Mastercard spouští kalkulačku uhlíkové stopy pro banky, a reaguje tak na rostoucí zájem spotřebitelů o ochranu životního prostředí

19. dubna 2021 | Od editorcz

Zájem spotřebitelů o životní prostředí výrazně stoupl v průběhu pandemie. Polovina respondentů průzkumu (52 %) se zajímá o svůj vliv na životní prostředí více než předtím. Společnost Mastercard proto spustila uhlíkovou kalkulačku, která poskytuje přehled emisí uhlíku vzniklých v souvislosti s nákupy v jednotlivých kategoriích výdajů. Bankám zároveň umožňuje upravit své služby tak, aby byly ekologičtější, a umožňuje tak firmám i spotřebitelům přímo se podílet na ochraně životního prostředí.

Nová studie udržitelnosti[1], zadaná společností Mastercard, odhaluje, že probíhající pandemie onemocnění Covid-19 způsobila výrazný nárůst zájmu spotřebitelů o životní prostředí. Pro téměř polovinu (48 %) dotazovaných evropských respondentů je snižování uhlíkové stopy nyní důležitější než před vypuknutím pandemie. A polovina (52 %) respondentů se nyní více než dříve zajímá o vlastní vliv na životní prostředí. Z nichž většinový podíl (58 %) spadá především do generace Z a mileniálů. Ruku v ruce s tímto posunem jde nárůst zájmu o ekologicky uvědomělé nakupování a spotřebu. Lidem záleží zejména na tom, aby jejich nakupování a věrnostní odměny měly smysluplný pozitivní vliv na planetu.

Podpora ekologicky přívětivé spotřeby se zvyšuje celé poslední desetiletí. Ovšem v důsledku propuknutí pandemie onemocnění Covid-19 se změna v postojích i jednání výrazně urychlila. Spotřebitelé si daleko více všímají dopadů svého jednání a necelé tři pětiny (58 %) z nich mají za to, že by se i firmy měly chovat udržitelněji a zodpovědněji vůči životnímu prostředí. Tento posun je nejvýraznější u generace Z (62 %). Evropští účastníci studie považovali za tři nejdůležitější témata, na něž by se firmy a komerční značky měly zaměřovat, vedle řešení pandemie také snižování množství odpadu (39 %), řešení problému znečištění plasty z obalových materiálů a výrobků (38 %) a redukci znečištění ovzduší a vod (35 %).

„Je zcela nezbytné, aby si firmy plně uvědomovaly svou roli při ochraně planety. Nejde jen o to, že je to velice důležité pro spotřebitele, ale jednoduše je to správná a nezbytná věc, kterou je nutné udělat. Koneckonců, jinou planetu nemáme, a všichni tak máme společnou zodpovědnost a povinnost konat. Od vypuknutí nemoci Covid-19 se navíc zájem o ochranu životního prostředí zvyšuje exponenciálním tempem. To znamená, že naše úsilí musí růst stejně rychle. Nepřestáváme proto hledat nové způsoby, jak jako firma smysluplně přispět. Stejně usilovně se snažíme své ambice sdílet a šířit, abychom podpořili i ostatní, a činili tak důležité a nezbytné kroky společně,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Součástí platformy udržitelnosti společnosti Mastercard, nazvané jednoduše Sustainability, je od roku 2020 také program Priceless Planet Coalition. Jedná se o prostředek, skrze něj chce Mastercard trvale pomáhat firmám i spotřebitelům prospívat planetě. Dlouhodobým cílem programu je obnova zalesnění a výsadba 100 milionů stromů. Společnost Mastercard nyní navíc ve spolupráci se švédskou fintechovou společností Doconomy vytvořila svou uhlíkovou kalkulačku. Nový nástroj je k dispozici v rámci globální sítě společnosti Mastercard a umožňuje bankám upravit své služby s ohledem na ekologicky zaměřené spotřebitele, kteří chtějí podrobnější informace o svých nákupech. Kalkulačka poskytuje informace a data o dopadech nákupních rozhodnutí a umožňuje lidem podílet se snadno na ochraně životního prostředí.

„Společnost Mastercard do poskytování podrobných informací jednotlivcům a do společného postupu zapojuje celý obor. Mění tím samotný obsah role, kterou může v každodenním boji s klimatickou změnou finanční sektor sehrávat. V době, kdy ostatní mluví o důležitosti uplatňování zásad ESG, uvádí je Mastercard do praxe a poskytuje spotřebitelům potřebné údaje,“ řekl Mathias Wikström, generální ředitel společnosti Doconomy.

Uhlíková kalkulačka společnosti Mastercard spotřebitelům poskytuje přehled emisí uhlíku vzniklých v souvislosti s jejich nákupy v jednotlivých kategoriích výdajů. Výpočty vycházejí z nezávisle ověřovaného přehledu Åland Index. Výpočty je navíc možné doplňovat o snadno srozumitelné příklady (např. počet stromů nutných k pohlcení daného množství CO2) či rady, jak se chovat udržitelnějším způsobem. Spotřebitelé mají také možnost přispívat projektům obnovy lesů v rámci programu Priceless Planet Coalition buďto přímo finančními příspěvky nebo prostřednictvím věrnostních programů svých bank. Banky zase mohou uhlíkovou kalkulačku jednoduše začlenit do svých aplikací mobilního bankovnictví využitím aplikačních rozhraní (API), která jsou již k dispozici na stránkách Mastercard Developers. Program Priceless Planet Coalition si po celém světě získává stále větší podporu a nyní má již více než 50 členů. V Evropě se nejnověji přidaly společnosti ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group a Hellenic Bank.

Vedle své uhlíkové kalkulačky společnost Mastercard nabízí i další produkty a služby se zaměřením na ochranu životního prostředí. Příkladem mohou být platební karty vyrobené z udržitelných materiálů, které přispívají ke snižování množství plastového odpadu. Společnost Mastercard se rovněž zavázala dosáhnout do roku 2050 nulových emisí. Podporuje tím snahu omezovat emise skleníkových plynů v souladu s cílem nedopustit nárůst průměrných teplot o více než 1,5 °C. Firma též vydala dluhopisy ve výši 600 mil. USD, jejichž výnos využije na projekty udržitelnosti. Společnost Mastercard nedávno navíc oznámila změny v odměňování výkonných manažerů s cílem urychlit naplňování cílů ve třech oblastech ESG (faktory ochrany životního prostředí, faktory sociální a faktory firemního řízení). Konkrétně se jedná o uhlíkovou neutralitu, dosažitelnost finančních služeb a rovnost platů mezi pohlavími. Všechny tyto kroky jsou součástí snahy společnosti Mastercard o vytvoření udržitelné a inkluzivní digitální ekonomiky.

Další informace jsou k dispozici na stránkách www.PricelessPlanet.org

 

[1] Zdrojem údajů je agentura YouGov Plc. Studie byla provedena na celkovém vzorku 15 480 dospělých osob ve Velké Británii, Německu, Belgii, Itálii, Švédsku, Řecku, Nizozemsku, Rakousku, Francii, Turecku, Polsku, Španělsku, Rusku a Portugalsku. Dotazování proběhlo online mezi 19. lednem a 5. březnem 2021. Ze získaných údajů byl vytvořen vážený průměr a jsou reprezentativní pro celou dospělou (18+) populaci jednotlivých zemí.

editorcz