Svenskarnas shoppingvanor under pandemin har haft en positiv effekt på klimatet

22 april 2021 | Stockholm, SWEDEN | Av Frida Almgren

Nya insikter från Mastercard och Doconomy

Stockholm 22 april 2021 – Nya insikter från Mastercard och den svenska fintech-startupen Doconomy visar att svenskarnas shoppingvanor under pandemin har haft en positiv effekt på klimatet. Koldioxidavtrycket från inköp med Mastercard-kort, inom de vanligaste konsumentkategorierna, minskade med 9 procent i Sverige under 2020 jämfört med 2019. En färsk undersökning visar också att 76 procent av svenskarna är villiga att ändra sitt beteende för att bekämpa klimatförändringar och hållbara utmaningar under 2021.

Insikterna, som tagits fram med hjälp av Doconomy och Åland Index, visar att de inköp som gjordes med Mastercardkort, inom de vanligaste konsumentkategorierna, under 2020 stod för cirka 13,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Under 2019 var motsvarande siffra 15,3 miljoner ton CO2e. Det innebär en minskning med cirka 1,4 miljoner ton, eller 9 procent.

Minskningen indikerar att pandemin har haft en stor inverkan på svenskarnas koldioxidavtryck genom förändrade konsumtionsvanor, när vi spenderat mer tid hemma. Samtidigt visar en ny konsumentundersökning från YouGov att så många som 40 procent av svenskarnas tycker att det är viktigare att minska sitt koldioxidavtryck idag jämfört med före pandemin.

”Vi ser en tydlig trend där allt fler vill konsumera medvetet och bidra till en hållbar framtid. Genom Mastercards samarbete med Doconomy och Åland Index kan vi dela insikter kring hur konsumtionsmönster påverkar CO2-avtrycket vilket vi hoppas ska uppmuntra ännu fler att göra hållbara val”, säger Erik Gutwasser, President Mastercard Norden och Baltikum. 

Med de nya insikterna, vill Mastercard bidra till att utbilda och engagera kring ökad medvetenhet och hållbar konsumtion. Mastercard har också genom samarbetet med Doconomy nyligen implementerat Mastercard Koldioxidkalkylator i sitt globala nätverk som innebär att alla banker nu kan erbjuda tjänsten till sina användare. Det gör det alltså möjligt för konsumenten att direkt se vilken klimatpåverkan deras konsumtion har. 

”Tillsammans med Mastercard vill vi göra det enklare för alla att förstå hur våra vardagliga konsumtionsval påverkar klimatet. Med Doconomys tjänst Åland Index som beräkningsmodell presenteras marknadsledande CO2-data kopplat till varje köp. Det gör det enklare att både förstå och agera på sin egen påverkan och bidra till en hållbar utveckling”, säger Mathias Wikström, VD på Doconomy

Utöver koldioxidkalkylatorn erbjuder Mastercard andra miljöfokuserade produkter och tjänster, till exempel betalkort tillverkade av hållbara material för att minska plastavfall. Mastercard har också lovat att uppnå netto nollutsläpp till 2050 och bygga vidare på befintliga åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med FN:s mål om max 1,5°C temperaturhöjning globalt.

Om insikterna
Transaktionsdatan är hämtad från 2020 respektive 2019 och baseras på svenskars köp med Mastercardkort. Data har aggregerats baserat på de vanligaste konsumentkategorierna. Var och en av dessa kategorier har sedan genom Åland Index, Doconomys utsläppsindex för koldioxidekvivalenter (CO2e), försetts med ett koldioxidavtryck motsvarande storleken på transaktionsdatan. All data analyseras på anonymiserad och aggregerad nivå.

Om undersökningen
Undersökningen utfördes av YouGov på uppdrag av Mastercard. Totalt deltog 15 480 respondenter (i åldern 18 år+) mellan 19 januari och 5 mars 2021 i Storbritannien, Tyskland, Belgien, Italien, Sverige (1 013 respondenter), Grekland, Nederländerna, Österrike, Frankrike, Turkiet, Polen, Spanien, Ryssland och Portugal. Undersökningen genomfördes online. Resultaten har viktats och är representativa är representativa för den vuxna befolkningen i landet (ålder 18 år+) alla vuxna i landet. 

Om Åland Index
Åland Index är ett globalt index som beräknar konsumenters finansiella transaktioners klimatpåverkan genom att använda ett genomsnittligt koldioxidavtryck för varje bransch. Indexet känner exempelvis av om ett köp görs på en bensinstation eller i en blomsterbutik och anger ett koldioxidfotavtryck baserat på den informationen. Emellertid kan indexet inte härleda klimatavtrycket till den specifika produkten – dels på grund av att det idag saknas klimatdata på produktnivå och dels på grund av integritetsskäl.

lndexet är skapat genom publik data samt företagsdata som tillhandahålls av dataleverantören S&P och Trucost och redovisar konsumentens uppskattade klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter (CO2e) i kilo.

Frida Almgren

Mediakontakter

Frida Almgren, Mastercard

Om Doconomy

Doconomy AB som grundades 2018 är både en fintech-startup och en filosofi om hur människor kan använda sina pengar som ett verktyg för att motverka klimatförändring. Doconomys vision är möjliggörandet av en hållbar livsstil för alla, genom att erbjuda enkla banktjänster som kan förändra beteenden, hantera besparingar samt uppmuntra förändringar som leder till en hållbar konsumtion. Doconomy använder sig av Åland Index, som tagits fram av Ålandsbanken för att följa den påverkan som varje transaktion har. Följ @doconomy på Twitter för löpande uppdateringar.

Om Mastercard (NYSE:MA) www.mastercard.se
Mastercard är ett teknologiföretag inom den globala betalningsbranschen. Vår mission är att koppla samman och driva en inkluderande digital ekonomi som gynnar alla, överallt, genom att göra transaktioner säkra, enkla, smarta och tillgängliga. Med säkra data och nätverk, partnerskap och passion hjälper Mastercards innovationer och lösningar individer, banker och finansiella institutioner, myndigheter och företag att nå sina mål. Genom att finnas i mer än 210 länder och platser, bygger vi en hållbar värld som skapar ovärderliga möjligheter för alla.