Den svenska impact tech-startupen Investure vinner Mastercard Lighthouse MASSIV

3 december 2021 | Stockholm, Sweden

Investure är vinnare i höstens upplaga av Lighthouse MASSIV 2021, Mastercards partnerskapsprogram för att hitta och skala morgondagens impact uniorns. Bland finalisterna fanns även svenska imagiLabs och Skrym. Norska Othalo fick priset för Impact Potential.

Investure presenterades som vinnare under eventet Lighthouse FinTech For Future på SLUSH i Helsingfors. Investure är ett svenskt impact-företag som arbetar med att minska det stora finansieringsgapet på marknader i utvecklingsländer och på sätt bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål nås. Under MASSIV-programmets tre månader har de fem medverkande företagen deltagit i flera workshops och fått individuellt stöd av rådgivare från Swedbank, Danske Bank, UNDP, Nordic Impact Funds och Synch.

Enligt programmets rådgivare visade Investure en stark partnerskapspotential och gjorde mycket stora framsteg under programmet. Investures blockkedjebaserade lösning tar bort investeringshinder och kopplar samman finansiärer globalt med investeringsmöjligheter och projekt som kan göra stora skillnader i utvecklingsländer.Under programmet har Investure både avslutat en affär och hittat nya investerare till sin plattform. På drygt två månader inleddes dialoger med bland annat Afrikanska utvecklingsbanken, EEP Africa, UNDP och den nordiska utvecklingsfonden (NDF) kring partnerskap. Investure har även matchats ihop med fem olika investerare under Mastercard Lighthouse Investor Demo Day och är i dialog med mer än tio nya investerare. Tillsammans med UNDP har Investure arbetat på att spetsa sina kriterier för att mäta verklig effekt. Det innebär att företaget är ett steg närmre målet att minska finansieringsgapet på 2,5 miljarder dollar.

"Att vinna Mastercard Lighthouse MASSIV-programmet betyder mycket för Investure. Med hjälp av värdefulla rådgivare och experter har programmet gett oss många möjligheter. Detta kommer definitivt att göra skillnad i vår resa för att minska finansieringsgapet på marknader i utvecklingsländer och skapa global påverkan," säger Joakim Blom, VD Investure.

"Investure har en mycket lovande lösning som syftar till att minska finansieringsunderskottet på marknader i utvecklingsländer. Visionen för MASSIV är att positivt påverka en miljard människors liv innan 2025 genom att hjälpa impact-företag att skala upp sina verksamheter. Det blir mer verkligt för varje upplaga. Företagen i årets höstprogram påverkar både människor och planeten positivt. Vi är glada över att stödja startups som Investure, Othalo, imagiLabs, Skrym och Gaia i deras tillväxtresor och bidragande till FN:s globala mål för hållbar utveckling," säger Mats Taraldsson, Chef för Innovation, Fintech och Impact-tech Engagement, Mastercard Norden och Baltikum.

Som vinnare av programmet kommer Investure få löpande stöd från Mastercard och chansen att gå vidare till Mastercards globala satsning Start Path, ett globalt program för att hjälpa nystartade företag. Följ vinnarnas resa och se vilka startups som valts ut för att delta i kommande workshops via programmets hemsida och LinkedIn-sida

Norska Othalo, som fick priset Impact Potential, har en patenterad teknik som gör det möjligt att återanvända lokalt plastavfall till byggmaterial för att bygga prisvärda bostäder. Othalos affärsidé löser två globala problem: den växande problematiken med plastavfall och bostadsbristen i utvecklingsländer. Othalo har potential att bygga en miljon bostäder i Afrika genom att återanvända sex miljoner ton plast från havet och skapa mer än 200 000 arbetstillfällen.

Sedan startåret 2019 har Lighthouse MASSIV bland annat haft vinnare som Desert Control, ett företag vars nanolera-teknik gör öken till bördig mark. Under hösten 2020 vann Stockholmsbaserade PlasticFri, som erbjuder växtbaserade och miljövänliga produkter för att ersätta fossilbaserad plast, och Molecular Attraction, som bekämpar vektorburna sjukdomar som malaria, dengue och zika. Den senaste vinnaren av vårens upplaga 2021 blev SPENN, en kostnadsfri finansiell plattform byggd på blockkedjeteknik. 

Genom Lighthouse MASSIV har hittills mer än 80 partnerskap etablerats. Med Lighthouse vill Mastercard tillsammans med partnern Invenio Growth stötta företag genom partnerskap och därigenom bidra till de globala hållbarhetsmålen. Ansök till höstens upplaga 2022 här.

Om Lighthouse MASSIV
Mastercard Lighthouse MASSIV är en kostnadsfri partnerskapplattform, utformad för att utveckla och expandera så kallade social impact-bolag. Lighthouse MASSIV tar hjälp av långsiktiga partnerskap för att stötta företag som jobbar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i sin tillväxt. Genom att ge företag tillgång till nya nätverk och partners, är målsättningen med Lighthouse MASSIV att öka livskvaliteten för en miljard människor fram till 2025. 

Lighthouse MASSIV är ett trestegsprogram. I det första steget får företagen träffa programmets advisory board. De är handplockade företagsledare och experter på externa relationer från hela världen. Målet med detta arbete är att hjälpa deltagande företag att hitta nya partnerskap och samarbeten. Varje nytt partnerskap kvalitetssäkras av experter inom juridik, design och teknik innan resultatet rapporteras tillbaka till Lighthouse MASSIV:s advisory board. Vinnaren i programmet är det team som presenterar det partnerskap som har potential att nå ut till flest människor. 

Läs mer om Lighthouse MASSIV på www.mclighthouse.com/massiv/

Mediakontakter

Annika Kristersson, Mastercard