Řešení Mastercard pro otevřené bankovnictví podporují inovace a spolupráci napříč Evropou

6. června 2019 | Praha | Od editorcz

Společnost Mastercard představila nový soubor nástrojů nazvaný Open Banking Solutions™. Nová platforma otevírá finančním institucím a třetím stranám dveře k budoucnosti otevřeného bankovnictví. Obsahuje špičkové aplikace a služby, jež poskytují maximální úroveň zabezpečení a umožňují vybírat z široké nabídky finančních služeb dostupných v Evropě. 

Nově představený soubor nástrojů zahrnuje čtyři řešení, která finančním institucím a externím poskytovatelům služeb (third-party providers, TPP) otevírají dveře k budoucnosti otevřeného bankovnictví:

  • Open Banking Connect - jednotný přístupový bod k funkcím otevřeného bankovnictví finančních institucí, který externím poskytovatelům kromě snadného vstupu na trh poskytuje i potřebnou škálovatelnost a spolehlivost
  • Open Banking Protect - ověřování statutu externích poskytovatelů v reálném čase spolu s funkcemi monitoringu a poskytování výstrah, což snižuje rizika podvodů a odpovědnosti za škody
  • Open Banking Resolve - centralizovaná služba pro řešení dotazů a sporů, která zajišťuje srozumitelnost, konzistentnost a transparentnost


Několik partnerů v Británii a Polsku, kde probíhá zkušební provoz služeb, již se společností Mastercard podepsalo prohlášení o společném záměru s cílem zavést soubor nástrojů a služeb společnosti Mastercard do běžné praxe. Mezi tyto partnery patří společnosti Kikapay, Streeva, Tribe Payments, Alior Bank či poskytovatel mobilní platební aplikace DiPocket. Vznik těchto partnerství ukazuje, jak velká pozornost se v Evropě a obecně v globálním odvětví zprostředkování plateb zaměřuje na řešení otevřeného bankovnictví

Řešení nabízená společností Mastercard mají oporu i v nedávném průzkumu provedeném agenturou Ovum[i]. Ten zjistil, že naplnění příslibu otevřeného bankovnictví bude od jednotlivých aktérů trhu vyžadovat vzájemnou spolupráci při překonávání technických překážek ve třech zásadních oblastech:

  • Vytvoření standardizovaných mechanismů pro vzájemnou komunikaci bank a externích poskytovatelů
  • Nasazení odpovídajících řešení, jež budou minimalizovat riziko podvodů
  • Zajištění srozumitelného a konzistentního způsobu řešení dotazů a sporů


Pro dostatečné rozšíření otevřeného bankovnictví bude mít zásadní význam účinná osvěta mezi spotřebiteli, jež jim přiblíží jeho výhody. Banky by měly zvažovat, jak svým klientům pomáhat při nacházení bezpečných a spolehlivých řešení, která pro ně budou přínosem při správě financí. Nové fintechové společnosti i tradiční finanční instituce potřebují získat pro svá řešení důvěru spotřebitelů. Dosáhnou toho uplatňováním společně dohodnutých a prosazovaných pravidel a mechanismů.

V letošním roce, který se pro otevřené bankovnictví obecně považuje za kritický, již soubor nástrojů Open Banking Solutions™ společnosti Mastercard poskytuje finančním institucím a externím poskytovatelům podporu při využívání příležitostí i překonávání překážek spojených s přístupem k bankovním datům. S pokrokem v oblasti výkonu aplikačních rozhraní bank a s příchodem řady externích poskytovatelů, včetně inovativních fintechových společností, získává ve Velké Británii otevřené bankovnictví v posledních měsících na síle. Údaje britské instituce pro zavádění softwarových standardů a oborových směrnic otevřeného bankovnictví OBIE z března 2019[1] ukazují téměř třicetiprocentní měsíční nárůst ve využívání služeb otevřeného bankovnictví. Značný zájem a s ním i nárůst otevřeného bankovnictví se očekávají i ve zbytku Evropy, jakmile v září 2019 vstoupí v platnost nová evropská směrnice o platebních službách PSD2.

„Finanční instituce i externí poskytovatelé nejen v Evropě se snaží o maximální využití otevřeného bankovnictví k vlastnímu růstu a poskytování lepších služeb klientům. To zákonitě vyvolává zásadní potřebu důvěryhodných partnerů s dlouholetou úspěšnou působností v oborech zabezpečení a platebních technologií, kteří mohou nabídnout mezinárodní dosah. Open Banking Solutions™ společnosti Mastercard přináší finančnímu sektoru odborné poradenství, prvotřídní technologickou podporu i tolik potřebnou jistotu pro koncové uživatele, kterým tak nic nebude bránit, aby mohli těžit z výhod otevřeného bankovnictví,“ uvedl viceprezident společnosti Mastercard pro otevřené bankovnictví Jim Wadsworth.

„Cílem naší společnosti Tribe Payments je poskytovat partnerům špičková řešení, díky kterým mohou řešit problémy a vytvářet přidanou hodnotu. V otevřeném bankovnictví vidíme jedinečnou příležitost. Je však potřeba překonat určité překážky, které ve stávajícím prostředí existují. Proto využíváme řešení Open Banking Solutions™ společnosti Mastercard. Rozsáhlé zkušenosti s provozováním a podporou globálních bankovních a platebních systémů, jimiž Mastercard disponuje, jsou pro nás zárukou, že dokážeme zprostředkovávat plně zabezpečené platební transakce. Poslouží nám k tomu například monitoring podezřelých operací či možnosti ověřování v reálném čase, jež řešení společnosti Mastercard zahrnuje. Jsme rádi, že díky společnosti Mastercard můžeme takové možnosti svým partnerům nabízet,“ řekl obchodní ředitel společnosti Tribe Payments Alex Reddish.

[1] https://www.openbanking.org.uk/providers/account-providers/api-performance/

[i] Delivering on the promise of Open Banking [Naplnění příslibu otevřeného bankovnictví]. Studie agentury Ovum, květen 2019. Agentura Ovum vedla řadu pohovorů s předními osobnostmi a účastníky trhu na různých stupních hodnotového řetězce, včetně bank, regulatorních orgánů, tvůrců norem a zástupců fintech společností.

editorcz