Mastercard presenterar nytt bankverktyg för beräkning av CO2-avtryck – ett resultat av konsumenters ökade intresse för klimatet och miljön

12 april 2021 | Stockholm
  • Ny undersökning i Sverige och 13 andra europeiska länder visar att pandemin bidragit till att miljarder1konsumenter börjat överväga mer hållbara beteenden
  • 76 procent av svenskarna uppger att de är villiga att ändra sitt beteende för att bekämpa miljö- och hållbarhetsutmaningar under 2021
  • Ny Mastercard-funktion gör det möjligt för banker att förse konsumenter med data och insikter kring deras koldioxidavtryck för att hjälpa dem bli mer medvetna när det kommer till konsumtion - och erbjuda sätt att bidra till återplantering av skog världen över

 

En ny undersökning, genomförd av YouGov på uppdrag av Mastercard, visar att svenska konsumenters intresse för miljön har ökat markant till följd av pandemin. 40 procent av svenskarna uppger att de idag tycker att det är viktigare att minska sitt koldioxidavtryck än före pandemin. Bland den yngre generationen, i åldern 18–24, säger nästan hälften (48 procent) att de är mer medvetna om hur deras handlingar kan påverka miljön idag jämfört med innan pandemin. Bland de som är 55 år eller äldre uppger 35 procent att de blivit mer medvetna. Dessa resultat visar på en växande trend där miljömedveten konsumtion och klimatvänliga handlingar bland svenskar, särskilt bland generation Z och millenials, blir allt viktigare.

Svenskars vilja att konsumera medvetet har ökat under det senaste decenniet och utvecklingen har snabbats på av pandemin. Drygt två av fem (40 procent) svenskar tycker att det blivit viktigare att även företag agerar på ett mer hållbart och miljövänligt sätt sedan pandemins start. Framför allt kvinnor (52 procent) instämmer med detta. Förutom att hantera pandemin, så tycker svenskarna att frågor som att minska luft- och vattenföroreningar (29 procent), minskat koldioxidavtryck (29 procent), plastföroreningar i förpackningar och produkter (27 procent) och avfall (27 procent), är viktigast för företag och varumärken att fokusera på.

Som en del av Mastercards övergripande hållbarhetsplattform etablerades 2020 initiativet Priceless Planet Coalition. Det är varumärkets långsiktiga åtagande att hjälpa både företag och konsumenter att bidra till att stötta planeten med målet att återplantera 100 miljoner träd. I tillägg har Mastercard också utvecklat Mastercard Carbon Calculator i samarbete med den svenska fintech-startupen Doconomy. Beräkningsverktyget integreras nu i Mastercards globala nätverk som gör att banker kan erbjuda sina kunder möjligheten att se sin klimatpåverkan baserat på sin konsumtion och därmed göra mer informerade och miljövänliga val i vardagen. Verktyget tillgängliggör insikter och data om koldioxidavtryck och gör det möjligt för människor att på ett enkelt sätt bidra till att bevara miljön.

”Det är absolut nödvändigt att även företag tar sin roll på allvar när det gäller att hjälpa planeten. Inte bara för att det är viktigt för användarna av våra produkter och tjänster, utan för att det helt enkelt är rätt sak att göra. I slutändan är det allas planet, och vi har alla ett kollektivt ansvar att agera. Sedan pandemins början har miljömedvetenheten ökat enormt, vilket innebär att våra åtaganden måste göra detsamma. Vi fortsätter konstant att utforska nya och innovativa sätt att skapa positiv påverkan genom vår verksamhet. Vi arbetar också hårt för att sprida våra ambitioner i vårt nätverk för att uppmuntra andra att ta dessa viktiga steg framåt med oss”, säger Erik Gutwasser, President Mastercard Norden och Baltikum.

Mastercards Carbon Calculator gör det möjligt för konsumenter att få en överblick av koldioxidutsläppet kopplat till deras konsumtion inom olika köpkategorier. Beräkningarna tas fram av det oberoende verifierade Åland Index och kan kombinerats med relaterbara och lättförståeliga motsvarigheter (så som antalet träd som krävs för att absorbera samma mängd CO2), samt tips om hur man kan leva mer hållbart. Konsumenterna har också möjlighet att bidra till Priceless Planet Coalitions restaureringsprojekt av skogar - antingen genom att donera eller genom att använda lojalitetsprogram från sina banker. Banker kan sömlöst integrera Carbon Calculator i sina mobilappar genom nya API:er som nu är tillgängliga via Mastercard Developers.

”Genom att engagera en hel bransch i att möjliggöra enskilda insikter såväl som kollektiva åtgärder har Mastercard omdefinierat den roll som finansbranschen kan spela för att hantera klimatkrisen”, säger Mathias Wikström, Chief Executive Officer, Doconomy. ”När andra pratar om vikten av ESG, gör Mastercard det möjligt för konsumenten att själv påverka.”

  

Mastercard arth Dutrustar sitt globala nätverk för att vara en positiv kraft för miljön

Inför World Eay den 22 april kommer Priceless Planet Coalition att aktivera flera hållbarhetsrelaterade kampanjer världen över för att bidra till målet att återplantera 100 miljoner träd.

Priceless Planet Coalition fortsätter att växa globalt och omfattar nu mer än 50 medlemmar. Inom Europa har följande partners nyligen anslutit till initiativet: ekko, GLS Bank, Paybox Bank, UKRSIBBANK BNP Paribas Group och Hellenic Bank.

Utöver CO2-beräkningsverktyget erbjuder Mastercard andra miljöfokuserade produkter och tjänster, till exempel betalkort tillverkade av hållbara material för att minska plastavfall. Mastercard har också har också lovat att uppnå netto nollutsläpp till 2050 och bygga vidare på befintliga åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med 1,5°C graders-målet. Därtill har Mastercard utfärdat en hållbarhetsobligation på 600 miljoner dollar och tillkännagav nyligen ändringar av sin ledande kompensationsmodell för att påskynda framstegen kring tre globala ESG-mål: koldioxidneutralitet, ekonomisk inkludering och jämställdhet mellan kvinnor och män. Allt detta stödjer företagets mål att bygga en mer hållbar och inkluderande digital ekonomi.

För mer information, vänligen besök: www.PricelessPlanet.org

 

Om undersökningen

Alla siffror, om inte annat anges, är från YouGov. Undersökningen utfördes mellan 19 januari och 5 mars 2021 i Storbritannien, Tyskland, Belgien, Italien, Sverige, Grekland, Nederländerna, Österrike, Frankrike, Turkiet, Polen, Spanien, Ryssland och Portugal. Undersökningen genomfördes online. Totalt deltog 15 480 respondenter (i åldern 18+), varav 1 013 från Sverige. Resultaten är representativa för alla vuxna i landet.

1 Världens befolkning har beräknats till 7,9 miljarder (källa: Worldometres), där 85% medger att de är villiga att vidta personliga åtgärder för miljön. Denna beräkning motsvarar 6 715 000 000.

 

Mediakontakter

Rebecca Larsson, Geelmuyden Kiese
+46 709 10 50 95 | rebecca.larsson@gknordic.com