Inovácia aj popularizácia – ocenenie z Mastercard Awards 2020 si odniesli banky za svoje výsledky a projekty v oblasti platieb

29. dubna 2021 | Od editorcz

Mastercard Awards 2020 poznajú víťazov všetkých jedenástich kategórií, v ktorých spoločnosť oceňuje slovenské banky za ich aktivity smerujúce k zjednodušovaniu a popularizácii bezhotovostných platieb. Ocenenie Issuer za najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov vykonaných kartami Mastercard získala Slovenská sporiteľňa, ktorá si odniesla cenu aj za kategóriu Mobile Payments. Dve ceny získala Tatra banka v kategóriách Acquirer a Commercial Card Issuer. Dokonca tri víťazstvá si odniesli Prima banka a ČSOB. Ocenenie Advisors Special Mention získala 365.bank. Celá akcia sa v tomto roku preniesla do online prostredia.

„Nielen víťazi všetkých kategórií, ale celý slovenský bankový trh si zaslúžil uznanie za úsilie venované rozvoju bezhotovostných platieb. V minulom roku, kedy sa veľká časť transakcií presunula na internet a bezkontaktné platby sa stali pre veľkú časť obchodníkov nevyhnutnosťou, nadobudol rozvoj projektov týkajúcich sa edukácie držiteľov kariet, bezpečnosti a digitalizácie ešte väčší význam ako v rokoch predchádzajúcich. Vážime si neustále sa rozvíjajúce partnerstvo so slovenskými bankami a toho, že aj naďalej môžeme na trh spoločne prinášať tie najrelevantnejšie inovácie a pre spotrebiteľov ešte pohodlnejšie spôsoby platenia“, uviedol Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Okrem ocenenia Issuer, Slovenská sporiteľňa vyhrala aj v kategórii Mobile Payments za najvyšší počet mobilných transakcií v počte aj hodnote, a tiež za počet platobných kariet uložených do mobilných zariadení. Prima banka vyhrala hneď v troch kategóriách, a to Premium Card Issuer, Marketing Campaign a Special Mention. Prvá z nich hodnotí najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov uskutočnených prémiovými kartami danej banky. Druhá kategória ocenila najefektívnejšiu marketingovú kampaň na podporu mobilných platieb. Special Mention získala Prima banka za najväčší pomer novo digitalizovaných kariet za uplynulý rok.

Tri trofeje si okrem Prima banky odniesla aj ČSOB – ako najprívetivejšia e-Commerce banka roku 2020 v kategórii Innovations a ďalej v kategóriách Credit Card Issuer a Advisors Special Mention. Prvá kategória reflektovala vysokú užívateľskú prívetivosť v oblasti platieb na internete dosiahnutú v rámci OTP Banky, ktorá sa počas roka stala súčasťou ČSOB. V rámci nej bol ocenený najväčší pomer bezproblémových transakcií a vysoká užívateľská prívetivosť v oblasti platieb na internete. O tej svedčí napríklad najväčší podiel platieb kartou na internete, ktoré klienti bezpečne overili v aplikácii banky pomocou svojich biometrických údajov. V ďalšej kategórii si banka odniesla trofej za najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov realizovaných vydanými kreditnými kartami. V kategórii Advisors Special Mention získala ocenenie za kontinuálnu podporu mobilných platieb a nárast transakcií realizovaných mobilným telefónom v ČSOB aj OTP banke. Ocenenie v kategórii Advisors Special Mention získala aj 365.bank za dlhodobý prístup k aktivácii a retencii klientov prostredníctvom produktu 365 Specials.

Tatra banka si odniesla dve ceny a to v kategórii Acquirer za najväčší absolútny nárast objemu akceptovaných kartových transakcií u obchodníkov. V druhej kategórii Commercial Card Issuer bol ocenený najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov, ktoré boli realizované vydanými komerčnými kartami.

Zoznam cien a ocenených spoločností za rok 2020:

Ocenenie

Spoločnosť

Projekt

Issuer

Slovenská sporiteľňa

Najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov zrealizovaných vydanými kartami.

Acquirer

Tatra banka

Najväčší absolútny nárast objemu akceptovaných kartových transakcií u obchodníkov.

Premium Card Issuer

Prima banka

Najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov zrealizovaných vydanými prémiovými kartami.

Commercial Card Issuer

Tatra banka

Najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov realizovaných vydanými komerčnými kartami.

Credit Card Issuer

ČSOB

Najväčší absolútny nárast objemu transakcií u obchodníkov realizovaných vydanými kreditnými kartami.

Mobile Payments

Slovenská sporiteľňa

Najvyšší počet mobilných transakcií v hodnote aj počte.

Innovations

ČSOB

OTP - Najprívetivejšia e-Commerce  banka roku. Najväčší pomer bezproblémových transakcií. A najvyšší pomer transakcií overených aplikáciou banky podporujúcou biometriu.

Marketing Campaign

Prima banka

Najefektívnejšia marketingová kampaň / Najväčší aktivačný pomer počas kampane na podporu mobilných platieb.

Advisors Special Mention

ČSOB

OTP/ČSOB Za podporu aktivácie mobilných platieb a nárast tokenizovaných kariet Mastercard v peňaženke Apple Pay & Google Pay.

Advisors Special Mention

365.bank

Za dlhodobý prístup k aktivácii a retencii klientov prostredníctvom produktu 365 Specials.

Special Mention

Prima banka

Najväčší pomer novo digitalizovaných kariet za rok 2020.

 

editorcz