Mastercard posiluje v oblasti kyberbezpečnostního poradenství. Investuje do simulační platformy Cyber Front

17. června 2022 | Od editorcz

V zájmu zvyšování kybernetické odolnosti svých klientů investuje společnost Mastercard v posledních letech do schopností kvantifikace rizik, nepřetržitého monitorování zabezpečení a prevence podvodů

 Odborníci očekávají, že roční výše škod způsobovaných kyberkriminalitou dosáhne do roku 2025[1] v globálním měřítku hodnoty 10,5 bilionu amerických dolarů. Inovace v oblasti kyberzabezpečení mají proto pro obory, ve kterých probíhá překotná digitalizace, zcela zásadní význam. Díky strategické investici do menšinového podílu ve firmě Picus Security může společnost Mastercard oznámit spuštění nové platformy Cyber Front, jejímž účelem je simulace a vyhodnocování útoků. Nový nástroj bude sloužit firmám a státním úřadům k posilování jejich provozní odolnosti vůči kyberútokům. Využívání nové platformy je součástí rozrůstající se poradenské činnosti společnosti Mastercard v oblasti kyberbezpečnosti a řízení rizik.

 

Platforma Cyber Front, která funguje v nepřetržitém režimu, pomáhá klientům posilovat jejich digitální ekosystémy ověřováním účinnosti jejich dílčích systémů zabezpečení v prevenci a detekci kybernetických hrozeb. Díky průběžně aktualizované knihovně více než 3 500 scénářů reálných hrozeb dokáže platforma Cyber Front odhalovat bezpečnostní nedostatky a poskytovat rady na posílení zabezpečení v reálném čase. Díky průběžnému testování a ověřování mají organizace možnost své investice do kyberbezpečnosti nadále zlepšovat. Účelem platformy je poskytovat možnost kontroly, nakolik jsou stávající systémy zabezpečení účinné, a identifikovat oblasti vyžadující lepší ochranu, a to jak bezprostředně, tak v dlouhodobém horizontu.

Ke spuštění platformy se vyjádřil Raj Seshadri, prezident divize Data & Services společnosti Mastercard: „Našim klientům a partnerům pomáháme těžit z možností digitální transformace a současně čelit s ní spojeným komplikacím. S ohledem na stoupající výši škod plynoucích z narušení bezpečnosti dat je kyberbezpečnost v digitální transformaci jedním z nejvýznamnějších témat. Organizace potřebují nejen mít dnes dostatečně silnou ochranu, ale musí zároveň testovat, učit se a přizpůsobovat se nárokům zítřka. Investice společnosti Mastercard do firmy Picus Security a spuštění platformy Cyber Front umožní činit rychlejší a lépe informovaná kyberbezpečnostní rozhodnutí, z nichž budou mít prospěch nejen přímo naši partneři, ale také jejich zaměstnanci a klienti.“

Technologie společnosti Picus Security si vysloužily uznání od odborníků v oboru, včetně výzkumné agentury Frost & Sullivan. Experti oceňují zejména inovace v oblasti simulací narušení a napadení. Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Picus Security H. Alper Memis řekl: „Investice společnosti Mastercard do naší firmy jen podtrhuje schopnost našich technologií poskytovat průběžnou ochranu proti vznikajícím kybernetickým hrozbám. Velice se těšíme na vzájemnou strategickou spolupráci při řešení bezpečnostních problémů dneška.“

 

Dlouhá historie investic do inovativních technologií v oblasti kyberbezpečnosti

Společnost Mastercard již realizovala celou řadu investic do nastupujících technologií v oblasti kyberbezpečnosti, které uživatelům poskytují pohled na kybernetická rizika, která je mohou ohrožovat jak směrem zvenku dovnitř, ale také naopak. Průkopnická technologie nástroje RiskRecon, určená ke skenování a hodnocení rizik třetích stran směrem zvenku dovnitř, umožňuje klientům po celém světě posuzovat rizikovost jejich partnerů. Více než tisícovce klientů už pomáhá nástroj Cyber Quant mít přehled o svých bezpečnostních rizicích ve směru zevnitř ven, včetně schopnosti jejich kvantifikace ve finančním vyjádření. Společně tato dvě řešení umožňují několikastupňový přístup ke zvládání rizik včetně využívání pokročilé umělé inteligence a proprietárních i veřejně přístupných dat.

Řešení Cyber Front dále rozšiřuje komplexní, na datech založené služby společnosti Mastercard, které firmám pomáhají dosahovat požadovaných výsledků a minimalizovat rizika. Mezi poskytované služby patří ověřování totožnosti, diagnostika podvodného jednání, poskytování informací o spotřebitelích a portfoliích či poradenské a marketingové služby.

 

Kyberbezpečnost a odborné poradenství v praxi

Spojením rozsáhlých zkušeností společnosti Mastercard v oblasti kyberbezpečnosti s poradenskou odborností získávají klienti divize Cybersecurity & Risk Practice cennou a inovativní pomoc při zajišťování bezpečnosti během digitální transformace i při zabezpečení kompletních firemních ekosystémů. Poskytování těchto služeb je součástí strategické expanze společnosti Mastercard do oblasti poradenství. Nejčerstvějším výstupem je nedávné oznámení nových postupů.

Poradenský tým společnosti Mastercard nedávno uzavřel partnerství s Obchodní komorou v Paříži. Toto partnerství dalo vzniknout osmnáctiměsíčnímu vzdělávacímu programu pro zhruba 5 000 malých podniků, zaměřenému na posilování kybernetické odolnosti. Účelem programu bude účastníky seznamovat s finančními dopady kybernetických rizik a poskytovat jasná doporučení a návody, jak své vystavení rizikům minimalizovat. Divize Cybersecurity & Risk Practice mimoto spolupracuje například i s největší finanční institucí v Guatemale, Banco Industrial. V rámci této spolupráce divize přispívá k lepšímu poznání možných kybernetických rizik v rámci ekosystému firemních klientů instituce.

 

Globální pohled na kybernetickou odolnost

Všechny tyto činnosti dokládají silné zaměření společnosti Mastercard na posilování ochrany proti kybernetickým hrozbám i znalostí o nich v globálním měřítku. V prosinci 2021 podepsala společnost Mastercard partnerskou smlouvu s Europolem o sdílení informací, identifikaci významných činností a posilování kybernetické odolnosti v Evropě. Uzavření partnerství s Europolem následovalo po otevření Centra kybernetické odolnosti společnosti Mastercard v belgickém Waterloo. V kanadském Vancouveru zase Mastercard pokračuje v investicích do svého Globálního centra excelence pro informace a kyberbezpečnost, zaměřeného na urychlování inovací v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti, umělé inteligence a internetu věcí.

Investice společnosti Mastercard do menšinového podílu ve společnosti Picus Security již byla dokončena, přičemž nebyly zveřejněny další podrobnosti.

Další informace o poradenských službách společnosti Mastercard, předních poradcích a portfoliu dostupných služeb jsou k dispozici na stránkách www.mastercardservices.com.

 

[1] Morgan. (2020, November 13). Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. Cybercrime Magazine. https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/

editorcz