Aktuální průzkum True Name

23. června 2022 | Od editorcz

Letošní průzkum v 16 zemích Evropy a Severní Ameriky se zabývá trendy v nebinárních komunitách v návaznosti na platební kartu Mastercard True Name.

5,3 %

příslušníků Generace Z se identifikuje jako nebinární

49 %

uvádí, že rozumí tomu, když se někdo nedokáže identifikovat buďto jako muž nebo žena

59 %

osob, které se identifikují jako nebinární, uvádějí, že se při nakupování necítí bezpečně

V situaci, kdy je k dispozici jen minimum informací týkajících se nebinárních komunit, se společnost Mastercard snažila zjistit něco více o zkušenostech a zvycích rostoucího počtu lidí, kteří se identifikují jako nebinární či mají za to, že jejich genderová identita nebo genderový projev nespadají do vymezených kategorií žena/muž, jak uvádí GLAAD, mediální organizace komunity LGBTQIA+.

V roce 2019 společnost Mastercard uvedla s úspěchem na trh ve Spojených státech platební kartu True Name, která držitelům umožňuje mít na kartě uvedeno jméno podle vlastní volby. Karta tak mírní jeden z výrazných zdrojů nepříjemných pocitů nebinárních osob a příslušníků transgender komunity, které jinak zažívají při placení.

Spolu s tím, jak se karta True Name rozšiřuje do dalších zemí, rozvíjí společnost Mastercard své úsilí v této oblasti dále. V letošním roce se rozhodla vyplnit mezeru a zjistit názory obyvatel 16 zemí Evropy a Severní Ameriky na téma generových nerovností a situace nebinárních osob i širší populace.

Podrobnosti o výzkumu:

Výzkum společnosti Mastercard se zaměřoval na prožitky a zkušenosti nebinárních osob a binárních příslušníků komunity LGBTQIA+ ve všech oblastech občanského života, doma, v zaměstnání, při nakupování a ve společnosti. Průzkum věnoval pozornost používání osobních dokladů i dalším zdrojům nepříjemných zážitků, včetně diskriminace. Máme za to, že zjištění průzkumu poskytují o této komunitě průlomové poznatky.

Průzkum provedla společnost Mastercard v květnu 2022 v Nizozemsku, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii, Belgii, Rakousku, Portugalsku, Izraeli, České republice, na Slovensku, ve Spojených státech a Kanadě. V každé z těchto zemí proběhl průzkum na vzorku populace o velikosti 1 000 osob vyjma Portugalska (650 osob) a Slovenska (600 osob). Do průzkumu se zapojilo celkem 15 935 respondentů, z nichž 452 se identifikovalo jako nebinární. Samotné dotazování v 16 zemích Evropy a Severní Ameriky realizovala společnost Motivaction International.

Karta True Name společnosti Mastercard

Pro mnoho příslušníků komunity LGBTQIA+ platí, že jméno na jejich debetní, kreditní nebo předplacené kartě neodpovídá tomu, kým se cítí. Denně se jim tak připomíná nepříjemný rozkol mez jménem, které je jim vlastní, a tím, které mají na platební kartě uvedeno. V roce 2019 přispěla společnost Mastercard k odstranění tohoto rozkolu vytvořením platební karty True Name. V té době šlo o první kartu svého druhu, s níž jsou platby nejen zabezpečené, ale pro každého také skutečně bezpečné.

V rámci své podpory komunity LGBTQIA+ zavedla společnost Citi v roce 2020 možnost vydání karty pod jménem, s nímž se její držitel skutečně identifikuje.

V květnu 2021 uvedla kartu True Name™ na trh ve 30 evropských zemích společnost bunq.

V červnu 2021, se banka Republic Bank stala první komunitní bankou, která kartu True Name uvedla. Stejný krok učinil poskytovatel platebních technologií, společnost Global Payments, prostřednictvím své platformy TSYS. Kartu True Name v dohledné době uvede i společnost BM Technologies, která ji nabídne v rámci vlastní platformy digitálního bankovnictví.

Mezi další partnery, kteří kartu True Name nabízejí, se řadí také společnost FIS, její klienti a partneři, dále Marqueta, T-Mobile Money, ONE, německá GLS bank, Monzo, BMTX či Republic Bank & Trust Company.

V březnu 2022 se společnost BMO stala první finanční institucí v Kanadě, která kartu True Name™ společnosti Mastercard uvedla. Její Americká dceřiná společnost BMO Harris Bank se už v roce 2019 stala první finanční institucí na světě, která kartu ve spolupráci se společností Mastercard na trh uvedla. Od té doby se karta rozšířila po celém světě.

Karta True Name, a myšlenka, na které karta stojí, již byla oceněna více než 65 oborovými cenami.

Další informace o vlastnostech karty True Name a podpoře rovného přístupu k příslušníkům komunity LGBTQIA+ ze strany společnosti Mastercard najdete zde.

Mastercard je otevřeně hlasitým podporovatelem práv příslušníků komunity LGBTQ+ po celém světě.

editorcz