Mastercard otevírá Laboratoř pro inovace a udržitelnost

20. září 2021 | Od editorcz

Společnost Mastercard otevírá Laboratoř pro inovace a udržitelnost, která bude stát v čele dalšího rozvoje jejího portfolia ekologicky šetrných digitálních produktů a řešení. Účelem laboratoře je umožňovat firmám a spotřebitelům změnit způsoby, jakými vyrábějí, distribuují a nakupují výrobky a služby tak, aby z toho v době, kdy se globální ekonomika rychle digitalizuje, měli prospěch lidé i planeta.

Coby podporovatel Evropského klimatického paktu zvolila společnost Mastercard jako sídlo laboratoře švédský Stockholm – město, které je dlouhodobě v čele inovací posilujících udržitelnost. Místní spotřebitelé, politici i firmy kromě toho výrazně podporují přechod k zelené ekonomice.

„Nejen přicházet s inovativními řešeními, ale především je uvádět do praxe – právě to velmi naléhavě potřebujeme pro to, abychom dosáhli globálních cílů směřujících k řešení klimatické krize,” uvedla Kristina Kloberdanz, Chief Sustainability Officer ve společnosti Mastercard, a dodala: „Snažíme se vybudovat udržitelnější digitální ekonomiku, a právě tato laboratoř nám umožní podílet se na tvorbě široké škály ekologických řešení. Ke společnému úsilí co nejvíce zmírnit změny klimatu tak přispějí firmy i spotřebitelé.“

Společnost Mastercard spolupracuje na digitálních řešeních, která mají pomoci podnikům, vládám i miliardám spotřebitelů napříč její sítí pomoci chránit životní prostředí, společnost si totiž plně uvědomuje, že spotřeba se bude nutně muset začít orientovat mnohem udržitelnějším směrem, aby bylo možné dosáhnout globálních uhlíkových cílů. Laboratoř se bude zaměřovat na řešení, která umožní udržitelné nakupování, protože stále více spotřebitelů chce jít cestou ochrany životního prostředí. Bude mít také za cíl zvyšovat viditelnost a dohledatelnost výroby produktů, které mají pozitivní vliv jak na lidi, tak i na planetu.

„Změny v přístupu, nastavení osobní zodpovědnosti a vzrůstající zájem o ochranu životního prostředí vnímáme i v České republice. Podobná zjištění mají i naši partneři z řad bank, s českými bankami v tuto chvíli jednáme o realizaci společných projektů spojených primárně se zvyšováním povědomí o udržitelnosti a poskytování podnětů k tomu, aby si každý jedinec uvědomil, jak může osobně přispět ke zkvalitnění životního prostředí,“ říká Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Inovace pro udržitelnost

Se skandinávskými inovátory má navíc společnost Mastercard dlouhou historii budování silných partnerství. Nejčerstvějším příkladem může být spolupráce se švédskou fintechovou společností Doconomy při vývoji svého významného produktu v oblasti udržitelnosti, uhlíkové kalkulačky. Mastercard podporuje také další inovace s pozitivním vlivem na životní prostředí, například prostřednictvím výzvy Climate Fintech Cards & Payments Challenge a jejího programu Start Path zaměřeného na start-upy.

„Lidská činnost nepochybně vytvořila klimatickou krizi a je na nás, abychom ji napravili,“ říká Mathias Wikström, generální ředitel společnosti Doconomy. „Se společností Mastercard a našimi partnery z celého světa jsme si jisti, že inovace nám ji pomohou řešit. Je skutečně inspirující vidět, že funkce této laboratoře podporují opatření v oblasti ochrany klimatu každé banky na každém trhu.”

Činnosti výzkumu a vývoje v laboratoři již probíhají. Podílejí se na nich zaměstnanci společnosti Mastercard, partneři z řad start-upů, a zúčastnění klienti. Fyzické prostory laboratoře se otevřou na jaře roku 2022.

Nová laboratoř staví na zkušenostech společnosti Mastercard s inovacemi v oblastech jako je finanční začlenění a bude zkoumat, jak lze technologie jako je třeba 5G, kvantové počítače a umělá inteligence uplatnit při řešení environmentálních výzev. Bude se skládat z výzkumného a vývojového centra zaměřeného na řešení pro udržitelnou spotřebu a hodnotové řetězce; platformy „Labs as a Service“, která má sdružovat partnery a zákazníky ke spoluvytváření udržitelných řešení; a Mastercard Experience Center pro praktické ukázky produktů.

Mezi výchozí priority laboratoře bude patřit další rozvoj myšlenky uhlíkové kalkulačky. Ta se již stala nedílnou součástí globální sítě společnosti Mastercard a nyní je čas na její širší začlenění do systémů klientů – s podporou členů týmu Doconomy se sídlem v laboratoři. Laboratoř bude také zkoumat, jak by se řešení Mastercard Provenance dalo využít k dalšímu posilování transparentnosti nejen v sociální oblasti, ale také v ekologické rovině, jako je umožnění stranám dodavatelského řetězce přijímat udržitelnější rozhodnutí o výrobě.

Aby společnost Mastercard dále podpořila kolektivní opatření v oblasti klimatu, pokračuje v plnění svého závazku dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality. Připojila se tím ke snaze lídrů dodavatelského řetězce (Supply Chain Leaders) udržet oteplování pod hodnotou 1,5 °C prostřednictvím omezování emisí produkovaných dodavateli.  Společnost také spojila více než 65 partnerů po celém světě jako součást koalice Priceless Planet, jejímž cílem je zasadit 100 milionů stromů.

editorcz