Fem svenska fintech-startups ska tävla i Mastercards partnerskapsprogram Lighthouse FINITIV hösten 2023

7 september 2023 | Stockholm, Sweden

15 framstående fintech-startups deltar i den 11:e upplagan av Lighthouse FINITIV, Mastercards partnerskapsprogram i Norden och Baltikum. Hösten upplaga fokuserar på Sverige, Finland och Litauen, med ambitionen att stimulera och stärka startup-scenen i dessa länder.

Företagen som deltar i höstens program erbjuder lösningar inom en rad olika områden, bland annat ekonomisk kompetens, e-handelsbetalningar, blockkedjebetalningar, bedrägeribekämpning och hantering av privatekonomi. Mastercard Lighthouse syftar till att stödja innovation och partnerskap genom att sätta de deltagande företagen i kontakt med investerare, banker och andra företagspartners.

Följande företag från Sverige deltar i höstens upplaga av Mastercard Lighthouse FINITIV: 

  • Waya Finance & Technology är en molnbaserad, heltäckande plattform för fakturahantering. De erbjuder digital hantering utan manuella processer till en bråkdel av kostnaden för en äldre systemkonfiguration.
  • Kwikk hjälper företag att bygga D2C-kanaler (Direct to Consumers) så att de kan driva försäljning online.
  • Bits Technology utformar dynamiska onboardingflöden och förhindrar bedrägerier genom att använda flera datakällor för dina identitetsbehov.
  • Vaulter är en betalningslösning som ökar förtroendet mellan säljare och köpare genom att hålla pengarna i förvar tills leveransen är genomförd.
  • Tjing The Wallet är en digital plånbok för barn som stimulerar finansiell läskunnighet genom att göra pengar och ekonomi till något roligt.

Utöver de svenska företagen så deltar fem företag från Litauen och fem från Finland.

– Energin och innovationen som dessa fintech-företag bidrar med är imponerande. Det var ett tufft beslut att välja ut 15 företag bland alla sökande, men vi ser mycket fram emot att börja samarbeta tillsammans med några av de mest lovande fintech-företagen i regionen i höst. Genom Mastercard Lighthouse FINITIV vill vi underlätta partnerskap och samarbeta med dessa företag för att ta fram nya, säkra och innovativa betalningslösningar för konsumenter, handlare, banker och företag. Det är vad Mastercard Lighthouse handlar om. Detta är också något som är extra viktigt i dessa tuffa tider, säger Mats Taraldsson, chef för Innovation, Fintech and Impact Tech Engagement på Mastercard Norden och Baltikum

De deltagande företagen kommer under programmets gång få presentera sina lösningar och diskutera möjliga samarbetsområden med Mastercard, SEB, Swedbank och OP Group under olika evenemang och workshops. De kommer även att introduceras till investerare från Mastercard Lighthouse's Investor Circle, som består av över 100 investerare från Europa, Storbritannien och Nordamerika. Dessutom kommer företagen att träffa tillväxtrådgivare som AWS, Fintech Mundi och Invenio Growth, samt få vägledning av marknadsförings- och kommunikationsteam för att tydliggöra deras berättelse och budskap, samt för att optimera medieexponering under och efter programmet.

Parallellt med Lighthouse FINITIV löper Lighthouse MASSIV, Mastercards partnerskapsprogram för att stötta och skala impact tech-bolag som har stor potential att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. I höstens upplaga av MASSIV deltar fem företag från Norge, Danmark, Finland och Estland. 

Presskontakt:
Karin Strand
Kommunikationschef, Mastercard, Norden och Baltikum
karin.strand@mastercard.com

Om Lighthouse FINITIV
Mastercard Lighthouse FINITIV är en öppen innovationsplattform som är utformad för att stärka ekosystemet för finansiella tjänster. Programmet är utformat för att katalysera symbiotiska partnerskap mellan fintechs, fintech-enablers, Mastercard, nordiska och baltiska banker, Tech Partners och programrådgivare. För kandidater som väljs ut till programmet täcker Mastercard programavgiften, utan att begära eget kapital i gengäld. Det är en partnerskapsplattform som inte späder ut kapitalet och som inte heller kräver en betydande tidsinvestering från programdeltagarnas sida. Två gånger om året skapar det 3 månader långa programmet de rätta förutsättningarna för att etablera och fördjupa partnerskap genom att para ihop energin och innovationskapaciteten hos fintech-företag och fintech-enablerare med stabiliteten, resurserna, distributionskapaciteten och vägledningen hos våra programpartner.

Läs mer om Mastercard Lighthouse FINITIV här: https://mclighthouse.com/FINITIV/

Om Lighthouse MASSIV
Mastercard Lighthouse MASSIV är en öppen innovationsplattform som är utformad för att skapa och skala social påverkan och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling med hjälp av långsiktiga partnerskap. Genom att ge teamen konkurrenskraftiga incitament och förmånlig tillgång till partnerresurser syftar Mastercard Lighthouse MASSIV till att främja partnerskap som kommer att berika livet för en miljard människor fram till 2025. Mastercard Lighthouse MASSIV är utformat som ett program i tre steg. Företagen träffar vår advisory board, en handplockad grupp av chefer och partnerskapsexperter från hela världen, som syftar till att förverkliga ett specifikt partnerskap. Varje partnerskapsförslag får input från globala experter inom juridik, design och teknik innan de rapporterar resultaten av sina partnerskapsförsök tillbaka till den rådgivande kommittén. Vinnaren av programmet är det team som visar potential att påverka flest människor via partnerskap.

 Läs mer om Mastercard Lighthouse MASSIV här: www.mclighthouse.com/massiv

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.