Mastercard påskyndar arbetet med hållbara kort - Nytillverkade betalkort ska vara ”Eco-certifierade” 2028

12 april 2023 | Stockholm, Sweden | Av Frida Almgren

Mastercard påskyndar sitt engagemang kring hållbara kort genom att ta bort användning av PVC-plast på nytillverkade kort i sitt nätverk senast till år 2028. Det är en del av Mastercards åtaganden för en mer hållbar bransch och vardag för konsumenter.

Från och med den 1 januari 2028 kommer alla nya betalkort i Mastercards nätverk att tillverkas av mer hållbara material, såsom återvunnen plast eller plast med biokällor som exempelvis rPVC, rPET eller PLA. Detta genom ett certifieringsprogram som är det första av sitt slag från ett betalningsnätverk. Mastercard kommer att stödja sina utgivande partners i detta arbete.

Regeländringen innebär att alla nytillverkade kort kommer att certifieras av Mastercard för att bedöma kortets sammansättning och hållbarhet. Certifieringen kommer sedan att valideras av en oberoende tredje part. När ett kort väl har validerats kan det förses med ett märke för miljöcertifiering; ”Card Eco Certification”.

"Mastercard vill vara med och leda och forma branschens gemensamma strävan efter en mer hållbar och miljömedveten framtid. När våra kunder svarar på konsumenternas ökade önskan att göra mer miljövänliga val, gör vi ett fast åtagande att minska vårt miljöavtryck – till förmån för människor, planeten och en inkluderande tillväxt", säger Ajay Bhalla, President Cyber ​​& Intelligence på Mastercard.

Mastercard lanserade sitt program för hållbara kort 2018. Sedan dess har över 330 kortutgivare i 80 länder anslutit sig till programmet för att övergå till återvunnet eller biobaserat material för mer än 168 miljoner betalkort i nätverket. Den nya certifieringen påskyndar insatserna ytterligare, samtidigt som det kompletterar Mastercards arbete i att leverera innovativa, digitala lösningar, som helt eliminerar behovet av ett fysiskt kortutbud.

Ta del av det fullständiga pressmeddelandet på engelska här.

Frida Almgren

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.