Fem lovande impact tech-bolag från Norden och Baltikum deltar i höstupplagan av Mastercards Lighthouse MASSIV

1 september 2022 | Stockholm, Sweden | Av Annika Kristersson

Fem startups från Sverige, Norge, Danmark och Estland med hållbarhetsfokus kommer delta i höstupplagan av Lighthouse MASSIV, Mastercards partnerskapsprogram som syftar till att hjälpa en miljard människor leva ett bättre och säkert liv senast 2025.

Till skillnad från traditionella acceleratorprogram, så är Mastercard Lighthouse MASSIV helt kostnadsfritt och fokuserar på att hjälpa impact tech-bolag att skala genom partnerskap. Genom att sammanföra nordiska och baltiska startups med stor potential att påverka med stora organisationer, hjälper programmet hållbara innovatörer att växa globalt. Sedan programmet lanserades 2019, har 961 startups ansökt till Lighthouse. I höstupplagan av MASSIV 2022 deltar företag från hela regionen, vilket innebär att Mastercard kommer få arbeta med startups från Sverige, Danmark, Norge och Estland.

Mastercard Lighthouse MASSIV – möt deltagarna i höstens klass:  

Ignitia – En svensk startup som har utvecklat den första väderprognosmodellen för tropiska områden. Modellen fokuserar på att simulera den fysik som styr vädret i den tropiska atmosfären. Bättre väderdata gör beslutsfattande enklare och gör det möjligt för jordbrukare att förbättra sina jordbruksmetoder, minska kostnader, öka avkastning och minska de risker som klimatförändringarna medför.

“Majoriteten av världens 500 miljoner småskaliga jordbrukare bor i det tropiska bältet. Med hjälp av vår teknik kan jordbrukarna få tillgång till förbättrade väderprognoser med möjlighet att öka jordbrukets resultat, stärka anpassningen till klimatförändringarna och minska osäkerheten i fråga om livsmedel och fattigdom. Tillsammans med Mastercard, dess partners och våra andra programdeltagare hoppas vi kunna bygga upp partnerskap för att komma närmare vår vision att nå 200 miljoner jordbrukare år 2030.” – Liisa Smits, VD på Ignitia

Wanda – En ledande norsk startup inom cirkulär logistik. Wanda erbjuder enkel tillgång till utrymme och logistik. Wanda stöder cirkulära ekonomier samt delningsekonomier genom att erbjuda människor och företag bekväma underhålls-, reparations-, delnings- och försäljningstjänster. Syftet är att förlänga produkternas livslängd. Wanda är verksamt i flera norska städer samt i Stockholm. Wanda planerar att snart expanderar till andra europeiska städer.

“Fotspåren från konsumtion är många gånger större än vad världen kan klara av att bära över tid. Vi behöver smartare och bättre lösningar som gör det enkelt och prisvärt att ta bättre hand om och använda våra ägodelar under längre tid. Att vara en del av Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet kommer att göra det möjligt för oss att påskynda vår inverkan och tillväxt - vi är så spända på att komma igång." – Lars Syse Christiansen, grundare & VD på Wanda

Klimate – En dansk startup som bygger den främsta infrastrukturplattformen för att skala upp industrin för koldioxidrening. Detta sker genom att minska klyftan mellan efterfrågan och utbud. Som en grön teknisk startup, levererar Klimate robusta, framtidssäkra strategier för klimatpåverkan vilket ger företag som vill ta ansvar möjlighet att uppnå Net Zero och påskynda teknik för koldioxideliminiering.

“Klimate är på väg att lösa en av de största frågorna inom branschen för koldioxidavskiljning, nämligen hur man ska säkerställa finansiering för att snabbt öka kapaciteten att avlägsna koldioxid från atmosfären. Vi är därför mer än glada över att samarbeta med framstående finansiella institutioner i Mastercard Lighthouse MASSIV för att öka vår effekt och nå megatonskala inom de kommande åren." – Katja Grothe-Eberhardt, medgrundare och VD på Klimate


EcoTree – En dansk leverantör av naturbaserade lösningar som belönar företag och privatpersoner genom ett enkelt, banbrytande koncept för trädägande. Syftet är att öka den biologiska mångfalden och stötta ett hållbart skogsbruk i Europa. EcoTree har redan över 58 000 enskilda trädägare och mer än 1 500 företag som odlar levande skogar för att bevara och främja den biologiska mångfalden samt hjälpa till att rädda planeten genom att fånga upp och lagra koldioxid.

“Genom att använda ekonomiska incitament för att uppmuntra privatpersoner och företag att stödja ett hållbart skogsbruk har vi bevisat vår förmåga att omvandla goda miljöavsikter till konkreta klimatåtgärder. Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet blir en spännande möjlighet att ytterligare skala EcoTrees lösning och nå största möjliga effekt.” – Thomas Norman Canguilhem, medgrundare och VD på EcoTree

Dillali – En startup baserad i Estland med ett mobilt verktyg för inkomst- och utgiftshantering för små och växande företag i Afrika samt andra tillväxtmarknader. Med verktyget kan man enkelt hantera sina ekonomiska uppgifter genom att gå från ett pappersbaserat till ett digitalt system. Företag kan hantera sina fakturor, kvitton, utgifter och inventarier på ett och samma ställe, vilket ökar tillgången till finansiering sam lån för tillväxt.

