Mastercard pohání evoluci online nakupování v Evropě. Na prvním místě je bezpečnost

24. června 2022 | Od editorcz

Význam slovního spojení „jít nakupovat“ se za poslední dobu zásadně proměnil. Ještě před několika lety vše začínalo sepsáním nákupního seznamu, pokračovalo trávením odpoledne po všemožných obchodech a končilo návratem domů – často bez mnoha z položek na původním seznamu. Dnes stačí jen pár kliknutí na to, aby člověk na poslední chvíli sehnal dárek k narozeninám nebo objednal večeři.

 

Podle Eurostatu využilo 74 procent uživatelů internetu v posledním roce svůj přístup na síť i k nakupování. Oproti roku 2016 to představuje nárůst o 11 procentních bodů. I když přední místa v žebříčku oblíbenosti nakupování na internetu drží země severní a západní Evropy, střední a východní Evropa se na ně rychle dotahuje a největší nárůst (o 27 procentních bodů) za posledních pět let zaznamenala právě Česká republika. Podle nejnovějších údajů společnosti Mastercard má nějakou zkušenost s nákupy online dokonce až 94 procent Čechů.

Na skokové navýšení obliby nákupů online má jednoznačně vliv pandemie. Údaje společnosti Mastercard ale ukazují, že oblíbenost internetových nákupů zůstává vysoká i po jejím odeznění. Ze všech spotřebitelů, kteří během pandemie přešli k nakupování na internetu, u něj zhruba 20 až 30 procent zůstává. To je dobrá zpráva pro prodejce, kteří svou činnosti do elektronického obchodu rozšířili nebo na něm přímo postavili.

„Když se podíváme, jak se za posledních pět let proměnil karetní trh, vidíme naprosto jednoznačný trend digitalizace včetně přechodu do prostředí online a tokenizace platebních karet do různých nositelných zařízení. Výzvy, které přinesla pandemie, přitom zásadním způsobem urychlily vývoj celého trhu. Správa financí pomocí mobilních aplikací nebo biometrické ověřování plateb ještě před pár lety zněly jako sci-fi. Dnes je bereme jako absolutní samozřejmost. Neustále pracujeme na tom, abychom přinášeli jednodušší a bezpečnější transakce pro každého,“ říká generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný. 

 

Nová úroveň zabezpečení elektronického obchodu

Online prodejci se ale museli vypořádat i se zaváděním nových pravidel ověřování plateb. Silné ověření klienta, které přinesla Evropská směrnice PSD2, reagovala na stále se rozšiřující trend podvodných nákupů na internetu. Na podvody při platbách, kdy se nepředkládá platební karta (tzv. card-not-present fraud), připadlo v roce 2019 v Evropě plných 80 procent všech podvodů s platebními kartami s celkovou škodou ve výši 1,8 miliardy eur.

Zavedení silného ověření klienta přineslo novou úroveň dvoufaktorového ověřování totožnosti při uzavírání elektronických transakcí v rámci EU. Uvedená směrnice stanovuje, že při placení se bude od nakupujícího vyžadovat ověření totožnosti pomocí dvou ze tří možností. Ty se označují jako znalost (tedy něco, co zná jen daný nakupující, např. heslo), držení (něco, co má v držení jen nakupující, třeba jednorázový kód zaslaný SMS zprávou) a inherence (něco, co je vlastní přímo nakupujícímu, tedy např. podoba tváře).

Mezi obchodníky existovaly pochopitelné obavy ohledně reakce spotřebitelů na povinnost důkladněji prokazovat svou totožnost, kterou by mohli považovat za neužitečnou komplikaci procesu placení nákupu.

