby městského plánování a rozvoje.

Digitalizace cestovního ruchu a chytré využívání dat k podpoře ekonomického oživení a růstu jsou ve shodě s dlouhodobými záměry „partnerství pro digitalizaci země“ uzavřeného mezi českou vládou a společností Mastercard v roce 2019.

„Podpis memoranda mezi Prahou a Mastercard zapadá do našeho úsilí navazovat partnerství se soukromými společnostmi při sběru a sdílení dat. Věřím, že taková partnerství umožní lepší analýzu a plánování služeb města a umožní rozhodování o rozvoji města založené na skutečných datech místo dojmů. Takováto partnerství chceme navazovat nejen v oblasti cestovního ruchu, ale také v oblasti dopravy, například s poskytovateli navigačních systémů,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Technologické inovace hrají klíčovou roli při řešení těch největších výzev, které v současné turbulentní době velká města musí řešit. Propojení a sdílení know-how soukromých a veřejných institucí je cestou, jak s pomocí dat přispívat k chytřejším a efektivnějším rozhodnutím pro všechny. Ať už jde o podporu turistického ruchu, místních podniků nebo inkluzivních technologických řešení. Jsem proto rád, že Mastercard jako technologická firma je v této oblasti průkopníkem,“ okomentoval uzavření memoranda Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

„V rámci digitální kampaně Stay in Prague jsme spolupracovali se společností Mastercard při analýzách behaviorálních dat, což nám umožnilo naši kampaň účelně optimalizovat a přesněji zacílit. Platformu Mastercard Tourism Insights budeme využívat i v přípravě a realizaci dalších digitálních kampaní,“ uvedl František Cipro, předseda představenstva společnosti Prague City Tourism.

„Na spolupráci se velmi těšíme, získaná data nám umožní porozumět různým zatím nezmapovaným aspektům fungování města. Získáním dat to ale všechno teprve začíná, společně budeme muset najít cestu, jak daná data co nejlépe využít ve prospěch našeho hlavního města a jeho občanů. Ať už půjde o podporu cestovního ruchu, kultury nebo třeba o oživení ekonomiky,“ doplnil Tomáš Barczi, generální ředitel společnosti Operátor ICT.

Moderní partnerství pro stovky měst

Platforma City Possible se za pouhé tři roky od svého vzniku rozrostla ze 16 zakládajících členů v ekosystém zahrnující na 325 účastnických a kandidátských měst. Praha se tak připojuje po bok měst a sdružení, jako jsou například Atény, Helsinky, Londýn, Dublin, Smart City Association Italy, New York či Los Angeles. Mezi partnery iniciativy z řad firem se řadí významné společnosti jako například AT&T nebo Citi.

Za posledních pár let se ztráty v cestovním ruchu počítají v bilionech dolarů. Praha v minulých dvou letech zaznamenala výrazný pokles v počtu návštěvníků, což má nevyhnutelně dopad na místní firmy. Díky partnerství se společností Mastercard získá Praha přístup k cenným datům platformy Tourism Insights, která poslouží při další digitalizaci cestovního ruchu. Obě strany budou kromě toho postupovat společně i při uplatňování inovativních technologií ve prospěch inkluzivního a udržitelného oživení.

Minulý měsíc zahájilo ve Španělsku svou činnost nové inovační centrum Mastercard Tourism Innovation Hub. Jeho účelem je provádět výzkum, využívat dostupná data a podílet se na vývoji technologických řešení v oblasti cestovního ruchu, která budou přinášet další možnosti spolupráce tohoto druhu.

editorcz