Mastercard öppnar globalt hållbarhetslabb i Stockholm

20 september 2021 | Stockholm, Sweden | Av Frida Almgren

Labbet blir ett globalt center för forskning och utveckling av digitala produkter och tjänster inom hållbarhet. Det ska också stödja start-ups och partners som har samma fokus på att förbättra klimatet.

Idag öppnar Mastercard sitt nya ”Sustainability Innovation Lab” i Stockholm, ett viktigt initiativ i Mastercards arbete för att utveckla digitala och hållbara lösningar och produkter. Fokus för labbet är att hjälpa företag och konsumenter förändra hur de producerar, distribuerar och konsumerar varor och tjänster så att det blir bra för både människor och miljö, i takt med att den globala ekonomin digitaliseras allt mer.

Mastercard har valt att etablera labbet i Stockholm bland annat på grund av att företaget stöttar EU:s gröna giv. Sverige har dessutom länge legat i framkant när det gäller hållbar och digital innovation. Här finns också ett starkt engagemang från konsumenter, politiker och företag kring arbetet med övergången till en grön ekonomi.

”Om vi ska nå de globala klimatmålen, är det viktigt att snabbt skapa förutsättningar för nya och innovativa lösningar som också fungerar i praktiken. I takt med att vi fortsätter bygga en mer hållbar digital ekonomi, kommer vårt ”Sustainability Innovation Lab” möjliggöra nya och klimatsmarta lösningar som kan förena både företag och konsumenter i kampen för miljön. Att labbet öppnas här i Norden är dessutom ett bevis på hur långt fram regionen är när det gäller innovation och hållbarhet”, säger Erik Gutwasser, divisionschef Mastercard Norden och Baltikum.

Dagens konsumtion och handel måste bli mer hållbar om vi ska nå de globala målen kring minskade koldioxidutsläpp. Mastercard vill uppnå detta genom samarbeten kring nya digitala lösningar som hjälper såväl företag som myndigheter och konsumenter att bli mer klimatsmarta. Labbet kommer särskilt fokusera på lösningar som gör det möjligt att konsumera mer hållbart. Detta eftersom många konsumenter idag vill göra mer och fler medvetna val. Labbet kommer också att arbeta för att öka synligheten och spårbarheten i olika värdekedjor, så att tillverkningen av varor och tjänster får en mer positiv påverkan för såväl människor som miljön.

Öppen innovation för att driva en hållbar omställning
Mastercard har etablerat flera långsiktiga partnerskap med innovativa startups i Norden. Nyligen har Mastercard exempelvis samarbetat med det svenska fintech-företaget Doconomy för att utveckla Mastercards Carbon Calculator. Mastercard stödjer också klimatfokuserade, innovativa fintech-företag genom Climate Fintech Cards & Payments Challenge, genom sitt globala startup-engagemangsprogram Start Path och i Mastercard Lighthouse, en regional partnerskapsplattform.

”Det är ingen tvekan om att det är människan som orsakat klimatkrisen. Därför är det vår uppgift göra något åt situationen. Genom att samarbeta med Mastercard och våra partners över hela världen är vi övertygade om att innovation kommer hjälpa oss framåt. Det är verkligen inspirerande att se hur möjligheterna med ”Sustainability Innovation Lab” kan stödja klimatarbetet för banker över hela världen”, säger Mathias Wikström, CEO, Doconomy.

I labbet har medarbetare från Mastercard och partners redan börjat arbeta med forskning och utveckling. Det fysiska labbet kommer att öppna i Stockholm under våren 2022.

Labbet kommer att dra nytta av Mastercards långa erfarenhet när det gäller innovation, exempelvis inom finansiell inkludering, för att utforska hur teknologier som 5G, kvantteknik och avancerad AI kan användas för att lösa de mest akuta klimatutmaningarna. Labbet består av ett FoU-center med fokus på lösningar för hållbar konsumtion och värdekedjor, en "Labs as a Service"-plattform som samlar partners och kunder för att tillsammans skapa hållbara lösningar som är av värde för samtliga, samt ett Mastercard Experience Center för demonstrationer av produktlösningar och personliga upplevelser.

En av labbets första uppgifter är att fortsätta utveckla Mastercard Carbon Calculator som idag är en del av Mastercards globala nätverk. Labbets arbete blir att säkerställa en smidig implementering för kunderna med hjälp av medarbetare från Doconomy som kommer delta på plats i labbet. Labbet ska även undersöka hur Mastercard Provenance kan förbättra spårbarheten, inte bara när det gäller social data, utan även när det gäller miljö, för att olika aktörer ska kunna fatta bättre beslut kring hållbarhet och sina försörjningskedjor.

Mastercard fortsätter att arbeta mot netto noll utsläpp år 2050 och gick nyligen med i initiativet “1.5°C Supply Chain Leaders”. Detta för att sätta fokus på utsläppen i hela sitt nätverk av leverantörer. Mastercard har även samlat mer än 65 partners runt om i världen i Priceless Planet Coalition, ett partnerskap vars mål är att plantera 100 miljoner träd.

Se video om Mastercard Sustainability Innovation Lab här.

Frida Almgren

Mediakontakter

Annika Kristersson, Mastercard