Akvizice společnosti CipherTrace posiluje pozici Mastercard na poli kryptoměn

16. září 2021 | Od editorcz

Mastercard výrazně posiluje v oblasti digitálních aktiv. Společnost uzavřela dohodu o akvizici firmy CipherTrace, která zpracovává a analyzuje údaje o více než devíti stovkách kryptoměn. Nejnovější akvizice umožní společnosti Mastercard rozšířit svou strategii na poli kryptoměn a urychlit její realizaci.

Digitální aktiva, včetně kryptoměn a nezaměnitelných tokenů (non-fungible token, NFT), se stávají stále běžnější součástí každodenního života, od prostého placení až po investování. Ruku v ruce s tím nabývá stále více na významu jejich důvěryhodnost a zabezpečení. Nové technologie vyžadují nová řešení a hlubší znalosti. Jen tak bude možné zajistit, aby se krypto-ekonomika těšila mezi spotřebiteli stejné důvěře, jakou mají k tradičním způsobům placení.

Akvizice umožní propojení znalostí společnosti CipherTrace v oblasti digitálních aktiv s bezpečnostními řešeními společnosti Mastercard. Pro podniky a firmy to bude znamenat vyšší míru transparentnosti, jež jim umožní identifikovat a rozumět existujícím rizikům. Dalším přínosem bude snadnější naplňování zákonných a regulatorních požadavků uplatňovaných v oblasti digitálních aktiv.

„Digitální aktiva mají potenciál od základu změnit fungování obchodu, od běžných denních záležitostí jako uskutečňování a přijímání plateb po kompletní proměnu hospodářství,“ řekl Ajay Bhalla, prezident společnosti Mastercard pro oblast Cyber & Intelligence, a dodal: „Digitální aktiva přinášejí vyšší míru inkluze a efektivity. S rychlým růstem tohoto ekosystému souvisí nutnost zajištění jeho důvěryhodnosti a bezpečnosti. A právě toho chceme dosáhnout propojením našich vzájemně se doplňujících oborů činnosti.“

Důvěryhodnost a transparentnost pro digitální aktiva

Inovativní platforma společnosti CipherTrace pomáhá klientům posilovat bezpečnost a zefektivňovat monitoring podvodného chování v rámci jejich aktivit na poli kryptoměn. Společnost poskytuje řešení významným bankám, finančním institucím a burzám po celém světě. Analýzy a algoritmy společnosti CipherTrace pomáhají klientům využívat příležitostí k obchodům prostřednictvím více než 7 000 kryptoměnových entit.

„Firmám, od bank po kryptoměnové burzy, regulátorům a státním orgánům pomáháme udržovat krypto-ekonomiku bezpečnou. Tuto vizi sdílíme se společností Mastercard. Naším společným cílem je zajišťovat celému ekosystému bezpečnost a důvěryhodnost. Spojení se společností Mastercard je pro nás vynikající příležitostí, jak rozšířit svou působnost po celém světě,“ uvedl generální ředitel společnosti CipherTrace Dave Jevans.

Akvizice umožní společnosti Mastercard využít spojení technologií obou firem, včetně umělé inteligence, k posílení infrastruktury platebních karet a plateb v reálném čase. Klientům a partnerům po celém světě společná řešení umožní lépe chránit spotřebitele a snadněji naplňovat regulatorní požadavky v rámci vlastních nabídek v oblasti digitálních aktiv.

CipherTrace bude nadále pokračovat v rozvoji inovací ve spolupráci s partnery z řad fintechových společností, poskytovatelů krypto-peněženek, úřadů státní správy apod. Společnosti Mastercard akvizice usnadní naplňování zásad, které si stanovila pro své programy v oblasti blockchainu.

Akvizice je součástí strategie, kterou společnost Mastercard realizuje v prostředí digitálních aktiv. Cílem je klientům, obchodníkům a firmám poskytovat paletu možností, jak nakládat s digitálními aktivy. Akvizice společnosti CipherTrace následuje řadu předchozích investic, včetně partnerství se společnostmi jako Uphold, Gemini nebo BitPay. Výsledkem jsou nové platformy určené k testování a podpoře digitálních měn centrálních bank, programy podpory širšího využívání technologií blockchain a NFT, nebo podpora pro vázané kryptoměny (stablecoins) přímo v rámci sítě společnosti Mastercard.

Přesné parametry transakce nebyly zveřejněny. Její uzavření se očekává do konce letošního roku, za předpokladu splnění určitých podmínek.

editorcz