Partnerství s Europolem posílí evropskou ochranu před kyberútoky

6. prosince 2021 | Od editorcz

Společnost Mastercard Europe a Europol (Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva) podepsaly smlouvu o partnerství, na jejímž základě budou vzájemně koordinovat své cíle při potírání kyberkriminality v evropských zemích. Obě organizace budou sdílet informace a vyhledávat oblasti, v nichž může vzájemná spolupráce přispět k posílení odolnosti vůči kyberkriminalitě.  

Agentura Europol, se sídlem v nizozemském Haagu, je v rámci EU zodpovědná za prosazování práva. Členským zemím EU poskytuje podporu v boji s terorismem, kyberkriminalitou a dalšími závažnými formami zločinu, včetně zločinu organizovaného. Cílem této podpory je zajistit všem občanům EU co nejvyšší míru bezpečí. Na základě nově uzavřené smlouvy budou Mastercard Europe a Europol spolupracovat při posilování odolnosti evropských zemí vůči kyberzločinu v době, kdy se množství kybernetických hrozeb zvyšuje. 

„Kromě všech dalších změn a obtíží, které minulý rok přinesl, došlo navíc i k výraznému nárůstu počítačové kriminality. V roce 2020 přesáhl počet dokonaných útoků na data množství takovýchto útoků za předchozích patnáct let dohromady,“ říká Mark Barnett, evropský prezident společnosti Mastercard, a dodává: „Je zcela zjevné, že boj s podvodníky a hackery vyžaduje společné a koordinované úsilí napříč kontinentem. Naše partnerství s Europolem je tak za stávající situace jasným signálem jednoty evropských zemí. Partnerství oběma stranám umožní získat komplexní obraz, nasazovat společné zdroje a společně uplatňovat ty nejúčinnější způsoby boje s kyberkriminalitou.“ 

V rámci vzájemné spolupráce budou mít obě organizace možnost zkoumat a společně analyzovat nové hrozby, koordinovat specificky zaměřené pracovní skupiny a poskytovat předpovědi ohledně možných budoucích hrozeb. Evropský finanční ekosystém bude díky tomu schopen účinněji posilovat svou odolnost a zabezpečení před kybernetickými hrozbami. 

Partnerství s Europolem je součástí snahy společnosti Mastercard o posilování bezpečnosti a odolnosti vůči kybernetické kriminalitě. V rámci Iniciativy pro sdílení kyberbezpečnostních informací a zpravodajství již dříve společnost Mastercard zahájila spolupráci s Evropskou radou pro kybernetickou odolnost celoevropských finančních infrastruktur (ECRB) Evropské centrální banky. Mastercard Europe rovněž úzce spolupracuje s belgickou centrální bankou, se Skupinou vyšetřovatelů kyberkriminality a podvodů Europolu, a s Národní agenturou pro boj se zločinem (NCA) a Národním střediskem pro kybernetickou bezpečnost ve Velké Británii. 

V loňském roce společnost Mastercard Europe navíc zahájila činnost svého Střediska kybernetické odolnosti se sídlem v belgickém Waterloo. Středisko slouží jako celoevropský koordinátor spolupráce mezi regulátory a organizacemi ve veřejném i soukromé sektoru. Prostřednictvím centra může navíc Mastercard Europe úzce spolupracovat s policejními orgány, jako je právě Europol, a podporovat koordinované reakce na rozsáhlé události, včetně přírodních katastrof, výpadků služeb nebo bezpečnostních incidentů. 

editorcz