Nadace Billa a Melindy Gatesových, Wellcome a Mastercard představili iniciativu k urychlení vývoje a přístupu k léčbě viru COVID-19

20. března 2020 | Praha | Od editorcz

Nadace Billa a Melindy Gatesových, Wellcome a Mastercard společně uvolní 125 milionů dolarů na to, aby pomohly urychlit reakci na epidemii COVID-19. Jde zejména o urychlení identifikace, vyhodnocování, vývoj a rozšíření léčby. Partneři se také zavázali k rovnocennému přístupu, včetně dostupnosti produktů i v tzv. nízkozdrojových oblastech.

Léčebný akcelerátor COVID-19 bude koordinovat úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a odstraňovat překážky ve vývoji a rozšiřování léků spojených s epidemií koronaviru. V praxi to znamená, že urychlí vyhodnocování vhodnosti nových léků, ale i léků pro jiné účely a biologických látek určených k léčbě pacientů s COVID-19 v horizontu okamžitého použití a také pro další virové patogeny v dlouhodobém horizontu. V současnosti totiž nejsou k dispozici žádná širokospektrá antivirotika nebo imunoterapie k boji proti nově se objevujícím patogenům, ani nejsou žádná schválena pro použití proti COVID-19.

Nadace Gatesových a Wellcome přispějí po 50 milionů dolarů a Impact Fund Mastercard přidá příspěvek ve výši 25 milionů dolarů.

„Jsme hrdí na to, že jsme se připojili k tomuto rozhodujícímu úsilí v boji proti COVID-19,“ uvedl Mike Froman, místopředseda představenstva Mastercard. „Tato globální výzva nepředstavuje pouze riziko pro zdraví a bezpečnost obyvatelstva na celém světě, ale i potenciální narušení ekonomické životaschopnosti milionů lidí, podniků a organizací. Naše zkušenosti s finančním začleněním ukazují důležitost budování sítě partnerů, kteří nesdílejí jen kapitál, ale i další aktiva a dovednosti. Rádi přivítáme i další partnery, aby se k tomuto úsilí připojili,“ doplnil Mike Froman.

„Viry jako COVID-19 se rychle šíří, ale vývoj vakcín a léčebných postupů na jejich zastavení jde pomalu,“ uvedl Mark Suzman, generální ředitel nadace Billa & Melindy Gatesových. „Pokud chceme, aby byl svět a zejména ti nejzranitelnější před hrozbami jako COVID-19 v bezpečí, musíme najít způsob, jak urychlit výzkum a vývoj. To vyžaduje, aby vlády, soukromé firmy a filantropické organizace jednaly rychle a výzkum financovaly.“

Léčebný akcelerátor COVID-19 bude spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací, finančními institucemi a organizacemi ze státního a soukromého sektoru, jakož i s globálními regulačními a politickými institucemi. Akcelerátor se zaměří na všechny etapy – od vývoje léků, přes jejich výrobu až po jejich šíření.


O společnosti Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard je technologická společnost s celosvětovou působností v oboru zprostředkování plateb. Zajišťováním bezpečných, jednoduchých, chytrých a snadno dostupných platebních transakcí Mastercard podporuje a propojuje inkluzivní digitální ekonomiku prospěšnou všem, kdekoliv na světě. Inovace a řešení využívající zabezpečených dat a sítí, partnerství a energie společnosti Mastercard pomáhají jednotlivcům, finančním institucím, vládním orgánům i firmám naplňovat beze zbytku jejich potenciál. Firemní kultura společnosti a vše, co Mastercard dělá uvnitř i navenek, se řídí firemním kvocientem slušnosti. Se společností Mastercard je možné se spojit ve více než 210 zemích a oblastech. Mastercard vytváří udržitelný svět, v němž se všem nabízejí možnosti k nezaplacení.

editorcz