Små familjeföretag i Sverige känner sig otillräckligt förberedda för den digitala ekonomin

31 augusti 2023 | Stockholm, Sweden

Brist på digital kompetens och stöd är hinder för modernisering, enligt en ny undersökning från Mastercard.

Små familjeföretag i Sverige riskerar att hamna på efterkälken i takt med att ekonomin blir mer digital, enligt en ny rapport från Mastercard. Att övertyga familjemedlemmar att modernisera och hitta rätt digitala lösningar är stora utmaningar för små familjeägda företag.

Små och medelstora företag utgör 99 procent av alla europeiska företag, varav majoriteten är familjeägda. Trots detta visar Mastercards undersökning att endast 37 procent av de familjeägda små och medelstora företagen i Sverige känner sig väl förberedda för att verka i en digital ekonomi.


En del svenska familjeföretag har dock anpassat sig till digitaliseringen och nästan hälften (49 procent) har ökat användningen av digitala betalningar sedan pandemin. Över en tredjedel (35 procent) uttrycker en önskan om att dra nytta av nya digitala verktyg för att modernisera sina företag. Oro för cybersäkerhet (45 procent) är en av de faktorer som idag hindrar familjeföretag från att använda digitala lösningar, samt att de inte vet vilka lösningar som skulle vara bäst för verksamheten (36 procent).

Familjeföretag ser positivt på framtiden - men motstånd mot förändring är en utmaning
Nästan två av fem (38 procent) familjeföretag säger att ett slutet tankesätt och vilja att anpassa sig till nya tider är ett problem. Undersökningen visar att äldre generationer är mindre öppna för att prova nya saker, till exempel att implementera ny teknik. Trots detta planerar många familjeägda företag i Sverige att införa fler digitala lösningar under de kommande 12 månaderna, till exempel att implementera ett digitalt betalningserbjudande (19 procent).

Småföretagen är drivkraften i Europas ekonomi, som sysselsätter 82 miljoner människor och har visat anmärkningsvärd motståndskraft i tuffa tider. Många små och medelstora företag, särskilt de familjeägda, behöver dock ytterligare stöd för att klara sig i en föränderlig värld. Utan stöd riskerar vi att våra värdefulla, små och lokala företag inte kan möta nya konsumentkrav och förbli konkurrenskraftiga. Mastercard stöder redan 4 av 5 småföretag i Europa och är fast beslutna att hjälpa dem att hålla jämna steg med det digitala landskapet genom vårt utbud av lösningar, resurser och digitala verktyg, säger Erik Gutwasser, divisionschef, Mastercard Norden och Baltikum.  

Stöd till familjeägda företag
Mer utbildning, mentorskap och vägledning toppar listan över stöd som skulle hjälpa familjeföretag att utvecklas. Mer än hälften (52 procent) uppger att förändringar i lagstiftningen behövs för att stödja deras verksamhet. Större tillgång till finansiering och bättre användning av digitala verktyg listas också som viktiga aspekter som skulle hjälpa företagen att växa.

Som vi ser det finns det tre huvudsakliga hinder som bromsar tillväxten för småföretag i Sverige och i Europa; förmågan att ta emot och göra betalningar, tillgång till finansiering för att stödja långsiktig tillväxt och tillgång till verktyg som hjälper företag att ansluta sig till det digitala ekosystemet. Vi lägger ner mycket arbete på att utnyttja vår infrastruktur, teknik och partnerskap för att stödja små och medelstora företagsbehov, säger Erik Gutwasser. 

Mastercard stödjer idag cirka 18 miljoner småföretag, vilket motsvarar 4 av 5 sådana företag i Europa. I Norden och Baltikum driver Mastercard partnerskapsprogrammen Lighthouse MASSIV och FINITIV, med målet att stärka och framtidssäkra det finansiella ekosystemet i regionen genom att ge stöd och vägledning till nystartade företag. Dessutom hjälper Mastercards partnerskapsprogram Start Path nystartade företag och småföretag att skaffa kapital, ansluta sig till den bredare betalningsmiljön och skapa en mer inkluderande ekonomi.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Mastercard i 15 länder, inklusive Sverige, för att få insikt i hur småföretag påverkas av den alltmer digitala ekonomin och samhället i Europa. Studien omfattade 10 500 respondenter från både familjeägda och icke-familjeägda små och medelstora företag.

För mer information om Mastercards verktyg och förmåner som hjälper små och medelstora företag att växa, besök https://www.mastercard.co.uk/en-gb/business/overview.html eller för att se de erbjudanden som finns tillgängliga för Mastercards småföretagskortsinnehavare, besök www.mastercard.com/businessbonus/en/home.

Presskontakt:
Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese
rebecca.larsson@gknordic.com

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.