Svenska seniorer betalar ofta digitalt – men otrygghet och brist på stöd är stora hinder

14 oktober 2022 | Stockholm, Sweden | Av Frida Almgren
Betalningshjälpen Rapport 2022

En ny undersökning från Mastercard, med syfte att få insikt i digitala betalvanor och attityder bland Sveriges äldre, visar att hälften av alla betalningar som seniorer gör är digitala. Samtidigt upplever nästan var femte (18 procent) otrygghet när de betalar digitalt. Dessutom känner sig över 4 av 10 diskriminerade i någon grad sett till den digitala utvecklingen.

Trots att många av de som är 70+ har goda kunskaper vad gäller digitala betaltjänster uppges det största hindret för att betala digitalt vara en rädsla för att göra fel (38 procent). Mastercards undersökning visar också att 3 av 10 (31 procent) tycker att digitala betallösningar är svåra att förstå och var femte (20 procent) har dålig tillgång till hjälp. Ett ointresse att sätta sig in i nya digitala tjänster är också ett stort hinder, där 36 procent av de som är 70 år och äldre saknar vilja eller ork.

− Vi ser att allt fler äldre använder sig av digitala betalningar. Samtidigt är det oroväckande att det är många som känner sig otrygga eller tycker det är svårt. Vi tillsammans med andra aktörer i samhället har ett ansvar att ge alla de förutsättningarna som behövs för att känna sig delaktiga i den digitala utvecklingen, särskilt när vi digitaliseras i allt snabbare takt, säger Erik Gutwasser, Regionchef på Mastercard Norden och Baltikum.

Enligt undersökningen tycker 6 av 10 att det är viktigt att kunna hantera sina betalningar digitalt och en majoritet (57 procent) vill att samhället ska ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert. De som är 85 år eller äldre har större vilja att lära sig mer om digitala betallösningar (31 procent), jämfört med de som är mellan 70–84 år (24 procent).

− Undersökningen ger oss viktiga insikter i vilka hinder som står i vägen för att äldre ska kunna delta i den digitala utvecklingen fullt ut. Den visar också att utbildande initiativ som Betalningshjälpen, grundat av Mastercard tillsammans med SPF Seniorerna och Sveriges största banker, som erbjuder konkreta verktyg för att hjälpa äldre att bli mer digitalt inkluderade, är viktiga för att driva en positiv förändring och ett samhälle där ingen hamnar utanför den digitala utvecklingen, säger Erik Gutwasser.

Enligt svenska seniorer ses banken som den aktör som kan bidra mest till att öka kunskaper kring digital ekonomi och digitala betalningssätt (63 procent). Därefter följer släktingar (42 procent), och vänner (28 procent).

Som en del av betalningsekosystemet ser Mastercard det som sitt ansvar att skapa förutsättningar för att inkludera de grupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap. Sedan 2019 har Mastercard, SPF Seniorerna och några av Sveriges största banker, genom Betalningshjälpen skapat engagemang och utbildat kring digitala betallösningar. Betalningshjälpen är idag en digital kunskapsplattform med verktyg för att hjälpa äldre hantera sin ekonomi och vardag digitalt. Betalningshjälpen syftar till att informera främst Sveriges äldre befolkning om digitala betalningar och tjänster, genom lättillgängliga guider för att till exempel handla på nätet, betala räkningar och överföra pengar.

Siffror från undersökningen

  • 57% tycker att samhället borde ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert
  • 43% känner sig diskriminerade av den digitala utvecklingen
  • 49% uppger att de betalar med digitala metoder
  • 66% tycker att banken skulle kunna bidra mest till att öka kunskaperna kring digitala betalningssätt
  • 61% tycker att det är mycket viktigt att enkelt kunna hantera sina betalningar digitalt
  • 65% föredrar kortbetalning när de handlar på nätet
  • 38% av personer i åldern 85+ har aldrig handlat på nätet


Ta del av undersökningen och rapporten här.

Frida Almgren

Mediakontakter

Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under augusti 2022 av Nordstat på uppdrag av Mastercard och omfattade svenska invånare i åldrarna 70+, med totalt 300 respondenter från hela Sverige.

Om Betalningshjälpen
Betalningshjälpen är ett initiativ skapat av Mastercard i samarbete med SPF Seniorerna och Sveriges största banker för att minska det digitala utanförskapet och ge fler möjlighet att hantera vardagsekonomin digitalt. 2019 genomfördes en utbildningsturné på 16 platser runt om i Sverige. Den 3 juni 2020 lanseras Betalningshjälpen.se - en webbportal med tydlig information och praktiska verktyg för att få fler att känna sig trygga och bekväma i sina digitala vardagsliv. För mer information besök: www.betalningshjälpen.se.

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.