Ekonomický institut Mastercard: V pětině zemí se vnitrostátní lety blíží úrovním před pandemií, mezinárodní cesty zůstávají pozadu

14. července 2021 | Od editorcz

V pětině zemí, které byly předmětem studie Recovery Insights: Ready for Takeoff? [1] společnosti Mastercard s přehledem hlavních trendů pozemní a letecké dopravy, se zájem o vnitrostátní leteckou dopravu již vrátil alespoň na 90 procent stavu před pandemií. Ve zbylých státech však globální cestovní ruch ožívá značně nerovnoměrně. Oproti tomu globální výdaje za pohonné hmoty jsou třináct procent nad maximem roku 2019 a potvrzují oživení silniční dopravy.

Vnitrostátní lety již téměř dosáhly úrovně před pandemií

Provedená analýza dostupných dat ukazuje, že se pětina zemí zahrnutých do studie již dokázala vrátit alespoň na 90 procent předpandemické úrovně vnitrostátních letů. V některých zemích objem vnitrostátních letů stav před pandemií dokonce překračuje. Patří sem například USA, Austrálie nebo Francie. Jinde zůstává vnitrostátní letecká doprava na zlomcích původních hodnot, například v Kanadě, Thajsku nebo na Novém Zélandu. „Ačkoliv došlo v mnoha zemích k velmi výraznému oživení vnitrostátních letů, nedokáže se celý segment vzpamatovat ze dne na den. Pandemie způsobila pokles výdajů v cestovním ruchu na úroveň, jaká tu nebyla víc než patnáct let. I když nejistota přetrvává, mohla by odložená spotřeba, touha opět cestovat na větší vzdálenosti a uvolňování protiepidemických opatření v jednotlivých zemích poskytnout cestovnímu ruchu potřebný vítr do plachet,“ řekl Bricklin Dwyer, hlavní ekonom společnosti Mastercard a vedoucí institutu Mastercard Economics Institute.

Vnitrostátní letecká doprava není v České republice tolik frekventovaná. Oproti tomu v počtu mezinárodních letů bylo v květnu Česko na 35 procentech ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2019. Z toho lety za účelem obchodních cest dosahovaly 23 procent ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2019 a lety za účelem rekreace 44 procent.

Výdaje za pohonné hmoty meziročně vzrostly o 13 procent[2]

Cestování autem – celosvětový hit roku 2020 – se bude na vysoké úrovni držet i nadále. Zpráva odhaluje silnou poptávku po cestování na kratší vzdálenosti od domova a do méně frekventovaných destinací. I v Česku začali lidé více cestovat auty a projevilo se to na útratách u čerpacích stanic, které, v porovnání s lednem 2019, stouply téměř o tři čtvrtiny. Naopak za letecké palivo, v důsledku sníženého leteckého provozu, aerolinky utratily o 49 procent méně.

Otevírání hranic vedlo k vytvoření deseti zajímavých koridorů

Opatrné uvolňování uzávěr hranic nadále omezuje možnosti cestování, a tím i oživení cestovního ruchu. Avšak tam, kde k odstranění překážek došlo, například mezi Novým Zélandem a Austrálií, nebo Spojenými státy, Jižní Amerikou a Karibikem, se objemy cest vrátily na předpandemické úrovně, nebo je dokonce překonávají. „Události minulého roku mimo jiné ukázaly, jak moc je možnost cestovat důležitá – pro zachování kontaktu s rodinou, přáteli a širším světem, pro korporátní sféru i pro obyčejné individuální štěstí. Hospodářský význam cestovního ruchu je obrovský. Dopady vynucené přestávky v cestování se nevyhýbají prakticky žádnému sektoru hospodářství,“ uvedl Raj Seshadri, prezident společnosti Mastercard pro data a služby, a dodal: „Analýzy zveřejněné v rámci iniciativy Recovery Insights umožňují aerolinkám upravit nabídky letů, prodejcům přizpůsobovat své zásoby a městům porozumět změnám nákupního chování v jednotlivých čtvrtích. Tyto informace pak umožňují přijímat chytřejší rozhodnutí a dosahovat lepších výsledků, nyní i do budoucna.“

Rostou tržby kadeřníků, kosmetických salonů i prodejců paruk

Jak se lidé připravují na obnovení společenských setkání, žene odložená spotřeba prodeje vzhůru hned v několika kategoriích zboží. Za poslední rok, ve srovnání se stavem před pandemií, tak stouply například prodeje příčesků a paruk o 75 procent. Růst zaznamenaly
i kosmetické salony nebo prodejci zavazadel. Kombinace odložené spotřeby a úspor vzniklých jak díky vládním podporám, tak nemožností utrácet v důsledku protiepidemických opatření, vedla k růstu obratu například také u prodejců lodí (o 30 procent) nebo jízdních kol (o 62 procent). Nejvyšší podíl úspor na výdajích vykázali spotřebitelé ve Spojených státech, dále v Kanadě, Belgii a Austrálii.

Efektivní nástroj k lepšímu zvládání hospodářských rizik

Společnost Mastercard spustila iniciativu Recovery Insights proto, aby firmám, vládám
a samosprávám poskytla nástroj k lepšímu zvládání hospodářských rizik spojených s pandemií nemoci Covid-19. V rámci iniciativy poskytuje společnost Mastercard firmám i veřejným úřadům datové výstupy, analýzy a další služby, které jim umožňují získávat lepší přehled o vývoji trendů spotřebitelských výdajů, a také na ně správně reagovat. V loňském roce tak například významná letecká společnost s působností v oblasti Asie a Tichomoří využila službu Mastercard Test & Learn k získání dat o výkonnosti v době pandemie. Aerolinky tak zjistily, že počet pobytů delších než sedm dní vzrostl téměř o dvě třetiny a počet letenek kupovaných několik měsíců předem zhruba o polovinu. Na základě těchto zjištění dokázala firma prakticky v reálném čase upravit svou strategii, optimalizovat prodeje a zajistit svým cestujícím kvalitnější služby.

Kompletní zpráva Recovery Insights: Ready for Takeoff? je k dispozici zde. Jedná se již o čtvrtou zprávu iniciativy Recovery Insights; ostatní výstupy jsou k dispozici zde[3].

[1] Zprávu vypracoval Mastercard Economics Institute na základě souhrnných anonymizovaných dat o prodejích získaných z celosvětové platební sítě společnosti Mastercard v květnu 2021 ve 32 zemích světa.

[2] Údaje o prodejích pohonných hmot nejsou cenově upraveny.

[3] Vyloučení odpovědnosti

© 2021 Tato tisková zpráva a její obsah mají pouze informativní charakter a slouží výhradně jako výzkumný nástroj. Nelze je považovat za investiční poradenství či jakékoliv doporučení ke konkrétnímu jednání či investici. Tiskovou zprávu či její obsah, vcelku nebo zčásti, není možné považovat za základ pro rozhodování nebo investování. Přesnost obsahu výzkumu není zaručena a obsah se poskytuje tak, jak je. Jeho uživatelé s ním a informacemi v něm obsaženými nakládají na vlastní riziko. Obsah, včetně hospodářských odhadů a výhledů, simulací nebo možných scénářů poskytovaných institutem Mastercard Economics Institute žádným způsobem nevyjadřují očekávané (nebo skutečné) provozní nebo hospodářské výsledky společnosti Mastercard.

editorcz