Förtroende är viktigt för morgondagens innovativa lösningar inom digitala tillgångar

29 juni 2023 | Av Raj Dhamodharan

När internet föddes skapades nya branscher, samtligt som det förändrade och trängde undan befintliga. Innovationskurvan - från enkla HTML-sidor till streamingtjänster och app-ekonomin - var både snabb och revolutionerande. Det blev den nya standarden för hur vi kopplar upp oss, interagerar och genomför globala transaktioner.  

Vi tror att teknikutvecklingen kopplat till digitala tillgångar och blockkedjor idag är på en liknande väg. En dag kommer den tekniken bli kritisk infrastruktur för lagring och förflyttning av värde. Ser vi till att alla delar av ekonomin är motståndskraftiga, anpassningsbara och tillgängliga dygnet så kan blockkedjeteknik och tokenisering nå sin fulla potential och skapa verklig förändring. Idag ser vi hur denna framtidsvision utforskas i form av flera projekt för digitala tillgångar som drivs av både regeringar och reglerade finansiella institut. 

Mastercard har bidragit till att skapa tillförlitliga, globala standarder för traditionella kortbaserade betalningar under många årtionden och som idag stöder miljarder transaktioner per år. Med samma strategi har vi arbetat hårt när det kommer till digitala tillgångar genom olika produkter och lösningar. Från lanseringen av kryptokort och pilotprojekt för digitala centralbanksvalutor (CBDC), till införandet av Crypto Secure, Crypto Source och Crypto Credential för att skapa mer transparens och förtroende inom detta område. 

Idag tar vi nästa steg på vår resa genom att introducera Multi-Token Network (MTN), en skräddarsydd lösning för branschen. Vår vision med MTN är att förse en uppsättning grundläggande funktioner som är utformade för att transaktioner inom digitala tillgångar och blockkedjor ska vara säkra, skalbara och kunna arbeta med varandra - vilket i slutändan möjliggör mer effektiva applikationer för betalningar och handel. MTN ska baseras på fyra grundpelare med koppling till förtroende och som möter fyra viktiga branschbehov: 

1. Förtroende för motparten: Effektiv hantering av identifiering och behörighet är avgörande för att bygga pålitliga nätverk. Mastercard Crypto Credential, som presenterades i april, kommer att användas i alla MTN-interaktioner för att gemensamma verifieringsstandarder och infrastruktur ska finnas på plats. Detta gör det i sin tur möjligt för konsumenter och företag som använder blockkedjenätverk att interagera säkert. Flera samarbetspartners arbetar redan med oss i ett inledande projekt som syftar till att göra överföringar via offentliga blockkedjor möjliga. Ett exempel är vårt samarbetsprojekt kring eAUD, Australiens digitala valuta, som använder samma teknik för att säkra CBDC-transaktioner via offentliga blockkedjor. 

2. Förtroende för digitala betallösningar: Stabila, reglerade och skalbara betalnings-tokens, inklusive digitala centralbanksvalutor, tokeniserade insättningar och stablecoins är avgörande för att kunna driva betalningsapplikationer. Förra året gick vi samman med flera banker och Federal Reserve Bank of New Yorks Innovation Center för att utforska en insättningsplattform för tokens genom ett koncept som kallas Regulated Liability Network (RLN). MTN kommer att stödja och komplettera dessa initiativ genom att möjliggöra reglerade betalnings-tokens som kan främja finansiella applikationer. 

3. Förtroende för teknik: Att blockkedjenätverk är skalbara och interoperabla är viktigt för att säkra överföringar av tokens och tillgångar. Vårt arbete med Reserve Bank of Australia (RBA) och Cuscal Payments visar hur digitala centralbanksvalutor utfärdade av RBA kan användas för att göra sömlösa köp av offentliga blockkedjebaserade tillgångar. MTN strävar efter att erbjuda dessa funktioner för samtliga betalnings-tokens- och nätverk som vi stödjer.  

4. Förtroende för konsumentskydd: MTN kommer att dra nytta av vår långa erfarenhet av att utveckla standarder och regler för kortnätverk för att skapa ett gemensamt ramverk för en grupp användare med gemensamma intressen. Detta inkluderar tydliga regler förkonsumentskydd, stabilitet och lagefterlevnad. 

I början av sommaren kommer betaversionen av MTN att finnas tillgänglig i Storbritannien. Den kommer fungera som en testplattform för att utveckla pilotapplikationer och användningsområden tillsammans med finansiella institutioner, fintechbolag och centralbanker. Den första fasen av applikationerna kommer att drivas av tokeniserade bankinsättningar. På sikt planerar vi att göra MTN tillgängligt på fler marknader runt om i världen.  

MTN är ett av Mastercards mest ambitiösa projekt inom digitala tillgångar hittills. Det är en naturlig utveckling som visar Mastercards engagemang för att erbjuda ett bredare utbud av betalningslösningar som är säkra, enkla att använda och alltid tillgängliga. Vårt mål är att stödja den bredare branschen för digitala tillgångar och intressenter för att bidra till att öka förtroendet i framtiden.  

Photo of Raj Dhamodharan
Raj Dhamodharan, Executive Vice President, Digital Asset & Blockchain Products & Partnerships, Mastercard

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.