Två svenska tech-bolag med hållbarhetsfokus deltar i Mastercards partnerskapsprogram Lighthouse våren 2023

16 mars 2023 | Stockholm, Sweden | Av Frida Almgren

Mastercards Lighthouse-program, MASSIV och FINITIV, syftar till att stötta och skala de mest lovande impact- och fintech-startups i Norden och Baltikum. I vårens upplaga av Lighthouse MASSIV deltar två svenska impact tech-bolag: TrusTrace, en digital plattform för spårbarhet och transparens i bolags leverantörskedjor, och Klimato, som hjälper livsmedelsföretag att spåra och minska sina koldioxidutsläpp. 

Sedan 2018 har Mastercards partnerskapsprogram Lighthouse hjälpt tech-företag att växa, ingå partnerskap och hitta investerare. Lighthouse-programmet genomförs två gånger per år och består av två klasser som löper parallellt: FINITIV för fintechbolag och MASSIV för tech-företag som är inriktade på hållbarhet och social påverkan. Framgångsrika företag som tidigare deltagit i programmet är Doconomy, som erbjuder ett verktyg för kunder att mäta och förstå hur deras inköp påverkar klimatavtrycket, samt Eliq, en underleverantör av digitala produkter som hjälper konsumenter att bättre hantera sin energianvändning.   

I slutet av programmet väljs en vinnare i varje klass ut som får möjlighet att presentera sig för Mastercards globala startup-program Start Path. Vinnarna kommer att tillkännages på teknikkonferensen Latitude59 den 24–27 maj i Tallinn, Estland. 

– Lighthouse-programmen, MASSIV och FINITIV, visar återigen hur innovativa de nordiska och baltiska länderna är. Det gläder mig att se den innovation och förändring som dessa företag tillför branschen. Vi är dedikerade till att samarbeta med dessa företag, för att kunna erbjuda nya och innovativa lösningar till konsumenter och företag och bidra till att lösa globala hållbarhetsutmaningar. Tillsammans kan vi skapa ett mer inkluderande och hållbart finansiellt ekosystem, säger Mats Taraldsson, Chef för Innovation, Fintech och Impact-tech Engagement, Mastercard Norden & Baltikum 

Följande företag från Sverige deltar i vårens upplaga av Lighthouse MASSIV:  

TrusTrace erbjuder globala mode- och klädmärken en digital plattform för spårbarhet och transparens i hela leverantörskedjan. Deras plattform samlar validerad information om aktörer världen över och ger därmed företag möjligheten att ta informerade beslut längst hela försörjningskedjan.   

Klimato bidrar till de globala hållbarhetsmålen genom att hjälpa livsmedelsföretag och restauranger att beräkna, kommunicera och spåra livsmedlens koldioxidutsläpp. 

I vårens upplaga av Lighthouse FINITIV deltar inga svenska företag. Däremot deltar 15 framstående fintechbolag från Danmark, Norge, Estland och Litauen. I år fokuserar programmet särskilt på hur fintechbolag kan stödja företag och privatpersoner under ekonomiskt utmanande tider.

Frida Almgren

Presskontakt   
Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese 
+46 709 10 50 95 
rebecca.larsson@gknordic.com 

Om Lighthouse MASSIV  
Mastercard Lighthouse MASSIV är en kostnadsfri partnerskapsplattform, utformad för att utveckla och expandera så kallade social impact-bolag. Lighthouse MASSIV tar hjälp av långsiktiga partnerskap för att stötta företag som jobbar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i sin tillväxt. Genom att ge företag tillgång till nya nätverk och partners, är målsättningen med Lighthouse MASSIV att öka livskvaliteten för en miljard människor fram till 2025. 

Lighthouse MASSIV är ett trestegsprogram. I det första steget får företagen träffa programmets advisory board. De är handplockade företagsledare och experter på externa relationer från hela världen. Målet med detta arbete är att hjälpa deltagande företag att hitta nya partnerskap och samarbeten. Varje nytt partnerskap kvalitetssäkras av experter inom juridik, design och teknik innan resultatet rapporteras tillbaka till Lighthouse MASSIV:s advisory board. Vinnaren i programmet är det team som presenterar det partnerskap som har potential att nå ut till flest människor. Läs mer om Lighthouse MASSIV här: www.mclighthouse.com/massiv 

Om Lighthouse FINITIV 
Mastercard Lighthouse FINITIV är en öppen innovationsplattform utformad för att stärka hela ekosystemet för finansiella tjänster. Lighthouse FINITIV är ett program utan avgift för deltagarna och utvecklat för att driva symbiotiska partnerskap mellan fintech-företag, Mastercard och nordiska partners. Genom att kombinera energin och innovationskraften från fintechföretag med stabiliteten och distributionsnätverk hos stora finansiella tjänsteföretag bygger Lighthouse FINITIV partnerskap som stärker hela ekosystemet. Varje program löper över 5 månader och inkluderar workshops för 15+ fintechs i tre städer. Programmet förenar banker, investerare, rådgivare och fintechs via öppen innovation.   

Läs mer om Lighthouse på: www.mclighthouse.com 

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.