Ny undersökning: Mer än var fjärde småföretag i Norden har påskyndat sin digitalisering för att klara pandemin

15 april 2021 | Stockholm, SWEDEN | Av Frida Almgren

Bättre kundupplevelser och förstärkt säkerhet online fokusområden 2021

Stockholm 15 april 2021 – Drygt en fjärdedel (27 procent) av alla enmansföretag samt mikro, små och medelstora företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark har skalat upp digitaliseringen av sina verksamheter och ökat sin närvaro online för att möta nya kundbehov och reducera kostnader. Fokus för dessa småföretag under 2021 är att förbättra kundupplevelsen och stärka säkerheten online. Det visar en ny undersökning från Mastercard, som studerat utmaningar och möjligheter för småföretag i Norden under pandemin.

Hälften av företagen fortsätter att prioritera digitalisering under 2021. Undersökningen visar att 30 procent av småföretagare i den nordiska regionen upplever att förändrade kundbeteenden har varit den största utmaningen under 2020. Därför har det blivit allt viktigare att hitta nya digitala lösningar som kan hjälpa och effektivisera verksamheten. Utöver digitalisering har nya utvecklingsbehov blivit viktiga för småföretagen, så som effektivare hantering av kassaflöden (48 procent), samt att hitta smidigare sätt att ta emot (35 procent) och göra betalningar (34 procent).

Att småföretagen i Sverige stått inför enorma utmaningar under pandemin är ingen nyhet. Men att så många lyckats ställa om utifrån helt nya förutsättningar visar på hur snabbfotade och nytänkande småföretagen är. När deras behov nu förändras, något som vi ser kommer fortsätta även efter pandemin, gäller det att vi fortsatt stöttar dem med resurser och lösningar som kan bidra till deras digitala och hållbara resa,” säger Malin Berge, Vice President Strategic Growth på Mastercard.

Fler digitala åtaganden och ökad närvaro online har dessutom ändrat nordiska småföretags prioriteringar för 2021. Bland de småföretag som tycker att digitalisering är viktigt, uppger nästan 4 av 5 att stärka säkerheten online kommer vara nödvändigt för verksamheten och kunderna under året. Samtidigt menar drygt 7 av 10 småföretag att skapa bättre kundupplevelser online kommer vara en prioritering framåt.

Resultaten visar också att klimatet och hållbarhet fortsätter att vara stora fokusområden för en majoritet av småföretagen i Norden (56 procent), varav mer än hälften prioriterar att öka den positiva effekten verksamheten har på planeten (56 procent) framför att minska den negativa effekten (42 procent). 

Resultaten i korthet för hela Norden

  • 27% har ökat digitaliseringen av verksamheten/ökat sin närvaro online
  • 18% har ändrat sitt verksamhetsutbud (produkter/tjänster)
  • 76% av de som fokuserar på digitalisering tycker att säkerhet online är viktigt för verksamheten under 2021
  • 68% av de som fokuserar på digitalisering tycker att det är viktigt med närvaro online/via en app under 2021
  • 66% av de som fokuserar på digitalisering tycker att en förenklad användarupplevelse online är viktigt för verksamheten under 2021
  • 56% av de som tycker att hållbarhet är viktigt bryr sig om att öka den positiva effekten som dess verksamhet har på planeten
  • 48% av de som tycker att hållbarhet är viktigt anser att det är viktigt att hitta lösningar för smidig hantering av kassaflödet under 2021
  • 35% tycker det är viktigt att hitta lösningar för bättre sätt att ta emot betalningar under 2021
  • 34% tycker det är viktigt att hitta lösningar för bättre sätt att göra betalningar under 2021

Rapporten i helhet finns tillgänglig via Mastercard.se, här

Frida Almgren

Mediakontakter

Frida Almgren, Mastercard