Mastercard otevře Evropské centrum kybernetické ochrany

17. února 2020 | Praha | Od editorcz

Společnost Mastercard dnes oznámila založení svého prvního Evropského centra kybernetické ochrany (European Cyber Resilience Centre), jehož cílem je podporovat a posilovat vzájemnou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem při posilování kybernetické bezpečnosti a odolnosti firem v regionu. Středisko ochrany bude sídlit v belgickém Waterloo, kde má Mastercard svou evropskou centrálu. Středisko je první takovouto investicí společnosti mimo severoamerický kontinent.

Středisko bude fungovat jako centrála kybernetické bezpečnosti pro celý region, v níž budou pod jednou střechou spolupracovat bezpečnostní odborníci společnosti Mastercard z celého světa. Zařízení bude spolupracovat s národními úřady pro ochranu před kyberútoky, oborovými organizacemi, policejními orgány i centrálními bankami evropských zemí.[1] Evropské centrum kybernetické ochrany společnosti Mastercard tak bude pomáhat při zavádění postupů vedoucích k lepší prevenci a minimalizaci případných škod v souvislosti s mezinárodní kyberkriminalitou a bezpečnostními riziky obecně. V zařízení budou pracovat specialisté jak na kybernetické, tak také na fyzické zabezpečení.

„Vzhledem k obrovskému množství spravovaných uživatelských dat a kritických informací budou finanční služby vždy na předních místech žebříčku možných cílů útoků,“ vysvětluje Javier Perez, prezident společnosti Mastercard Europe, a dodává: „Naše Evropské centrum kybernetické ochrany zlepší spolupráci mezi klíčovými institucemi a organizacemi a přispěje k tomu, aby se při sdílení svých informací online firmy i jednotlivci cítili bezpečně.“

Centrum kybernetické ochrany výrazně zjednoduší a urychlí komunikaci mezi interními týmy společnosti Mastercard i mezi společností Mastercard a jejími klienty a partnery. Tím se zkrátí reakční doba a zlepší se účinnost reakce na bezpečnostní události libovolného rozsahu, včetně přírodních katastrof, výpadků v poskytování služeb nebo bezpečnostních incidentů, za zajištění shody s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů kdekoliv na světě. Centrum umožní společnosti Mastercard například těsnější spolupráci s policejními složkami i klienty v regionu, což urychlí sdílení informací a usnadní součinnost při obraně před kyberútoky. Centrum se sídlem ve Waterloo bude navíc přispívat k šíření znalostí a sdílení nejvhodnějších postupů jak mezi evropskými orgány boje proti zločinu, tak také mezi tvůrci souvisejících strategií.

„Zachovat bezpečnost a soukromí osobních údajů našich klientů je pro nás věcí nejvyšší důležitosti. Podvodníci a hackeři nedbají hranic či národností, takže rizika hrozí ze všech koutů světa. Pouze společné úsilí všech zainteresovaných stran dokáže v Evropě zajistit špičkovou úroveň odolnosti firem vůči kyberútokům. Nové centrum kybernetické ochrany bude koordinovat naše globální zdroje i partnery a současně vyhledávat a přebírat nejvhodnější postupy odpovídající našim potřebám a potřebám našich klientů,“ říká Javier Perez.

Společnost Mastercard působí ve více než 210 zemích a oblastech světa a všude klade důraz na zajištění ochrany jak svých prostředků, tak také svých klientů a držitelů platebních karet. Vytvoření Evropského centra kybernetické ochrany je tedy dalším počinem, který dokládá, jaký význam evropský trh pro společnost Mastercard má. Prozatímní provoz centra bude zahájen letos na jaře a naplno se jeho činnost rozběhne v roce 2021.

 

[1] Evropská rada pro kybernetickou bezpečnost, které předsedá Evropská centrální banka (ECBR), organizace pro vyšetřování kyberkriminality a podvodů ECCFI, Europol, Středisko pro sdílení a analýzu informací v oblasti finančních služeb FS-ISAC, Interpol, Belgická národní banka a britské bezpečnostních úřady NCA a NCSC.

editorcz