 

Naše podpora při zavádění směrnice

Společnost Mastercard vždy věřila, že vzájemná spolupráce je nejlepší způsob, jak pro všechny zúčastněné zajistit co nejsnadnější přechod k bezpečnějšímu a lépe zabezpečenému ekosystému nakupování a placení. Jako dlouholetá klíčová součást platebního ekosystému v Evropě je Mastercard v pozici, kdy dokáže poskytovat postupy, zabezpečení a platební technologie potřebné k tomu, aby obchodníci mohli zdánlivou překážku v podobě silného ověření klienta proměnit v lepší zákaznický prožitek.

Základním kamenem této spolupráce je Mastercard Identity Check, globální řešení pro spolehlivé ověřování totožnosti, které v digitálním světě zajišťuje zabezpečenou komunikaci mezi obchodníky a finančními institucemi. Od starší služby SecureCode tak přecházíme k masivnímu nasazení rozšířeného standardu EMV 3-D Secure. Ten obchodníkům po celém světě poskytuje způsob, jak od finančních institucí požadovat ověření totožnosti nakupujících. Umožňuje tak zpracování většího množství digitálních transakcí bez jakýchkoliv překážek. Snadno, pohodlně a bezpečně.

Čím více lidé nakupují online, kde příjemce platby často není zřejmý, tím zásadnější význam má vzájemná důvěra. Soubor služeb Identity Services společnosti Mastercard poskytuje v jednom balení schopnosti ověření totožnosti osoby spojené s danou transakcí i přesného rozhodování, zda je dotyčný skutečně tím, za koho se vydává, nebo zda se jedná o aktivitu nějak spojenou s podezřelou činností kdekoliv jinde v rámci platební sítě.

„Vydavatelé platebních karet využívají behaviorální biometrická řešení společnosti Mastercard, aby mohli ještě více zjednodušit dvoufaktorové silné ověření klienta. K tomu slouží například analýza způsobu a dynamiky stisku kláves a dalších ukazatelů možných rizikových faktorů. Výsledkem je zabezpečení bez kompromisů, které ovšem nijak neobtěžuje zákazníka,“ řekl výkonný viceprezident společnosti Mastercard Europe pro oblast služeb Paolo Battiston.

 

Vytváříme bezpečnější a příjemnější nakupování na internetu

I přes počáteční obavy v sektoru elektronického obchodu z možných dopadů nové evropské směrnice to vypadá, že zavedení silného ověření klienta, včetně uplatnění bezpečnostního standardu EMV 3-D Secure, proběhlo veskrze úspěšně.

Podle našich údajů z Evropského hospodářského prostory (EHP) a Velké Británie za rok 2021 vykazovaly transakce ověřované s využitím EMV 3-D Secure výrazně vyšší podíl schválených transakcí než v případech bez použití tohoto standardu. Za celých 12 měsíců sledovaného roku nepoklesl podíl schválených transakcí ověřovaných pomocí EMV 3-D Secure pod 94 procent.

Kromě toho jsou patrné i bezpečnostní přínosy. Od zavedení směrnice PSD2 v EHP a Velké Británii došlo k výraznému poklesu škod způsobených podvody. Ke čtvrtému čtvrtletí 2021 dosáhla výše potenciálních škod, před nimiž byli internetoví prodejci ochráněni, hodnoty přesahující 325 milionů eur. V případě finančních institucí se jednalo o dalších 127 milionů eur. A to ještě banky ušetřily na nákladech na vracení peněz za reklamované transakce.

Mastercard nepolevuje v podporování partnerů v sektoru elektronického obchodu během jejich digitální transformace. Pracujeme společně s Evropu a ve prospěch Evropy při zvyšování úrovně ověřování totožnosti při platebních transakcích, rozšiřujeme moderní technologie, jako je behaviorální biometrika, a spoluvytváříme inkluzivní digitální ekonomiku světové úrovně pro dnešek i pro budoucnost. Evropa stála v čele rozšiřování spolehlivého ověřování totožnosti a zkušenosti z tohoto procesu přijdou nadmíru vhod při jeho uplatňování v dalších částech světa.

editorcz