Norden och Storbritannien bäst förberedda för open banking

18 juni 2021 | Stockholm, SWEDEN | Av Frida Almgren
  • Ny rapport från Mastercard kartlägger utvecklingen av open banking i tio europeiska länder.
  • Rapporten visar att Sverige och övriga Norden tillsammans med Storbritannien är bäst förberedda i Europa för open banking tack vare progressiva tillsynsmyndigheter, god konsumentberedskap och många open banking-API:er.
  • Sverige har kommit långt i omvandlingen av beprövad betalningsinfrastruktur för open banking.

18 juni 2021 – Sverige och de övriga nordiska länderna har bäst förutsättningar att dra nytta av open banking, tillsammans med Storbritannien. Det visar en ny rapport från Mastercard, som granskat hur väl förberedda europeiska länder är att anamma open banking.

Open banking har snabbt blivit ett världsomspännande fenomen. Det ger konsumenter och företag möjlighet att ta kontroll över sin finansiella information samtidigt som det stimulerar konkurrens och innovation bland finansiella tjänsteleverantörer. Enligt rapporten - ”Open Banking Readiness Index: The Future of Open Banking in Europe” – sticker Norden och Storbritannien ut, tack vare avancerade digitala infrastrukturer, sett till:

  • Hushåll med internetanslutning: 96% Sverige; 95% Danmark; 98% Norge; 96% Storbritannien
  • Andelen mobiltelefoner som är smartphones: 79% Sverige; 88% Danmark; 95% Norge; 83% Storbritannien
  • Andelen personer i åldern 14–76 som använder digitala banktjänster: 84% Sverige; 91% Danmark; 95% Norge; 88% Storbritannien

De nordiska samarbetsmodellerna och P27-initiativet bidrar till att regionen är väl förberedd för open banking. De flesta nordiska storbankerna har också en strategi på plats för open banking, med Nordea Group och DNB Bank i framkant.

- Genom att dra nytta av paneuropeisk utveckling, som med PSD2, går alla europeiska banker mot fullständiga open banking-miljöer, men det är tydligt att Norden och Storbritannien leder utvecklingen sett till en hög konsumentberedskap och det stora antal lösningar som redan finns på plats, säger Erik Gutwasser, President Mastercard Norden och Baltikum.

Något som gör att den nordiska regionen sticker ut är den höga internetanvändningen i länderna, där 96% av de svenska hushållen är anslutna till internet. I Sverige har den digitala bankinfrastrukturen också redan nått en avancerad nivå, med snabb utveckling av digitala tjänster.

- Det finns olika tillvägagångssätt inom Europa och för att säkerställa att alla europeiska marknader kan dra nytta av de möjligheter som open banking erbjuder, behövs ökad standardisering. Här kan lösningar som till exempel Mastercard Open Banking Connect bidra till att skapa en universell anslutning till finansinstitutens open banking-funktionalitet, säger Erik Gutwasser, President Mastercard Norden och Baltikum.

Rapporten belyser också de viktigaste skillnaderna i hur länder tagit sig an open banking:

  • Danmark, Norge, Sverige – de nordiska samarbetsmodellerna och P27-initiativet bidrar till att regionen är väl förberedd för open banking. P27-initiativets målsättning är att skapa ett gemensam landsöverskridande transaktionssytem för realtidsbetalningar och stöds av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank, samt Mastercard.
  • Frankrike, Italien, Spanien – open banking används som ett verktyg för att möjliggöra digital transformation i nationella betalningsekosystem.
  • Tyskland – ett gemensamt tillvägagångssätt används, specifikt för Tyskland, kring utvecklingen av open banking.
  • Polen, Ungern – open banking används som ett verktyg för att ersätta bankers traditionella affärsmodeller och infrastrukturer.

Utvecklingen av och förberedelserna för open banking i hela Europa är lovande, där alla tio europeiska länder som granskats har gjort flera viktiga framsteg. För att läsa den fullständiga rapporten, besök: openbanking.mastercard.com/readinessindex – här hittar du också information om hur du registrerar dig till Mastercards Open Banking Readiness webinar som äger rum den 12 juli, 2021.

Frida Almgren

Mediakontakter

Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese
+46 709 10 50 95 | rebecca.larsson@gknordic.com