En av fem svenska seniorer känner sig otrygga när de betalar digitalt – många vill att samhället tar större ansvar

2 november 2021 | Stockholm, Sweden

En ny undersökning från Mastercard, som tittat på hur svenska seniorer väljer att betala och hur de upplever utvecklingen kring digitala betalningssätt, visar att svenskar i åldrarna 65–89 är engagerade i det digitala samhället. Trots det uppger fler än 6 av 10 att de tycker att samhället bör ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert och 1 av 5 känner sig otrygga när det ska betala digitalt.

Sedan pandemins start har personer i alla åldrar behövt anpassa sig till en mer digital vardag. I Mastercards nya undersökning, som bland annat undersökt hur personer mellan 65 och 89 år ställer sig till digitala betalningslösningar, framkommer det att hela 94 procent tycker att det är viktigt att enkelt kunna hantera sina betalningar digitalt. Däremot känner sig drygt 1 av 5 (22 procent) otrygga sett till digitala betalningar och lika många vill lära sig mer. Tydligt är det också att en majoritet (63 procent) tycker att samhället borde ta större ansvar för att äldre ska kunna betala enkelt och säkert.

Trots att många äldre idag känner sig bekväma i den digitala vardagen, så framkommer det i undersökningen att en del av Sveriges seniorer upplever svårigheter när det kommer till att betala digitalt, där vara rädd för att göra fel (31 procent) och att det upplevs svårt att förstå hur man ska göra (21 procent) hamnar högst upp.

– Det är glädjande att äldre personer idag har en stark digital närvaro. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra eftersom en stor del fortfarande tycker det är svårt att betala digitalt och en relativt stor grupp känner sig otrygga. Många vill lära sig mer och hänga med i den snabba digitaliseringen, och det är därför viktigt att vi riktar fokus mot den gruppen. Alla, oavsett ålder och förutsättningar, ska känna sig inkluderade i det digitala betalsamhället – det är kärnan i vår verksamhet, säger Malin Berge, Vice President Strategic Growth, Mastercard.

På frågan om vilka aktörer svenskarna över 65 år tror skulle kunna bidra mest till att öka kunskaperna om deras digitala ekonomi och digitala betalningssätt så hamnar banken högst upp på listan (30 procent), följt av släktingar (14 procent).

– Det är uppenbart att äldre kan mer om det digitala än vad som ofta framställs, samtidigt är det viktigt att de som faktiskt tycker att det är svårt att hänga med, av olika anledningar, får det stöd de behöver. På Mastercard har vi initierat Betalningshjälpen där vi med olika medel arbetar för att minska klyftorna, stora som små, för ett jämlikt digitalt samhälle, säger Malin Berge.

Betalningshjälpen lanserades 2019 som ett initiativ från Mastercard, i samarbete med SPF Seniorerna och några av Sveriges största banker. Idag är Betalningshjälpen en digital kunskapsplattform med konkreta verktyg för att se till att alla kan hantera sin ekonomi och vardag digitalt. Betalningshjälpens målsättning är att informera, främst Sveriges äldre befolkning, om digitala betalningar och tjänster, genom lättillgängliga guider för att till exempel handla på nätet, betala räkningar och överföra pengar.

Siffror från undersökningen

  • 53% föredrar att betala med kort när man handlar på internet och 31% med faktura.
  • 58% uppger att pandemin inte alls har påverkat deras sätt att betala medan 35% uppger att de idag ”blippar” så ofta som möjligt.
  • 94% tycker att det är viktigt att enkelt kunna hantera sina betalningar digitalt.
  • 44% lär sig främst om hur nya betalningssätt fungerar från vänner och familj
  • 41% anser att samhället har en negativ eller mycket negativ syn på äldres förmåga att ta till sig nya betalningssätt

Ta del av hela rapporten här: Betalningshjälpen.se

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under juni 2021 av det oberoende företaget Norstat på uppdrag av Mastercard och omfattade svenska invånare i åldrarna 65–89 år, med totalt 3 164 respondenter i hela Sverige.  

Om Betalningshjälpen
Betalningshjälpen är ett initiativ skapat av Mastercard i samarbete med SPF Seniorerna och Sveriges största banker för att minska det digitala utanförskapet och ge fler möjlighet att hantera vardagsekonomin digitalt.  

2019 genomfördes en utbildningsturné på 16 platser runt om i Sverige. Den 3 juni 2020 lanseras Betalningshjälpen.se - en webbportal med tydlig information och praktiska verktyg för att få fler att känna sig trygga och bekväma i sina digitala vardagsliv. Den 18 oktober, 2021, lanserades Betalningshjälpen TV, en webb-TV-serie där Christina Schollin tillsammans med inbjudna gäster och experter undersöker utmaningarna och möjligheterna med en digital vardagsekonomi. För mer information besök: www.betalningshjälpen.se.

Mediakontakter

Annika Kristersson, Director Communications, Mastercard