Åtta av tio svenska seniorer betalar digitalt – men nästan hälften av de över 75 år känner sig diskriminerade i den digitala utvecklingen

13 oktober 2023 | Stockholm, Sweden

Allt fler svenskar över 70 år använder digitala betalningsmetoder när de handlar. Trots det upplever fler personer över 75 år att de i någon grad diskrimineras i den digitala utvecklingen – en ökning från 43 procent 2022, till 48 procent 2023. Det visar nya siffror från Mastercard, som för tredje året i rad undersöker och ger ut en rapport om den äldre befolkningens attityder och åsikter om digitala betalningar.   

Idag är den digitala kompetensen bland Sveriges seniorer hög. Trots det uppger nästan hälften, 48 procent, av de över 75 år att de känner sig diskriminerade i den digitala utvecklingen, exempelvis när det gäller att ta hänsyn till deras behov kring betallösningar. Det är en ökning från förra årets undersökning, då motsvarande siffra låg på 43 procent.  

Bland seniorerna uppger 23 procent att det är svårt att lära sig nya sätt att betala. Samtidigt uttrycker 18 procent att de känner sig otrygga när de betalar digitalt. Likt förra året uppger också svenska seniorer att man är rädd för att göra fel när man betalar digitalt. Rädslan är större bland kvinnor, 43 procent, i jämförelse med männen, där motsvarande andel är 29 procent.  

− Det är tråkigt att fler seniorer upplever olika typer av hinder i den digitala utvecklingen. Vi på Mastercard, som är en del av betalningsekosystemet, har ett ansvar när det kommer till att fler inkluderas och känner sig trygga i den digitala ekonomin. Därför är arbetet vi gör tillsammans med våra samarbetspartners inom initiativet Betalningshjälpen väldigt viktigt, säger Erik Gutwasser, divisionschef Mastercard Norden och Baltikum.  

Seniorer vill lära sig mer om digitala betalningslösningar 
Idag använder 82 procent av personer över 70 år digitala betalningsmetoder för majoriteten av sina inköp. Lika många tycker att det är viktigt att kunna hantera sina betalningar digitalt. Nästan en av fyra (23 procent) av seniorerna är också intresserade av att lära sig mer om digitala betalningslösningar.  

Parallellt uppger nästan sju av tio (69 procent) att talar de mer om risker som omger onlineköp, så som bedrägerier. I årets undersöknings framkommer det att nära två av tio utsatts för bedrägeriförsök, där någon försökt komma över deras kontouppgifter. Det är en ökning från förra året med 15 procent. 

Likt som förra årets mätning menar mer än hälften (55 procent) att samhället borde ta ett större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert. På frågan om vem man tror skulle bidra mest till att öka kunskaperna om den digitala ekonomin och digitala betalningar svarar de äldre “banken” och “mina släktingar.” 

Siffror från undersökningen:

  • 55% tycker att samhället borde ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert 
  • 44% känner sig diskriminerade i viss utsträckning eller i hög grad av den digitala utvecklingen. Bland personer som är 75 år eller äldre känner sig 48% diskriminerade.  
  • 56% tycker att banken skulle kunna bidra mest till att öka kunskaperna kring digitala betalningssätt. 
  • 69% pratar med sina vänner om de risker som finns med att handla online. 
  • 70% föredrar att betala med kort när de handlar på nätet.  

 
Ta del av undersökningen och rapporten här.  

Presskontakt:  
Karin Strand, Kommunikationschef, Norden & Baltikum Mastercard 
Karin.strand@mastercard.com 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under september 2023 av Nordstat på uppdrag av Mastercard. Undersökningen omfattade svenska invånare i åldrarna 70+, med totalt 300 respondenter från hela Sverige som har intervjuats per telefon.

Om Betalningshjälpen
Betalningshjälpen är ett initiativ, skapat av Mastercard i samarbete med SPF Seniorerna och några av Sveriges största banker så att fler ska kunna delta i den digitala ekonomin. Sommaren 2019 genomfördes en framgångsrik utbildningsturné runt om i Sverige för att informera om digitala betalningar och tjänster. Betalningshjälpen.se. är en digital kunskapsplattform för inspiration och med relevant kunskap samt konkreta verktyg för att målgruppen ska känna sig trygg med att hantera sin digitala vardagsekonomi.

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.