Mastercard představuje kartu uzpůsobenou pro osoby s postižením zraku

27. října 2021 | Od editorcz

Společnost Mastercard představuje nový standard platebních karet Touch Card. Ten usnadňuje použití lidem s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku. S rostoucími počty nově vydávaných karet bez reliéfního embosování je pro osoby s postižením zraku obtížnější rozeznat, jaký typ karty právě drží v ruce. Společnost Mastercard tento problém řeší jednoduchým, avšak účinným způsobem.

„Karty standardu Touch Card poskytnou přibližně 2,2 miliardy lidí po celém světě, kteří žijí s postižením zraku, větší pocit jistoty a vyšší míru inkluze a nezávislosti. Pro lidi se zrakovým postižením je velice obtížné bezpečně rozeznat platební kartu, kterou se chystají použít. Naše hmatové řešení umožní spotřebitelům snadno a bezpečně určit nejen typ karty, ale i její orientaci,“ řekl Raja Rajamannar, ředitel společnosti Mastercard pro marketing a komunikaci.

S novými kartami Touch Card společnost Mastercard zavádí systém výřezů na jedné hraně karty a vylepšuje tak stávající podobu platebních karet. Díky tomu bude možné po hmatu snadno rozeznat jak typ karty, tak i její orientaci. Kreditní karty Touch Card jsou opatřeny oblým výřezem, debetní karty širokým čtverhranným a předplacené trojúhelníkovým. Karty nového standardu lze používat u platebních terminálů i bankomatů a nic tak nebrání jejich širokému nasazení.

Návrh značení karet společnosti Mastercard podpořil nejen Královský národní institut nevidomých (The Royal National Institute of Blind People, RNIB) ve Velké Británii, ale i organizace služeb pro nevidomé a slabozraké VISIONS ve Spojených státech. Na podobě karet se spolupodílela společnost IDEMIA, která vyvíjí mobilní řidičské průkazy a biometrické platební karty.

David Clarke z institutu RNIB k novým kartám uvedl: „S tím, jak bankovní sektor reaguje na současné trendy vývoje, je nezbytné, aby jakékoliv změny přinášely užitek všem, včetně osob s postižením zraku. Jsme proto velmi potěšeni tím, že si společnost Mastercard uvědomuje, jak je pro osoby s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku důležité, aby měly k vlastním financím stejně snadný a bezpečný přístup jako ostatní.“

„Inovace by vždy měly vycházet ze snahy zlepšovat inkluzi, nenechávat nikoho stát opodál. Na světě se každý sedmý člověk potýká s nějakou formou postižení. Navrhovat nové produkty s ohledem na jejich potřeby znamená poskytovat jim stejné příležitosti snadno a bezpečně využívat možností digitálního světa. Na nikoho by se nemělo zapomínat,” dodal Raja Rajamannar, který je ve společnosti Mastercard zodpovědný také za péči o zdraví.

Společnost Mastercard kromě toho do platebních terminálů po celém světě přidává možnost přehrát svou korporátní melodii. Každý, a zejména osoby s postižením zraku, tak snadno pozná, že jeho platba úspěšně proběhla.

Uvedení karet Touch Card je dalším přispěním společnosti Mastercard k posilování inkluze. Společnost již dříve uvedla na trh karty True Name, které podporují členy transgenderových a nebinárních komunit. Závazkem společnosti Mastercard není jen bojovat s nerovností, ale především být zprostředkovatelem pozitivních změn.

editorcz