“Vi är mycket glada över att delta i Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet eftersom det stämmer överens med våra mål att bygga ett hållbart företag som kommer att förändra hur affärer görs i Afrika. Genom att få tillgång till Mastercard-nätverket kan vi utnyttja årtionden av erfarenhet för att påskynda vår tillväxt.” – Ibrahim Bashir, medgrundare och VD på Dillali

 

De företag som deltar i programmet har valts ut på grund av sin vilja och förmåga att skala upp hållbara partnerskap. Mastercard hoppas kunna stärka dessa samarbeten för att uppnå visionen om att göra världen till en mer välmående och säker plats.

Under åren har Mastercard Lighthouse MASSIV presenterat företag som Desert Control, vars nanoclay-teknik förvandlar öknar till bördig mark, Molecular Attraction, som bekämpar vektorburna sjukdomar som malaria, och SPENN, ett företag som gör det möjligt för människor i utvecklingsländer att låna ut, spendera och spara pengar kostnadsfritt. Det är verkligen stärkande att se de olika tekniska lösningar som företagen tar fram i Lighthouse MASSIV-programmet, och det är en ära att hjälpa de fem utvalda företagen i höstklassen 2022 att hitta partnerskap för att kunna skala upp.” Eleonore Hinlopen, programansvarig för Lighthouse MASSIV, Mastercard Nordics and Baltics

”Med vår vision att hjälpa en miljard människor leva ett bättre och säkert liv senast 2025 är det viktigt att stödja nystartade företag som påverkar både människor och planet. Den här gången är vi oerhört stolta över att samarbeta med fem företag som fokuserar på att lösa sociala och hållbara utmaningar. Mastercard kan förse impact tech-bolag med nätverket för att skala utanför sina marknader och stödja företagen i att förverkliga sin inverkan snabbare.” Mats Taraldsson, Chef för Innovation, Fintech och Impact Tech Engagement, Mastercard Nordics and Baltics

Rådgivande styrelse
Som en del av Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet får startups feedback och stöd från Swedbank, Danske Bank och enskilda rådgivare med olika och imponerande bakgrunder, såsom Nordic Impact, Synch och VNTRS. Dessa styrelseledamöter representerar hållbarhetsexperter, investerare och chefer, var och en med sitt eget globala nätverk:

“Det är spännande och energigivande att stödja Mastercard Lighthouse MASSIV, ett partnerskapsprogram där finansiella tjänster möter påverkan för att skapa förändring! Skalbar innovation är vad samhällen behöver för att åstadkomma ett hållbart paradigmskifte." – Shu-Wen Chan, Chef för hållbarhetsomvandling på Swedbank

“Det är en ära att få delta i Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet och lära känna så många smarta hjärnor som drömmer om att göra världen till en bättre plats genom entreprenörskap. Programmet spelar en viktig roll för att hjälpa effektdrivna företag genom att koppla dem till rätt personer och organisationer i sitt stora nätverk." Kristaps Prusis, VD på VNTRS

“Att sitta i den rådgivande styrelsen för Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet och arbeta med ambitiösa och hängivna entreprenörer är så energigivande och ger också en trygghet i att vi verkligen kommer att klara av de framtida globala utmaningarna."  – Jim Runsten, Grundare och VD på Synch 

Annika Kristersson, Communications Manager Nordics & Baltics, Mastercard

Mediakontakter

Anders Berg, Geelmuyden Kiese

Om Lighthouse MASSIV 

Mastercard Lighthouse MASSIV är en kostnadsfri partnerskapplattform, utformad för att utveckla och expandera så kallade social impact-bolag. Lighthouse MASSIV tar hjälp av långsiktiga partnerskap för att stötta företag som jobbar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i sin tillväxt. Genom att ge företag tillgång till nya nätverk och partners, är målsättningen med Lighthouse MASSIV att öka livskvaliteten för en miljard människor fram till 2025.

Lighthouse MASSIV är ett trestegsprogram. I det första steget får företagen träffa programmets advisory board. De är handplockade företagsledare och experter på externa relationer från hela världen. Målet med detta arbete är att hjälpa deltagande företag att hitta nya partnerskap och samarbeten. Varje nytt partnerskap kvalitetssäkras av experter inom juridik, design och teknik innan resultatet rapporteras tillbaka till Lighthouse MASSIV:s advisory board. Vinnaren i programmet är det team som presenterar det partnerskap som har potential att nå ut till flest människor. Läs mer om Lighthouse MASSIV här: www.mclighthouse.com/massiv

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.