Mastercard spouští program Fintech Express podporující rychlý rozvoj evropských start-upů

2. června 2020 | Praha | Od editorcz

Společnost Mastercard dnes v Evropě představila svůj nový program Fintech Express, jehož účelem je začínajícím fintechovým společnostem usnadnit vstup na trh a podpořit je v dalším rozvoji. Program společnosti Mastercard podporuje inovátory v oblasti elektronických plateb tím, že výrazně zjednodušuje možnosti spolupráce s firmou Mastercard a jejími partnery při zavádění nových fintechových produktů do praxe. Díky silnému partnerství a odborným znalostem, technologii a globální síti společnosti Mastercard se nyní startupy budou moci soustředit na inovace a posouvat tak hranice digitální ekonomiky.

Program Mastercard Fintech Express start-upům umožňuje rychleji vstoupit na trh a pokračovat v rozvoji přesně podle jejich potřeb:

    • Přístup: získání oprávnění Mastercard License a s ním i přístupu do celosvětové platební sítě díky jednoduššímu vstupnímu procesu
    • Rozvoj: získání statutu Express Partner[1] vytvářením jedinečných technologických spojenectví se všemi výhodami dostupnými ze strany společnosti Mastercard
    • Kontakty: spojení s kvalifikovaným partnerem Express Partner a využití zázemí společnosti Mastercard znamená vstup na trh v řádu dní


Program je určen pro fintechové společnosti, které chtějí platební řešení zařadit mezi své produkty, dále pro technicky orientované start-upy zaměřené na nové segmenty trhu i pro již zavedené firmy, které chtějí inovovat prostřednictvím vhodných partnerství. Jakmile firma získá status Express Partner, zjednoduší se pro ni zavádění platebních řešení a celý proces se zkrátí z měsíců na dny[2]. Partneři se statutem Express Partner zároveň těží ze všech výhod, které plynou z role Qualified Engage Partner.

„V posledních letech byly evropské start-upové společnosti hnací silou rozvoje digitální ekonomiky. Nové technologie postupně pronikají do našich každodenních životů mnoha různými způsoby, ať již se jedná o mobilní platby, přístup ke zdrojům financování či elektronický obchod. Fintechové společnosti se již staly nedílnou součástí a významným stavebním kamenem stávající platební infrastruktury. Pro fintechové společnosti po celé Evropě je Mastercard uznávaným partnerem a dnešním oznámením dále rozšiřujeme naši podporu, která těmto firmám umožňuje naplňovat své ambice růstu a rychlého rozvoje nových produktů,“ řekl prezident evropského zastoupení společnosti Mastercard Mark Barnett.

Railsbank, globální platforma pro bankovní služby (Baas), je jedním z prvních hráčů, kteří spojili své síly v rámci nového programu Express Partner. „Od doby, kdy se v roce 2017 připojili k oceněnému programu Start Path společnosti Mastercard, naše úspěšná spolupráce s Railsbank dále posílila digitální ekonomiku tím, že umožnila fintechům rychle a snadno zavádět nové technologie,“ dodal Barnett.

Program Mastercard Fintech Express funguje v rámci rozsáhlé fintechové platformy Mastercard Accelerate. Tato platforma start-upům a mladým firmám poskytuje podporu v průběhu jejich rozvoje a transformace, od vstupu na trh až po celosvětový rozmach. Platforma Mastercard Accelerate zahrnuje čtyři klíčové programy: Fintech Express, Start Path, Engage a Developers.

Fintechovým společnostem působícím v Evropě poskytují směrnice EU pro otevřené bankovnictví zcela nové možnosti pro jejich obchodní modely[3]. Otevřené bankovnictví je pro tradiční finanční společnosti příležitostí ke spolupráci s fintechovými firmami, jež jim umožňuje poskytovat klientům inovativní produkty jednoduše a přitom bezpečně,“ dodal ještě Mark Barnett. Právě s cílem podporovat, umožňovat a zabezpečovat co nejširší výběr finančních služeb v Evropě uvedla nedávno společnost Mastercard sadu nástrojů a řešení Open Banking Solutions™.

Související odkazy

www.mastercard.com/fintechexpressEU

[1] Partneři programu Fintech Express

[2] Interval se může v různých situacích lišit

[3] https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q4-2019/

editorcz