Mastercard Economics Institute: Svenska konsumenter prioriterar resor och upplevelser trots osäkra ekonomiska tider

30 september 2022 | Stockholm, Sweden | Av Frida Almgren
  • Svenskarna väljer att prioritera upplevelser trots dyrare levnadskostnader - antalet långdistansflygresor som bokades i augusti 2022 ökade med 62%, jämfört med samma period 2019, det vill säga före pandemin.[1]
  • Fler svenskar väljer att förlänga helgen genom att unna sig bland annat biobesök mitt i veckan istället för på lördag eller söndag.

Till följd av det osäkra ekonomiska läget förändras svenskarnas konsumtionsvanor. En undersökning från Mastercard Economics Institute, ”Shifting Wallets”, har tittat närmre på vad och hur konsumenter världen över och i Sverige väljer att spendera sina pengar.

Rapporten från Mastercard Economics Institute mäter och analyserar ekonomiska trender från konsumentens perspektiv för att identifiera förändringar i köpbeteenden gällande vad som konsumeras, när och hur.

Vad: I takt med att priserna stiger tvingas konsumenter att anpassa sina utgifter. Svenskarna fortsätter dock att lägga pengar på resor och mat.

Konsumenter fortsätter prioritera resor. Svenskarnas bokningar av låndistansflyg i augusti 2022 ökade med cirka 62% jämfört med 2019. Detta trots ökade logistiska utmaningar och högre priser. Kortdistansflygen ökade med cirka 4%.[2]

  • Kortdistansflyg ökar mest globalt, jämfört med långflygningar, förutom i Europa där konsumenter har större valmöjligheter att resa på andra sätt än med flyg när det kommer till korta sträckor.

Fler äter ute. Globalt ökade restaurangbesöken med 25% under 2022, jämfört med samma period under 2021. Att handla mat i butik ökade med 14%, där dyrare matvarupriser haft en påverkan.[3]

  • Globala trender över lång tid visar att handla mat online ökade med 70% sedan före pandemin (2019), medan fysisk inhandling ökade med 25%.[4] Trenderna är ett bevis på pandemins acceleration av digitala vanor och indikerar att konsumenter blivit betydligt mer bekväma.

Var: Många mindre företag tvingades stänga ner under pandemin och många försökte göra verksamheten digital.

  • Småföretagen ökar sina onlinetjänster: Globalt syns en trend att småföretag som tillhandahåller onlinetjänster växer upp till två gånger snabbare än stora företag som erbjuder samma typer av tjänster.[5]
  • Stora företag har hanterat det digitala skiftet mycket bättre än småföretagen: I augusti 2022 minskade stora företag i Sverige inom detaljhandeln sin e-handelsförsäljning med 1,47%, och för mindre företag inom detaljhandeln minskade onlineförsäljningen med 14%, jämfört med samma period 2019.[6]

När: Att arbeta hemifrån och ett alltmer digitalt liv har suddat ut gränserna för när svenskarna spenderar pengar. Helgen har blivit längre och dejtkvällar kan nu vara vilken kväll som helst i veckan. Detta har betydande konsekvenser för arbetskraften och leveranskedjan inom detaljhandeln, restauranger och andra företag.

Svenskarna spenderar pengar på produkter och upplevelser i vardagen.

  • Globalt syns ett skifte där många som vanligtvis shoppar i köpcentrum under helgen nu i stället shoppar på vardagar. I Sverige har tisdagar blivit den vanligaste dagen då svenskar shoppar i köpcentrum.[7]
  • Idag väljer många svenskar också att gå på bio under vardagarna, snarare än på helgen. Främst unnar sig svenskarna ett biobesök på torsdagar eller onsdagar.

”Skiftande köpbeteenden bland konsumenter är ett resultat av att man anpassat sig till en ny vardag. Under pandemin såg vi att många konsumenter valde att spendera pengar sina pengar hos mindre bolag för att stötta dem och den här trenden ser ut att hålla i sig båda online och i fysiska butiker. Trots att priserna stiger, ränteläget förändras och den generella ekonomiska osäkerheten ökar, väljer konsumenter fortfarande att betala för upplevelser”, säger Natalia Lechmanova, Senior Economist EMEA på Mastercard Economics Institute.


Ta del av hela rapporten här. Andra rapporter från Mastercard Economics Institute hittas här. 

[1] Motsvarar antalet flygbokningar som gjordes under referensperioden jämfört med samma tidpunkt 2019. Baserat på aggregerade och anonymiserade flygbokningsdata som tillhandahålls av tredjepartspartner, hämtade från Mastercard Economics Institute.

[2]   Motsvarar antalet flygbokningar jämfört med samma tidpunkt 2019 för augusti månad 2022. Baserat på aggregerade och anonymiserade flygbokningsdata som tillhandahålls av tredjepartspartner, hämtade av Mastercard Economics Institute.

[3] Avspeglar den årliga tillväxttakten för aggregerade och anonymiserade Mastercard-volymer (nominella amerikanska dollar utan valutajustering) till och med augusti 2022. Säsongsjusterad och prisjusterad global uppskattning.

[4] Avspeglar avvikelsen från trenden före pandemin. Mäter aggregerade och anonymiserade Mastercard-volymer (nominella amerikanska dollar utan valutajustering) för augusti månad 2022. Säsongsjusterad global uppskattning.

[5] Siffrorna återspeglar aggregerade och anonymiserade Mastercard-volymer (nominella amerikanska dollar utan valutajustering) för augusti månad 2022. Avspeglar ett landsomfattande genomsnitt av små och medelstora företag jämfört med stora detaljhandels- och tjänsteföretag i 22 länder. Små och medelstora företag härrör från en egen klassificeringsmodell som utvecklats av Mastercard Economics Institute.

[6] Siffrorna återspeglar aggregerade och anonymiserade Mastercard-volymer (nominella amerikanska dollar utan valutajustering) för augusti månad 2022. Avspeglar ett landsomfattande genomsnitt av små och medelstora företag jämfört med stora detaljhandels- och tjänsteföretag i 22 länder. Små och medelstora företag härrör från en egen klassificeringsmodell som utvecklats av Mastercard Economics Institute.

[7] Källa: Mastercard Economics Institute, Euromonitor. Avspeglar en förändring av andelen från helg- till vardagskurser som härleds från aggregerade och anonymiserade Mastercard-volymer (nominella amerikanska dollar utan valutajustering) från och med augusti 2022 YTD. Förändringen av andelen motsvarar förändringen av den genomsnittliga andelen utgifter per veckodag 2019 jämfört med den genomsnittliga andelen utgifter per veckodag 2022. Den globala marknadsstorleken för varuhus kommer från Euromonitor. Anser att förändringen av veckodagens andel är representativ för alla anbudstyper.

Frida Almgren

Om Innehållet – begränsningar
Innehållet som presenteras syftar endast till att informera och ska inte ses som råd eller rekommendationer för åtgärd eller investering, och ska inte användas som underlag för beslutsfattande. Innehållet är indikationer som granskas och brukas av auktoriserade användare på egen risk, och garanterar därmed inte fullständig precision. Innehållet som presenteras inkluderar ekonomiska prognoser, simuleringar och scenarier från Mastercard Economics Insitute och återspeglar inte på något sätt förväntningar på (eller faktiska) operativa och finansiella resultat för Mastercard.

Om Mastercard Economics Institute
Mastercard Economics Institute grundades 2020 och bygger på unika, högfrekventa och användbara ekonomiska mätningar för att ge ledare inom näringsliv och myndigheter de insikter som behövs för att fatta genomtänkta beslut med bättre resultat.

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.