Ämne i fokus

En miljard är bara början

En mer inkluderande och hållbar värld, där den digitala ekonomin fungerar för alla, överallt, är inom räckhåll. Tillsammans kan vi ta oss dit.

För fem år sedan föresatte sig Mastercard att inkludera 500 miljoner människor i den digitala ekonomin, som tidigare varit uteslutna från den. Vi lyckades uppnå vår målsättning med hjälp av över 350 innovativa program i 80 länder. Men det räcker inte, särskilt nu när en global pandemi har gjort vidden av den digitala klyftan ännu tydligare. Vi anser att det enda sättet att växa hållbart är att växa inkluderande. Det enda sättet som vi kan uppnå det på är genom att skapa en mer sammanlänkad värld där alla har samma möjlighet att skapa ett bättre liv.

Så vi har fördubblat vår ursprungliga målsättning – vi kommer att utnyttja allt vi har lärt oss så här långt för att nå ytterligare 500 miljoner människor senast 2025, sammanlagt 1 miljard enskilda personer. Vi har dessutom föresatt oss att hjälpa 50 miljoner små- och mikrohandlare, med särskilt fokus på att tillhandahålla lösningar till 25 miljoner kvinnliga entreprenörer så att de kan få sina verksamheter att växa. 

video

En miljard är bara början

Främja digital ekonomisk inklusivitet

Med insatser som främjar ekonomisk och digital inklusivitet hjälper Mastercard 1 miljard människor och 50 miljoner småföretag – med fokus på 25 miljoner kvinnliga entreprenörer – att uppnå sin potential.

Video

Utjämna skillnaden i möjligheter

Möt CNote, fintech-företaget som försöker eliminera investeringsklyftan genom att ge entreprenörer den chans de förtjänar. Mastercards samarbete med CNote har som målsättning att öka investeringarna i underbetjänade områden för att visa att det faktiskt är möjligt att investera både etiskt och framgångsrikt.

Presenteras av Mastercard och Innovate Finance

Video

Hjälp till mörkhyade kvinnliga entreprenörer att överleva och blomstra i den digitala ekonomin

Småföretag som ägs av mörkhyade kvinnor har drabbats särskilt hårt av COVID-19-pandemin och dess ekonomiska påföljder. De här mörkhyade kvinnliga företagarna överlever pandemin med hjälp av en rättvisare tillgång till kapital och digitala verktyg.

Främja social jämställdhet

Mastercard är fast beslutet att vara en god kraft som hjälper människor, samhällen, företag och vår planet att blomstra. Tillsammans måste vi ta itu med systematiska orättvisor i det ekonomiska systemet och skapa lösningar som gör det möjligt för människor att ha en positiv inverkan på jordens klimat.

VIDEO

Solidaritet i handling

Vi bidrar till att minska välstånds- och möjlighetsklyftan för mörkhyade samhällsgrupper runt om i USA genom att investera 500 miljoner dollar i dessa områden under de kommande fem åren.

Titta

VIDEO

True Name

För många HBTQIA+-personer speglar inte namnet på deras kredit-, betal- eller förbetalda kort deras sanna identitet. Mastercard har bestämt sig för att bemöta det här problemet genom att introducera True Name™-kortet.

Titta

Skapa hållbara samhällen

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Mastercard – vilka vi är som företag, hur vi utvecklar vår verksamhet och hur vi hjälper de lokalsamhällen och den miljö vi har omkring oss.

FÖRETAGETS HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Framgång via goda gärningar

Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Mastercard. Vår senaste hållbarhetsrapport, för 2019, beskriver vilka framsteg vi har gjort i samband med att forma en mer inkluderande och hållbar digital ekonomi.

Läs mer

VERKTYGSLÅDA

Tillväxt för alla

Den här verktygslådan, som har tagits fram av Mastercards center för tillväxt för alla, ger en tydlig och enkel överblick över den sociala och ekonomiska tillväxten i underbetjänade samhällen runt om i USA, per folkräkningsområde.

Läs mer

VIDEO

City Possible

City Possible är Mastercards partnerskap med och samarbetsforum för städer. Sedan det grundades har City Possible erbjudit ett forum där medlemmarna kan utnyttja övriga intressenters sammanslagna expertkunskaper och resurser, för att sedan kunna expandera innovativa lösningar för utmaningar som urbana områden står inför.

Läs mer

VIDEO

Mastercard City Key

Mastercard City Key, som drivs av City Possible, är en plattform som innehåller funktioner för identitetskontroll, åtkomst till stadens tjänster och betalning i ett och samma verktyg för att underlätta och öka säkerheten för invånarna. Samtidigt hjälper man lokala myndigheter att effektivisera sina verksamheter och maximera användningen av skattepengar.

Läs mer