Mastercard: nästan hälften av svenskarna tycker att filmer har förändrat deras syn på världen

25 maj 2022 | STOCKHOLM, SWEDEN | Av Annika Kristersson

72 procent av svenskarna uppger att filmer har ändrat deras åsikter om kulturella frågor, och mer än häften säger att filmer har större inverkan än böcker. Detta enligt en ny undersökning av Mastercard som frågat svenskarna om vilken betydelse film har i deras liv, i samband med den 75:e filmfestivalen i Cannes.

Mastercard, officiell partner till Cannes filmfestival, avslöjar i anslutning till filmfestivalen som dragit igång den här veckan, att svenskarnas kärlek till film är ett faktum. I en ny undersökning från Mastercard framkommer det att nästan hälften av svenskarna (44 procent) säger att filmer har förändrat deras syn på världen. Dessutom säger 72 procent av svenskarna att filmer har ändrat deras syn på kulturella frågor och påverkat deras åsikter om viktiga ämnen som klimatförändringar (42 procent), jämlikhet (36 procent) och kvinnors rättigheter (29 procent).

Till följd av pandemin spenderar svensken i genomsnitt över 180 timmar - eller 7,5 dagar – per år framför en skärm hemma eller på bio. Två av fem (39 procent) säger att de har ett större intresse för film nu än före pandemin och 61 procent värderar upplevelser som att gå på bio högre än materiella ägodelar.

Medan fyra av fem (86 procent) tittar på film för ren underhållning, menar hälften (50 procent) att de tittar på film för att lära sig mer om världen. Andra vanliga anledningar till att gå på bio är bland annat för att hitta inspiration (45 procent), hitta sätt att bearbeta livslärdomar (42 procent) och för att hålla sig uppdaterad om globala frågor och trender (37 procent).

En av två (53 procent) har genom film lärt sig om en samhällsfråga som de tidigare inte kände till, där 33 procent menar att de börjat stödja en viktigt samhällsfråga efter att ha sett en film om ett specifikt ämne. Majoriteten av biobesökarna (57 procent) uppger att de lämnar biografen mer inspirerade än när de gick dit, och 54 procent säger att film har större genomslagskraft än böcker när det gäller att förmedla viktiga budskap på ett effektfullt sätt.

Filmhistorikern och professorn Ian Christie kommenterar: "Det råder ingen tvekan om att filmer har format människors attityder till världen omkring dem i över hundra år - särskilt de delar av världen man sämre känner till. Detta inflytande har ibland varit kontroversiellt, men det har också varit verkligt och enormt genomgripande, jämfört med andra mediers inverkan. Oftast har det förmodligen varit fördelaktigt, stödjande och uppmuntrande, samt skapat en större medvetenhet om olika liv. Om vi ser tillbaka på en film som Philadelphia kan vi tydligt se att Tom Hanks klassiker utbildade människor och avstigmatiserade hiv och aids. Under 2018 blev Black Panther ett globalt kulturellt fenomen genom att bryta ny mark när det gäller representation både på och utanför filmduken. Filmer som dessa kommer att förändra attityder för kommande generationer och med tiden kommer filmernas inverkan på samhället vara enorma.”

Jessica Ståhlbom, Head of Marketing Nordic and Baltics, Mastercard, säger: "Film, till skillnad från någon annan konstform, bjuder in och gör det möjligt för oss att se livet genom en annan lins. Filmer har förmågan att beröra, vägleda, utbilda oss och förändra vår värld till det bättre. Denna Mastercard-undersökning visar att filmens inflytande sträcker sig långt bortom biljettkassan och in i samhället i stort, och vi är spända på att se vilka som blir årets stjärnskott på Cannes filmfestival och vilka filmer som kommer sätta sin egen prägel på världen."

Partnerskapet med Cannes filmfestival är en del av Mastercards större arbete för att koppla människor till deras passioner och föra samman konst, företag, samhället och individer för att tillsammans bidra till en mer inkluderande och innovativ framtid. Som ett globalt teknikföretag har Mastercard möjlighet att genom nya och kreativa sätt sammankoppla människor till film och hjälpa dem att se livet genom en annan lins.

Genom att samarbeta med de viktigaste internationella filmfestivalerna, bland annat Venedigs internationella filmfestival och Berlinale, skapar Mastercard genom sitt initiativ Priceless minnesvärda och oförglömliga upplevelser för alla Mastercard-partners och kortinnehavare som älskar film, vilket ger dem möjlighet att leva ut sina passioner på ett nytt och engagerande sätt.

Om undersökningen:
Det oberoende undersökningsföretaget Fly Research har på uppdrag av Mastercard bett vuxna i sju länder svara på frågor om film i maj 2022.

Annika Kristersson, Communications Manager Nordics & Baltics, Mastercard

Mediakontakter

Annika Kristersson, Mastercard