Mastercard Lighthouse MASSIV ingår partnerskap med FN för att hjälpa och skala impact startups

13 september 2022 | Stockholm, Sweden | Av Annika Kristersson

Mastercard Lighthouse MASSIV (Make And Scale Social Impact Vision), ett kostnadsfritt partnerskapsprogram för startups med syfte att hjälpa en miljard människor leva ett bättre och säkert liv senast 2025, samarbetar med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att hjälpa startups i deras påverkansarbete och bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet stöttar och skalar Nordiska och baltiska impact startups. Genom partnerskapet med UNDP läggs fokus på startups som är inriktade på hållbarhet, finansiell inkludering och social påverkan, samtidigt som företagen stöds av UNDP:s globala nätverk. UNDP, som är närvarande i 170 länder, har en unik position för att bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Samarbetet mellan Mastercard Lighthouse MASSIV och UNDP kommer stärka den privatsektorns roll i att skapa positiva effekter för människor och planeten.

Företagen vi arbetar med växer snabbt, vilket sätter press på dem att vara transparenta när det kommer till hur de påverkar, och att företagen är säkra på informationen de delar med investerare, kunder och samhället. UNDP kommer att introducera företagen till utgångspunkterna och grundpelarna för de globala hållbarhetsmålen, och vägleda sett till att mäta och hantera verklig effekt, säger Eleonore Hinlopen, programchef för Lighthouse MASSIV på Mastercard Nordics & Baltics.

Sedan lanseringen 2019 har Lighthouse MASSIV hjälpt och skalat startups som vill lösa några av världens mest komplexa utmaningar; klimatförändringar, fattigdom samt socialt och ekonomiskt utanförskap. Efter ett år med osäkert världsläge, ställs nu krav på den privata sektorn att bidra ännu mer till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det finns ett behov för innovativa lösningar från nytänkande startups som kan bidra till att lösa kritiska globala utmaningar.

Med mindre än åtta år kvar att uppnå målen i Agenda 2030, behöver alla nu hjälpas åt. Detta framhäver vikten av program såsom Lighthouse MASSIV, där impact startups får stöttning i att arbeta mot de globala hållbarhetsmålen, samt lära sig att mäta effekt för att reducera koldioxidavtryck, utveckla en rättvis ekonomisk tillväxt och säkerställa en inkluderande utveckling. Vi uppskattar detta viktiga partnerskap med Mastercard där vi erbjuder verktyg till startups för att mäta och hantera verklig effekt, säger Marcos Neto, Direktör Sustainable Finance Hub, UNDP.

Lighthouse MASSIV-programmet för hösten är i gång
De startups som deltar i Lighthouse MASSIV kommer få ta del av unik rådgivning tack vare det nya partnerskapet med UNDP. Tidigare år har startups fått hjälp med att mäta och hantera verklig effekt genom “Expert Workshop” - ett program där företag får stöd inom bland annat geografisk expansion, UX-design och marknadsföring. För att etablera denna del ytterligare tillsätts nu UNDP-representanten Stine Kirstein Junge, Rådgivare för den privata sektorn på UNDP i Norden, i Lighthouse MASSIV:s rådgivande styrelse.

Vi ser hur ett ökat antal företag inser vikten av att förstå och arbeta med att mäta och hantera verklig effekt. Ur ett affärsperspektiv ser de att detta är nödvändigt eftersom det ökar möjligheter till investering och hjälper dem att locka till sig talanger. Det är viktigt att fler företag börjar ta fullt ansvar för deras påverkan på planeten. Det är viktigt att vi stöttar och lyfter dessa företag så att de kan inspirera andra att också ansluta sig till en grön och rättvis omställning, säger Stine Kirstein Junge, Rådgivare för den privata sektorn på UNDP i Norden.

I den rådgivande styrelsen finns representanter från Swedbank, Danske Bank, VNTRS och Nordic Impact Funds. Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet fokuserar på Norden och Baltikum och har hittills hjälpt 27 impact tech-företag från Danmark, Norge, Sverige, Finland och Estland att skala genom partnerskap. Läs mer om de olika partnerskapen och utvecklingen av Lighthouse MASSIV alumniföretag i den nyligen publicerade Mastercard Lighthouse rapporten.

Som ett teknikföretag som är byggt runt ett starkt nätverk av partners, vet Mastercard hur viktigt det är med partnerskap för tillväxt. Att stötta grundare av impact startups i att hitta partnerskap och att växa är en grej, men det är ännu viktigare att kunna mäta den faktiska effekten skapar, säger Mats Taraldsson, Chef Fintech and Impact Tech Engagement på Mastercard Nordics & Baltics.

Annika Kristersson, Communications Manager Nordics & Baltics, Mastercard

Mediakontakter

James Thorpe, Mastercard
Pernille Jægerfelt Mouritsen, UNDP

Om UNDP
UNDP är FN:s ledande organisation som kämpar för att få slut på orättvisor som fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder hjälper vi nationer att bygga integrerade, hållbara lösningar för människor och planet. Läs mer på undp.org eller följ oss på @UNDP.

Om Mastercard Lighthouse MASSIV
Mastercard Lighthouse MASSIV främjar partnerskap som kommer hjälpa en miljard människor att få ett bättre och mer säkert liv senast 2025. Programmet är kostnadsfritt och fokuserar på att hjälpa impact tech-företag att växa globalt. Idag har mer än 80 partnerskap etablerats genom programmet mellan 27 deltagande startups och organisationer. Här kan du ta del av nästa upplaga av programmet: https://mclighthouse.com/massiv/

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.