Mastercard Economics Institute: rok 2022 bude ve znamení návratu k „zážitkové ekonomice“ a posilování digitalizace

20. prosince 2021 | Od editorcz

Před blížícím se druhým výročím vypuknutí pandemie onemocnění Covid-19 vydal Institut ekonomických studií společnosti Mastercard (Mastercard Economics Institute) studii Economy 2022[1]. Jedná se o celosvětový ekonomický výhled pro nadcházející rok vypracovaný na základě významných trendů z pohledu spotřebitele. Studie popisuje, jakým způsobem bude pět základních faktorů, konkrétně úspory a výdaje, dodavatelské řetězce, digitalizace, celosvětový cestovní ruch a rostoucí množina ekonomických rizik, nadále ovlivňovat světové hospodářství. 

Ze studie vyplynulo, že výdaje spotřebitelů podpořené nahromaděnými úsporami by v roce 2022 mohly posílit globální hospodářský růst o tři procentní body. Úspory domácností se totiž v roce 2021 téměř zdvojnásobily. To, jak rychle nebo naopak opatrně budou spotřebitelé své úspory utrácet, ovlivní hospodářský vývoj po celém světě.

Dodavatelské řetězce

Po rekordních 27 letech, kdy se výdaje domácností přesouvaly od zboží ke službám, nastal v tomto trendu obrat. Pandemie vedla k růstu výdajů za zboží z 39 procent na dosažené maximum ve výši 47 procent. Takový obrat nejen rozvířil vody v segmentu služeb, ale také vedl ke značnému náporu na dodavatelské řetězce. V době, kdy už domácnosti pomalu nemají nové věci kam ukládat, předpokládáme návrat k obvyklému poměru výdajů mezi oběma kategoriemi. Očekává se, že se v roce 2022 začnou opět výrazněji otevírat hranice, a služby se tak znovu stanou nejen dostupnějšími, ale i žádanějšími.

Digitalizace

Zhruba 20 procent objemu maloobchodu, který se s pandemií přesunul do online světa, už v něm zůstane. Spolu s tím se mění, co a jak spotřebitelé nakupují. V roce 2021 značně vzrostla obliba elektronického předplatného. Na 32 sledovaných trzích rostly služby hrazené ve formě předplatného v porovnání s předchozím rokem v 88 procentech zemí. Jako nejúspěšnější se v tomto ohledu ukázaly například autoslužby, služby virtuálních partnerů při cvičení, půjčovny kol či služby pro domácí mazlíčky.

Cestovní ruch

S postupným otevíráním hranic pokračuje oživení cestovního ruchu. V roce 2022 se očekává růst objemu letů na střední a dlouhé vzdálenosti. Oživení cestovního ruchu bylo v roce 2021 jasně patrné jak na silnicích, tak v odletových halách. Jeho pokračování však závisí na úspěšném zvládání nových variant viru, které mohou vést k obnově zákazů cestování. Dobře patrné bylo rychlé oživení v kategorii domácích a krátkých letů (do 1 000 km). S uvolněním opatření se zvýšil i objem letů na střední vzdálenosti (1 000-3 000 km), avšak lety na dlouhé vzdálenosti zůstávají nadále pozadu.

Rizika

I nadále existují rizika schopná globální ekonomiku poškodit. Nejvýznamnější bezprostřední hrozbou jsou nové varianty viru SARSCoV2, jako je například varianta omikron. Existuje však zhruba desítka dalších rizik, která se mohou hospodářskému oživení postavit do cesty. Patří mezi ně například náhlá rekalibrace cen nemovitostí, které za poslední dva roky vzrostly o 66 procent, růst ceny ropy, finanční otřesy v rozvinutých ekonomikách nebo celní války v mezinárodním obchodu.

„Uplynulý rok bohužel nepřinesl ten návrat k normálu, v nějž jsme všichni doufali. I tak ale došlo k neuvěřitelnému rozvoji. Hospodářský růst, pokroky ve vývoji vakcín a digitální transformace, která posiluje odolnost firem všech velikostí, určují v celosvětovém měřítku směr, jakým se budeme ubírat do budoucna. Za těchto okolností předpokládáme, že ze strany spotřebitelů bude růst poptávka – a s ní spojené výdaje – po zážitcích, což v příštím roce povede k výraznému oživení prožitkové ekonomiky,“ uvedl Bricklin Dwyer, hlavní ekonom společnosti Mastercard a vedoucí institutu Mastercard Economics Institute.

[1] Institut ekonomických studií (Mastercard Economics Institute) využívá souhrnná anonymizovaná data o prodejích dostupná v rámci platební sítě Mastercard a údaje z dalších zdrojů. Na jejich základě stanovuje vzájemný poměr výdajů za zboží a služby v jednotlivých ekonomikách.

editorcz