Mastercard rozšiřuje obnovu lesů v rámci programu Priceless Planet Coalition

21. dubna 2022 | Od editorcz

patnácti novými projekty je dosažení cíle 100 milionů vysazených stromů o poznání blíž

 Společnost Mastercard posiluje aktivity programu Priceless Planet Coalition o patnáct nových projektů na obnovu lesů. Celkový počet projektů, realizovaných v různých částech světa, se tak zvyšuje na osmnáct. Nové projekty přispějí k rychlejšímu dosažení cíle celého programu, kterým je vysazení sta milionů stromů. Po celém světě se nadále mezi spotřebiteli zvyšuje zájem o podporu iniciativ s pozitivním dopadem na životní prostředí. Jak zjistil hospodářský institut Mastercard Economics Institute, v celosvětovém měřítku stoupl v roce 2022 objem finanční podpory dobročinných organizací zaměřených na ochranu životního prostředí o 48,4 procent. Jedná se o srovnání s rokem 2019, tedy ještě před vypuknutím pandemie.

 

Projekty programu Priceless Planet Coalition se realizují v mnoha zemích po celém světě: v oblasti Asie a Tichomoří jsou to například Austrálie, Kambodža, Čína, Indie či Filipíny, v Latinské Americe Brazílie, Kolumbie a Guatemala, v Evropě Francie, Portugalsko, Španělsko nebo Skotsko, v Africe a na Středním východě Madagaskar, Demokratická republika Kongo, Keňa, Malawi či Spojené Arabské Emiráty, a v Severní Americe Mexiko a Spojené státy. Obnova lesních porostů v Mexiku, na Madagaskaru a v Atlantickém lese podél pobřeží Brazílie má podobu víceletých vlajkových projektů s významnou kapacitou budoucí zalesněné plochy. Nové projekty programu staví na zkušenostech získaných z projektů výsadby probíhajících v Austrálii, Keni a brazilské Amazonii.

 

Obnova lesních porostů se všeobecně považuje za jeden z nejúčinnějších a nákladově nejefektivnějších způsobů, jak bojovat s klimatickou změnou. Program Priceless Planet Coalition se zaměřuje nejen na výsadbu nových stromů, ale také na obnovu lesních porostů tam, kde je této obnovy zapotřebí nejvíce a kde může mít nejvýraznější pozitivní dopad na klima, místní komunity a biodiverzitu. Program se řídí doporučeními svých partnerů, organizací Conservation International a World Resources Institute, a při výběru lokalit a druhové skladby uplatňuje vědecky podložené doporučované postupy. Součástí programu je také průběžné monitorování stavu lesů s cílem dlouhodobě zajistit jejich dobrý zdravotní stav.

 

Vedle přínosů pro klima mají činnosti programu ještě pozitivní společenské a ekologické dopady, když poskytují živobytí komunitám a jednotlivcům, kteří se dlouhodobé péči o obnovené lesy, farmy a krajinu věnují.

 

„Program Priceless Planet Coalition se zaměřuje na řešení aktuální akutní klimatické krize obnovou lesních porostů ve skladbě odpovídající dané lokalitě. Díky spolupráci s partnery programu po celém světě dokážeme obnovu lesů dále rozšiřovat a prospívat planetě kolektivně,“ řekl k programu obnovy lesů Jorn Lambert, Chief Digital Officer společnosti Mastercard.

 

Kolektivní ochrana klimatu

 

Program Priceless Planet Coalition sdružuje firmy, komunity i spotřebitele v jejich úsilí přispět k ochraně klimatu Země. Do programu se již zapojilo více než sto partnerů z celého světa, včetně obchodníků, fintechových společností a nadnárodních bank, jimž jsou vlastní zásady udržitelnosti. Každý z partnerů programu přispívá k financování obnovy lesů zapojováním spotřebitelů či sbírkovými kampaněmi. Například ve Spojených státech společnost Mastercard nedávno oznámila partnerství se společností The Atlantic na představení A Forest For The Trees v Los Angeles, která má diváky inspirovat k přehodnocení jejich vztahu ke světu přírody. Za každou prodanou vstupenku na tuto show vysadí organizace Conservation International jeden strom ve prospěch programu Priceless Planet Coalition.

 

Bo Lidegaard, historik, diplomat, někdejší vyjednavač v otázkách klimatické změny a poradce programu Priceless Planet Coalition říká: „Stále více lidí si uvědomuje, že investice do ochrany a obnovy přírodního bohatství mají zcela zásadní význam i z pohledu řešení klimatické krize. Program Priceless Planet Coalition vychází z ověřených vědeckých poznatků a stojí na kvalitním plánování a průběžném monitorování. Díky tomu dokáže přinášet maximálně pozitivní dopad.“

 

Mezi spotřebiteli po celém světě nepřestává narůstat zájem o podporu iniciativ zaměřených na ochranu životního prostředí. Nedávná zjištění institutu Mastercard Economics Institute, který se zabývá studiem makroekonomických trendů z pohledu spotřebitele, ukazují, že finanční příspěvky dobročinným organizacím zaměřeným na ochranu životního prostředí v posledních letech strmě rostou. V tomto ohledu vedou zejména evropské země, když mnohé v roce 2022 zaznamenaly významný nárůst objemu finanční podpory ve srovnání s předpandemickým rokem 2019. Jde především o Velkou Británii (287 %), Německo (101 %), Belgii (97 %), Irsko (86 %) a Itálii (40 %). K podobnému navýšení podpory došlo ve stejném období také v Izraeli (121 %), Kanadě (56 %) a Austrálii (21 %).

 

Přechod k udržitelnějšímu hospodářství

 

Společnost Mastercard se zavázala prostřednictvím inovací a spolehlivých partnerství usilovat o inkluzivní a udržitelný svět s digitální ekonomikou, z níž mají prospěch všichni, kdekoliv na světě. Společnost nedávno posunula cíl dosažení vlastní uhlíkové neutrality již na rok 2040 a rozhodla o změnách v odměňování výkonného managementu. Nárok na odměny je nyní navázán na priority ESG (Environmental, Social, Governance) včetně provozní uhlíkové neutrality. Ve své inovační laboratoři pro udržitelnost, Global Sustainability Innovation Lab, vyvíjí společnost Mastercard produkty a řešení, která přispějí k udržitelnosti obchodu i nabídky spotřebitelům.

 

Další informace o programu Priceless Planet Coalition jsou k dispozici na adrese PricelessPlanet.org.

 

editorcz