Mastercard se svými partnery posouvají udržitelnost obchodu o úroveň výš

4. listopadu 2021 | Od editorcz

V době, kdy se na klimatické konferenci OSN (COP26) scházejí lídři zemí celého světa, zkracuje společnost Mastercard termín dosažení vlastní uhlíkové neutrality o celou dekádu z roku 2050 na rok 2040. Současně Mastercard zavádí svá udržitelná řešení mezi další klienty v Evropě a Latinské Americe poté, co se finanční instituce, jako například Banco de Costa Rica, ekko, Gránit Bank či Sberbank, rozhodly využívat uhlíkovou kalkulačku Mastercard Carbon Calculator. 

V rámci své strategie dosažení uhlíkové neutrality se společnost Mastercard již dříve zavázala naplnit vědecky podložené cíle snižování emisí skleníkových plynů, nastavené v souladu s programem United Nations Business Ambition, který OSN vytvořila pro komerční sektor. Cílem programu je přispět k udržení růstu průměrné globální teploty nejvýše o 1,5 °C. Společnost Mastercard převedla již v roce 2018 všechny své provozní činnosti výhradně na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Její strategie snižování emisí se proto nyní zaměřuje především na redukci uhlíkové stopy v rámci hodnotového řetězce, včetně emisí v okruzích 1, 2 a 3. 

Za zapojení dodavatelů získává Mastercard od organizace CDP (dříve Carbon Disclosure Project) od roku 2018 hodnocení stupněm „A“. Mastercard je rovněž účastníkem iniciativy 1.5 °C Supply Chain Leaders Initiative. Ta dodavatelům všech velikostí poskytuje zdroje a nástroje, jež jim slouží k měření emisí skleníkových plynů a k určování strategií ochrany klimatu prostřednictvím stránek SME Climate Hub. 

S využitím své inovační laboratoře pro udržitelnost, Sustainability Innovation Lab, chce Mastercard prosazovat hmatatelnou změnu chování mezi 2,9 miliardy držitelů platebních karet Mastercard po celém světě. Sem patří i podpora bank při nabízení vhodných digitálních nástrojů spotřebitelům, například uhlíkové kalkulačky společnosti Mastercard. Ta zjednodušuje rozhodování v souladu s potřebami ochrany klimatu. Dalším příkladem může být třeba vydávání karet z udržitelnějších materiálů. 

„Řešení globální klimatické krize vyžaduje účast každého z nás – a velké firmy v tomto ohledu sehrávají zcela zásadní roli. Proto si posouváme vlastní laťku výš a zkracujeme termín dosažení uhlíkové neutrality. Zároveň využíváme své technologie a celosvětovou síť k tomu, abychom podporovali kolektivní úsilí o vytvoření udržitelné digitální ekonomiky,“ uvedl Michael Miebach, generální ředitel společnosti Mastercard. 

Výběr udržitelných možností 

V nedávném průzkumu společnosti Mastercard uvedlo 85 % respondentů z celého světa, že jsou ochotni v roce 2021 změnit vlastní jednání, aby přispěli k řešení klimatické krize a problému udržitelnosti. Nové výzkumy navíc ukazují, že se občanská společnost nachází v bodě obratu, co se týče nabídky i poptávky po možnostech udržitelného chování. 

S pomocí své uhlíkové kalkulačky přispívá společnost Mastercard ke vzdělávání spotřebitelů o dopadech jejich nákupních rozhodnutí na životní prostředí. Kalkulačka Mastercard Carbon Calculator vznikla ve spolupráci se švédskou fintechovou společností Doconomy. Společnost Mastercard uhlíkovou kalkulačku zavedla ve své globální síti již zkraje roku, a nyní ji přebírají její bankovní partneři – tradiční finanční instituce i nastupující fintechové společnosti po celém světě. Jsou mezi nimi finanční domy jako Banco de Costa Rica, ekko, Gránit Bank nebo Sberbank. Ve spolupráci se společností Mastercard vytvářejí jednotliví partneři nabídky pro své klienty. Tyto nabídky je možné dále rozšiřovat o snadno srozumitelné ekvivalenty (jako je například počet stromů nutných k pohlcení odpovídajícího množství CO2), o možnosti poskytování finančních darů na podporu obnovy lesních porostů, nebo o rady, jak se chovat udržitelnějším způsobem. 

Mathias Wikström, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Doconomy, řekl„Pro Doconomy je ctí spolupracovat se společností Mastercard a společně rozvíjet metodologii indexu Åland, využívaného naší uhlíkovou kalkulačkou. Vedle toho vzájemně spolupracujeme i v rámci inovační laboratoře pro udržitelnost. Vytváříme tak pevný základ pro ostatní, aby mohli smysluplně přispívat k ochraně klimatu. Společnost Mastercard ve svém oboru nadále udává směr.“ 

Velmi dobře se rozebíhá i program udržitelných karet společnosti Mastercard: platební karty vyrobené s použitím udržitelných materiálů nyní vydává již 148 finančních institucí ve 46 zemích, mezi nimi například i HSBC nebo Banco Santander. Snahou je při výrobě platebních karet snižovat podíl nových plastů. Společnost Mastercard navíc nedávno představila i nové označení, první svého druhu, které slouží k odlišení karet vyrobených udržitelnějším způsobem s využitím recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů, materiálů přírodního původu, materiálů bez obsahu chloru či materiálů původem z plastového odpadu odstraněného z moří. 

V rámci koalice Priceless Planet Coalition nabízí společnost Mastercard spolu se sítí svých partnerů spotřebitelům možnosti, jak snadno přispět k obnově lesních porostů. S cílem vysadit po celém světě sto milionů stromů spojuje koalice přes osmdesát firem a provozuje několik kampaní mezi spotřebiteli na různých trzích, aby pro svůj projekt získala potřebnou finanční podporu. Partneři koalice, kteří se přímo věnují ochraně a obnově životního prostředí – Conservation International a World Resources Institute – již ve významných lokalitách zahájili své projekty. 

Todd Stern, někdejší zvláštní vyslanec pro klimatickou změnu a hlavní vyjednavač Spojených států pro Pařížskou dohodu z roku 2015, který nyní působí jako poradce koalice Priceless Planet Coalition, uvedl: „Konference COP26 je nesmírně významná tím, že se na ní setkávají představitelé zemí z celého světa. Ještě důležitější je ovšem, co se bude dít po ní. A firmy mohou sehrát velice důležitou roli, pokud posílí své závazky a vyslyší volání spotřebitelů po zelenějších produktech a řešeních. Potřebujeme odvážné závazky a ještě odvážnější činy. To, co společnost Mastercard dělá spolu se svými partnery v rámci koalice Priceless Planet Coalition a s uhlíkovou kalkulačkou, umožní aktivně přispívat ke zmírňování klimatické změny ještě většímu počtu spotřebitelů.“ 

Aby společnost Mastercard urychlila naplňování svých cílů udržitelnosti, změnila svůj model odměňování výkonných ředitelů a navázala jej na plnění tří priorit v oblasti ESG, včetně dosažení provozní uhlíkové neutrality. Společnost Mastercard již v roce 2020 dosáhla znatelného pokroku v naplňování svých vědecky podložených cílů, včetně snižování emisí skleníkových plynů v okruzích 1 a 2 o 44 procent a v okruhu 3 o 57 procent ve srovnání s hodnotami z roku 2016. Za to se jí dostalo uznání na nedávné klimatické konferenci Climate Leadership Conference v podobě ocenění za vůdčí roli v dodavatelském řetězci, Supply Chain Leadership. 

editorcz