Praha/České Budějovice 5. listopadu -  Jihočeský kraj zavede ve veřejné dopravě možnost bezkontaktních plateb debetními a kreditními kartami a platby prostřednictvím mobilních telefonů. Ucelenou Strategii integrace bezkontaktních a mobilních plateb do veřejné dopravy připravila společnost Mastercard a následně 1. listopadu schválila Rada kraje.

 Strategie popisuje, jak budou zapojeny platební karty do odbavení pro jednotlivé i časové jízdné a jak by měla vypadat mobilní aplikace.  Obsahuje analýzu současného stavu, aktuální trendy v oblasti elektronického odbavování cestujících, popis cílového stavu v Jihočeském kraji a návrh postupných kroků k jeho dosažení včetně propočtu nákladů na zavedení systému.

„Elektronické platební a odbavovací systémy přinesou cestujícím jednoduché pořízení jízdních dokladů, přičemž zachováme i možnost odbavení papírovými jízdenkami. Přeskočili jsme vývojovou etapu krajských dopravních karet, takže celý systém bude výrazně levnější,“ uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Podle prvního náměstka hejtmanky Josefa Knota je dobře, že se kraj rozhodl jít touto cestou. „Na zpracovanou strategii naváže podrobný prováděcí projekt. Předpokládáme, že v průběhu dvou až tří let budou všichni dopravci v závazku veřejné služby Jihočeského kraje vybaveni odpovídajícími odbavovacími systémy. Dále chceme vytvořit i mobilní aplikace, aby si cestující měl možnost jízdenku koupit s předstihem, respektive si ji rezervovat. Mým úkolem je nyní svolat pracovní skupinu, ve které budou zástupci jednotlivých dopravců včetně města České Budějovice, se kterými budeme o této věci dále jednat,“ naznačil Knot.

Za důležité pak první náměstek hejtmanky považuje, že bezkontaktní platební karty Mastercard a VISA bude možné využít bez ohledu na to, jakým vydavatelem - bankou - byla karta vydána.

Společnost Mastercard spolupracuje s Jihočeským krajem na základě Memoranda o spolupráci pro rozvojový koncept Smart Cities od listopadu 2017. „Tato strategie je prvním výsledkem naší spolupráce, která je dlouhodobě zaměřena na to, aby dostupné moderní technologie pomáhaly i v jižních Čechách zjednodušit život obyvatelům a návštěvníkům. Zlepšení situace v dopravě a elektronické odbavení cestujících patří k prioritám, takže jsem rád, že jsme se v tomto kraji významně posunuli k cíli,“ řekl expert Mastercard Advisors na oblast Smart City Petr Zlámalík.

„Součástí navržené Strategie je i pořízení internetového portálu, takže cestující v našem kraji dostanou alternativní prostředek k nákupu jízdních dokladů z pohodlí domova. Zavedení odbavovacího systému společně s dispečinkem IDS nám umožní lépe organizovat veřejnou dopravu v kraji,“ poukázal jednatel Jihočeského koordinátora dopravy Jan Aleš.

„Strategie řeší koncepčně pro celý kraj důležité téma v oblasti dopravy, ale základní logika celého systému umožní do budoucna jeho rozšiřování funkčně i geograficky také pro ostatní veřejné služby, jako např. veřejná sportoviště nebo divadla,“ upozornil ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku František Mlčák.

Společnost Mastercard patří ke globálním lídrům v technologických inovacích a zavádění inovativních metod v oblasti Smart Cities. V rámci konceptu Smart Cities již podepsala memoranda s městem Kolín, Dopravním podnikem města Ústí nad Labem, Úřadem místopředsedy vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci a městem Prievidza.
editorcz